Europe.bg
  Начало - Пътна безопасност - Харта
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Пътна безопасност / Харта

 • A+
 • A-
05-07-2007

Европейска харта за пътна безопасност

Долуподписаният (име, адрес), представляван от (име и длъжност на подписващия), притежаващ правомощия, право на вземане на решения, икономическа или социална отговорност или мандат за представяне,
В това си качество, като споделям отговорността за безопасността на движението по пътищата на България и в Европейския съюз,

Като отчитам, че понастоящем броят на жертвите на пътнотранспортните произшествия е недопустимо висок и че е необходимо да бъдат взети по-ефективни мерки за тяхното намаляване в най-кратки срокове,
Като отчитам, че координираните действия между многото групи, имащи отговорност в едно или друго качество за безопасността на движението дават по-големи възможности за постигане на желаните резултати,
Като вярвам, че съществуват ефективни мерки за насърчаване на участниците в движението да спазват правилата за пътна безопасност, а също така да се предприемат и допълнителни мерки, като намаляване на риска от попадането на участниците в движението в ПТП
Считайки, че обхватът на тези мерки ще бъде значително по-голям, ако с тях се ангажират все повече участници,
Като се присъединявам към общоевропейската цел за намаляване на броя на загиналите по пътищата най-малко с 50 на сто към края на 2010 година, каквато е общата цел на всички страни членки на ЕС,
Убеден в отговорността на всички лица и организации,
Като съзнавам, че дейностите за подобряване на пътната безопасност имат нищожна стойност в сравнение със стойността на човешките загуби, социалната и дори икономическата цена на опасните пътища,

ДОБРОВОЛНО СЕ АНГАЖИРАМ ДА ПРЕДПРИЕМА ЕНЕРГИЧНИ ДЕЙСТВИЯ И ДА ВЪВЕДА МЕРКИТЕ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ МОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ И ДЕЙНОСТ, ЗА УСКОРЯВАНЕТО НА НАПРЕДЪКА В ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ,

ПОЕМАМ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, В РАМКИТЕ НА СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ И СПЕЦИФИКА НА ДЕЙНОСТТА, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТ И С ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НАСТОЯЩАТА ХАРТА, ДА ПРИЛОЖА СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ И МЕРКИ:

 1. Да предприема мерки в рамките на моята отговорност за постигане на целта за намаляване на броя на жертвите по пътища.
 2. Да включа дейности по безопасност на движението и при реализирането на своите основни цели и принципни критерии при вземането на решения, в това число и в рамките на дейността по изследването, организацията и инвестирането по начин, по който да може да се изработи един общ реален план за пътна безопасност.
 3. Да споделя с компетентните органи, отговорни за безопасността на движението техническа и статистическа информация, с цел по-доброто разбиране на причините за злополуките, за вредите, причинени от произшествията и ефективността от предприеманите мерки.
 4. Да съдействам за предотвратяване на пътнотранспортните произшествия, чрез реализиране на дейности с високо качество в една или повече от следните области:
  • първоначално и последващо обучение и информираност на водачите на превозни средства и на всички участниците в движението по пътищата
  • оборудване и ергономия на пътните превозни средства
  • създаване на инфраструктура, която да минимизира риска от произшествия, и насърчаване на разумното, грамотно и безопасно управление на превозните средства.
 5. Да развивам и въвеждам технологии, намаляващи последиците от произшествията.
 6. Да съдействам за развитието на единна, дългосрочна и подходяща система за контрол на спазването на правилата за движение.
 7. Да допринасям за създаване на условия за продължаващо възпитание и обучение на участниците в движението, като особено внимание се обръща на рисковите водачи.
 8. Да полагам усилия за допринасяне за по-доброто изучаване на причините за произшествията, с цел да не се допуска те да се повтарят, както и да се осъзнаят рисковете.
 9. Да съдействам за осигуряване на ефективна медицинска, психологическа и правна помощ на жертвите на пътнотранспортни произшествия.
 10. Да приема последващи оценки по отношение на мерките, предприети за подобряване на пътната безопасност, като се правят съответните изводи за подобряването на тези мерки.

И НАКРАЯ

11. Да поема инициативата за въвеждането на мерки, които излизат от рамките на обичайните ми задължения и дейности, а именно........ (да бъде довършено от подписващия се)


Дата: Подпис:
Преводът на европейската харта за пътна безопасност, който предоставяме е публикуван на Интернет страницата на Министерството на транспорта.

Текстът на хартата в оригинал можете да видите на Интернет страницата на Инициативата.


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.