Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Осемнайсетте. Кои да са? - Коалиция на българските социалдемократи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Д-р Константин Тренчев

Висш медицински институт Стара Загора, специалност "Патоанатомия";
Член на Независимо дружество за Защита Правата на човека;
Основател /08.02.1989 г./ и президент на Конфедереция на труда „Подкрепа" от основаването до момента;
Вицепрезидент на Международна Конфередерация на Свободните профсъюзи (1992 - 1996);
Член на директорския борд на Европейската Конфедерация на профсъюзите, в която КТ "Подкрепа" е член от 1995 г.;
Носител на орден "Стара Планина" - I-ва степен;
52 г., Чужди езици - френски, английски и руски.

16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Здравка Владимирова Кръстева

СУ „Св. Климент Охридски", юрист, преподавател по Криминалистика в катедра „Наказателно-правни науки" /2002 - до момента/;
Ръководител звена за международни проекти при Националния омбудсман на Република България; координатор за България на мрежата на европейските омбудсмани към Европейския омбудсман /Дек. 2005 - до момента/;
Член на УС на сдружение „Жени за настояще", Член на българската коалиция за равнопоставеност; автор на множество материали по въпросите на политиката на равнопоставеност на половете и образователната реформа;
33 г., Чужди езици - английски и руски език

16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Дарио Томалети

Български гражданин с двойно гражданство; натурализиран финландец, Икономист - „Маркетинг", „Мениджмънт", „Публична администрация", Предприемач с над 20 г. опит на ръководни мениджърски позиции;
Изпълнителен директор на "Кабланд" АД-инвеститор І клас /2005-до момента/;
Член на финландската социалдемократическа партия; член на Фондация „Помогни на нуждаещите се"; член на Северноамериканската и българската търговска камара;
45 г. Чужди езици - английски, финладски, унгарски, испански, руски.

16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Хюлия Айханова Топал

Професионална Гимназия по Икономика - гр. Шумен;
Бургаски свободен университет, специалност "Право";
21 г., Чужди езици - английски, турски.
16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

проф. Драгомир Павлов Драганов

СУ „Св. Климент Охридски" , историк, преподавател /от 1974 - до момента/, професор, д-р на икономическите науки, ръководител катедра „Нова и съвременна история";
Народен представител в 7-ото ВНС /1990-1991/, Народен представител в 38-ото НС /1997-2001/;
Множество публикации - 12 монографии и над 700 други публикации;
57 г. Чужди езици - фрески, испански, италиански, руски, английски.

16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

доц. Ганчо Тодоров Ганчев

Макроикономист, Югозападен университет „Неофит Рилски", Ръководител катедра „Финанси и контрол", старши научен сътрудник; Множество специализации - Институт „Макс Планк", Институт „Адам Смит", Виенски институт, МВФ, СБ; Член на международната организация/мрежа по социо-икономикс /SASE/;
Съветник към комисията по бюджет и финанси при 39-ото НС /2001-2005/; Съветник на УС на Асоциацията на търговските банки /1997-2001/; Председател на Агенция за икономическа координация и развитие към МС /1997/; Заместник-министър на М-во на икономическото развиие /1995-1996/;
Председател на Научния съвет на Фондация „Институт за икономика и межд. тотношения"; Над 200 публикации в областта на макроикономическата, фискалната политика и финансовите пазари;
53 г.,Чужди езици - английски, френски и руски

16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Мерлин Шабан

ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий „, специалност „Право", специалност „Счетоводство и контрол"
21 г., Чужди езици - немски, турски, английски
16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Асен Сираков

СУ „Св. Климент Охридски", „Българска и руска филология";
Писател и публицист на свободна практика; независим експерт по електронни медии;
Журналист в БНР - авторско предаване /1993-1998/; журналист в БНТ -„Панорама" /1998-1999/;
„Бояна филм" АД - началник отдел международни връзки, PR, маркетинг и реклама /1999-2000/;
55 г., Чужди езици - руски, английски, полски, италиански, френски, немски.

16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Людмил Бориславов Велчев

Софийска духовна семинария "Свети Иван Рилски Чудотворец";
Център за психологически изследвания, „Асистент връзки с обществеността" /2003-2004/;
Ръководител на Национални кампании /2003 - до момента/ - европейско интеграционно рали за хора с увреждания "Сила за живот", Национален бал на хора с увреждания, Кампания "Архитектурна достъпност за хора с увреждания в изборен процес"; 42 г.

16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Мария Жайгарова

Инженер, преподавател в ПГТТ „Христо Ботев"- Смолян;
Общински съветник /1995-1999/; Директор ПГТТ „Христо Ботев"- Смолян /2002-2005/;
Председател на Областния координационен съвет на Съюза на българските учители и областен координатор на КНСБ;
49 г., Чужди езици - немски.

16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Пламен Червенков

СУ „СВ. Климент Охридски", Философски факултет, магистър по политология;
Дългогодишен опит в държавния и неправителствения сектор в областта на предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и управление на проекти - експерт в МРРБ /2001-2002/; експерт БСЧП „Възраждане"; мениджър-проект СПАН/ПР Пойнт консорциум /2005/; заместник-председател на Сдружение „Агенция за икономическо и социално сближаване /2003-2006/;
30 г., Чужди езици - английски, испански, френски, руски.

16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Мария Янева Недялкова

Икономически университет гр.Варна, „Стопанско управление";
Председател на НПО „Младежка инициатива за развитие" с основен предмет на дейност интеграция на младите в обществото;
21 г. Чужди езици - английски, френски.

16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Емел Юсеинова Зейнева

СУ „Св. Климент Охридски", Социална психология /1997-2000/, Нов български университет, Психология 2003-2005/, СУ "Кл. Охридски"- магистратура по клинична и консултативна психология;
МБАЛСМ, „Н.Пирогов", детска хирургия - клинична и консултативна психология;
Опит в неправителствения сектор - Фондация „CERGE-EL", програма "Global development network", Виена
31 г., Чужди езици -турски, английски, руски

16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Мария Кръстева-Делина

Преподавател, педагог - Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик /1990-до момента/;
Управленски опит - председател на синдикална секция, зам.-председател на регионален синдикален съюз „Подкрепа"; участие в семинари и обучения за проекти и управление;
46 г., Чужди езици - английски, руски.

16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Роза Димитрова Кирова

Висше образование - „Икономика и организация на труда"
Педагог, преподавател - „Професионална гимназия по икономика и туризъм"
Председател на синдикална организация
52 г., Чужди езици: руски, френски.
16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

арх. Галина Николова

Магистър по архитектура, ВИАС /1984-1990/, специалност „Обществени сгради";
Архитектурно бюро „Николов и Николов";
Над 50 самостоятелни и съвместни проекти - интериор „Народно събрание", Шератон, производствени и стопански обекти;
Опит в изготвяне на градоустройствени планове;
47 г. Чужди езици: френски. ползва английски.
16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Любомира Витанова

Информатика - системен администратор;
25 г. Чужди езици: английски.
16-04-2007 • Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Коалиция на българските социалдемократи

Доц. Чавдар Николов

Макроикономист, Декан на Стопанския факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски"-Благоевград /2002-до момента/, доцент по финанси; Специализация „Парично регулиране" - „Бундесбанк", Мюнхен /1992/;
І-и секретар на посолството на България във Виена, Австрия /1993-1996/; Председател на Агенцията за чуждестранни инвестиции /1997/; главен директор „Инвестиции и международно коопериране" в ЦКС /1997-1999/; главен редактор на сп."Социалдемократи"/1999-2001/;
Над 80 научни статии и участия в книги; Над 350 статии и интервюта на социално-икономическа тематика; Член на Научния съвет на Фондация „Институт за икономика и межд. отношения";
53 г. Чужди езици - английски, немски, руски.
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

 
Заедно
Архив - Юли
пон вт ср чет пет съб нед
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.