Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България - Основни документи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

20-02-2012 • Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

Промяна в Насоките за кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия

С решение от 15 февруари 2012 г. на Съвместния Комитет за Наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия, в Насоките за кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения е коригирана техническа грешка, свързана с общата сума за финансиране на проекти по тази покана. Промяната може да бъде изтеглена от сайта на Програмата:...
20-02-2012 • Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

Индикативна работна програма по Програмата за развитие на селските райони за 2012 г.

Индикативна работна програма на основните действия, които ще бъдат предприети по Програмата за развитие на селските райони за 2012 г(86.5...
01-10-2010 • Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

Годишен доклад на ЕК за мониторинг на прилагането на правото на Общността за 2009 г.

Европейската комисия представи годишния си доклад за мониторинг на прилагането на правото на Общността за 2009 г. По искане на Европейския парламент от 1984 г. насам Комисията ежегодно представя годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на Общността през предходната година. Европейският съюз управлява около 8000 законодателни акта, които са в сила в 27...
05-03-2010 • Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

Методология за прилагане на финансови корекции по ОПАК

Методология за прилагане на финансови корекции по извършени разходи, във връзка с изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет” (217.5...
25-02-2009 • Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.

Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. съгласно Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета, публикуван в Официален вестник № L 148 от 6.VI.2008 г., и Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията, публикуван в ОВ № L 170 от 30.VI.
Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2007-2013 Г.

Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." е една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването на Република България към ЕС. Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Общият размер на публичните...
Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ: Постановление № 249 от 17 октомври 2007 г.(/htmls/page.php?id=10740&category=211) За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз...
Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

ОБЩИНИ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ГРАДСКИТЕ АГЛОМЕРАЦИОННИ АРЕАЛИ

178 общини са извън обхвата на градските агломерационни ареали. Тези общини според районите за планиране са: “Северозападен район за планиране” Априлци, Белене, Белоградчик, Берковица, Бойница, Бойчиновци, Борован, Брегово, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги-Дамяново, Грамада, Гулянци, Димово, Искър, Кнежа, Козлодуй, Криводол, Кула, Левски, Летница, Луковит,...
Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

ОБЩИНИ ОТ ГРАДСКИТЕ АГЛОМЕРАЦИОННИТЕ АРЕАЛИ

ОБЩИНИ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ГРАДСКИТЕ АГЛОМЕРАЦИОННИ АРЕАЛИ Агломерационни ареали са Аврен Казанлък Радомир Айтос Камено Разград Аксаково Карлово Раковски Асеновград Карнобат Родопи Балчик Каспичан Русе Белово Костинброд Садово Белослав Куклен Самоков Благоевград Кърджали Сандански Божурище Кюстендил...
Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2008 - 2010Г.

Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2008 - 2010 г. (322.24 Kb)...
Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Оперативна програма „Регионално развитие” (4.58 Mb) Одобрена от Европейската комисия на 05.11.2007
Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

УТВЪРДЕНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПМС № 55 ОТ 12 МАРТ 2007 Г.

На 25 октомври 2007 г, в съответствие с § 4 от Заключителните разпоредби на Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 24 от 2007 г.), на 25.10.2
Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013 Г.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. (2.32 Mb) Одобрена от Европейската комисия на 03.10.2007 г.
Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" 2007-2013 Г.

Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г. (1.99 Mb) Одобрена от Европейската комисия на 03.10.2007 г. Приложение 1 (62.5 Kb) Приложение 2 (42 Kb) Приложение 3 (128 Kb) Приложение 4 (89.5 Kb) Приложение 5 (69 Kb) Приложение 6 (39.5...
Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА 2007 - 2013 Г.

Национална стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г. (6.27 Mb) (Одобрена от Европейската комисия)...
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

Фондовете за България
Основни документи


 
Заедно
Архив - Март
пон вт ср чет пет съб нед
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.