Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Осемнайсетте. Кои да са? - Движение за права и свободи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Филиз Хюсменова

Родена на 10 юни 1966 година в гр. Силистра.
Магистър по френска и руска филология.
Депутат в 40-то Народно събрание на Р България.
Депутат в Европейския парламент от групата на  Либералите и демократите в Европа.
Заместник-председател на комисията на Европейски парламент за регионално развитие.
Владее френски, руски и турски език.
Семейна с едно дете.

08-08-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Мариела Баева

Родена на 22 октомври 1964 година в гр. София.
Филолог и икономист.
Международен опит в осъществяването на проекти - Франция, Холандия, Германия,  Англия, Люксембург, Гърция, Ирландия и Канада.
Управител на консултантска фирма.
Владее английски, френски и руски език.
Семейна с две деца.

13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Метин Казак

Роден на 29 юли 1972 година в гр. Търговище.
Магистър по международно и европейско право.
Специализирал във Франция, Турция и САЩ.
Заместник-омбудсман на Република България.
Владее френски, английски, турски и руски език.

13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Проф. Владко Панайотов

Роден на 07 май 1950 година в с. Бяла Черква, област Велико Търново. 
Професор в Минно  геоложки университет, гр. София.
Директор на Колеж по минно дело  гр. Кърджали.
Канен е за лектор в редица европейски и световни университети.
Член на Съюза на учените и Съюза на химиците в България.
Член на комисията на ВАК по архитектурни, строителни и минни науки.
Почетен гражданин на Кърджали.
Владее английски, испански и руски език.
Семеен с едно  дете.

13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Проф. Ваня Матанова

Родена на 18 февруари 1957 година в гр. Харманли, Хасковска област.
Доктор на психологическите науки.
Специализации в Швеция, Англия, Ирландия и Русия.
Професор в СУ „Св. Климент Охридски".
Ръководител на магистърска програма по клинична и консултативна психология към Софийския университет.
Член на специализирания научен съвет по психология към ВАК.
Член на редица международни организации и асоциации по психология.
Директор на бакалавърска програма по психология към НБУ.
Владее английски, френски и руски език.
Семейна  с две деца.

13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Милена Христова

Родена на 05 април 1980 година в гр. Дупница, Кюстендилска област.
Магистър по право.
Юрист консулт в Министерството на земеделието и горите.
Заместник-председател на Младежката организация на Евророма. 
Владее английски език.
Неомъжена.

13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Тимур Халилов

Роден на 17 септември 1975 година в гр. София.
Бакалавър по турски език и литература.
Хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски", Факултет по приложна лингвистика по специалността „Симултантен и консекутивен превод на турски език.
Преводач, редактор, репортер и водещ на Новини на турски език в Българска национална телевизия.
Владее английски и турски език.
Семеен с едно дете.

13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Корман Исмаилов

Роден на 13 септември 1972 година в гр. София.
Следва  политически мениджмънт.
Бакалавър по икономика.
Член на Управителния съвет на ДППЛ.
Председател на Младежко ДПС.
Владее английски, турски и руски език.

13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Искра Михайлова

Родена на 07 септември 1957 година в гр. София.
Магистър по библиотечни информационни технологии.
Специализации в САЩ, Англия и Германия.
Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
Владее английски и руски език.
Семейна с две деца.

13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Пенчо Загорски

Роден на 27.01.1976 в гр. Пазарджик.
Инженер машиностроителни технологии от Технически Университет - София.
Студент „Финанси" в УНСС - София и участник в Българско училище за политика.
Заместник председател на Младежко ДПС.
Владее английски и руски език.
Семеен.

13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Анелия Илиева

Родена на 16 февруари 1981 година в гр. Стара Загора.
Бакалавър по европеистика.
Магистър по Европейска интеграция и бизнес администрация.
Владее немски и  английски език.

13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Атанас Кънчев

Роден на 18 ноември 1975 година в гр. Свищов.
Доктор по икономика.
Специализации в Англия.
Член и Председател на комисия на Ротари Клуб  София.
Ръководител проект „Управление на човешки ресурси" към Застрахователна компания „БУЛСТРАД"  ТИ БИ АЙ България в партньорство с Делойт  България.
Владее английски и руски език.
Семеен с едно дете.

13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Четин Казак

Роден на 29 юли 1972 година в гр. Търговище.
Магистър по международно и европейско право.
Депутат в 39-то и 40-то Народно събрание на Р България.
Депутат в Европейския парламент от групата на Либералите и демократите в Европа.
Член на комисията на Европейски парламент по земеделие и развитие на селските райони.
Член на делегацията на парламентарната асамблея на НАТО.
Владее френски, английски, руски и турски език.
Семеен с едно дете.

13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Фатме Илияз

Родена на 24 март 1974 година в гр. Бургас.
Магистър по право и по международно право.
Специализирала в САЩ, Англия, Нидерландия, Швейцария и Унгария.
Депутат в 40-то Народно събрание на Р България.
Владее ангийски, френски, руски и турски език.
Семейна с едно дете.
13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Неджми Али

Роден на 16 юли 1972 година в село Устрен, Кърджалийска област.
Магистър по икономика.
Депутат в 40-то Народно събрание на Р България.
Депутат в Европейски парламент от групата на Либералите и  демократите в Европа.
Член на комисията на Европейски парламент по вътрешния пазар и защита на потребителите.
Владее английски, руски и турски език.
Семеен с две деца.
13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Доц. Д-р Алиосман Имамов

Роден на 20 март 1953 година в село Абланица, Благоевградска област.
Доктор по икономика.
Преподавател в Университет по национално и световно стопанство в гр. София.
Депутат в 39-то и 40-то Народно събрание на Р  България.
Владее английски и руски език.
Семеен  с две деца.
13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Проф. Людмил Георгиев

Роден на 23 юли 1960 година в град Трън, Пернишка област.
Доктор  по  психологически науки и социология.
Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски"  гр. София и ВСУ „Черноризец Храбър"  гр. Варна.
Член на СНС по психология при ВАК.
Владее английски, испански, сърбо-хърватски и руски език.
Семеен  с две деца.
13-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Движение за права и свободи

Юнал Лютфи

Роден на 08 април 1944 година в град Харманли, Хасковска област.
Магистър по турска филология и ориенталистика.
Депутат в 7-мо Велико Народно събрание, 36-то, 37-мо, 38-мо, 39-то и 40-то Народно събрание на Р България.
Заместник-председател на Народно събрание на Р България.
Ръководител на Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Владее френски, английски и турски език.
Семеен с две деца.

ПО ДАННИ НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА: Юнал Саид Лютфи, псевдоними «Мурад и Сидер», ДПС е сътрудник на Държавна сигурност!

За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

 
Заедно
Архив - Февруари
пон вт ср чет пет съб нед
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.