Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България - Основни документи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

  • A+
  • A-

УТВЪРДЕНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПМС № 55 ОТ 12 МАРТ 2007 Г.

На 25 октомври 2007 г, в съответствие с § 4 от Заключителните разпоредби на Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 24 от 2007 г.), на 25.10.2007 министърът на финансите утвърди типови образци на документи за провеждане на процедурите по постановлението. С оглед уеднаквяване на прилагането на постановлението, наред с типовите образци на документи, бяха утвърдени и препоръчителни такива.

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ № ЗМФ-1366/ 25.10.2007
За утвърждаване на образци на документи съгласно ПМС №55/12.03.2007

Пояснителен документ по чл. 15, ал. 1

Заявление по чл. 49, ал. 3 за участие в предварителен подбор в процедура-ограничен избор

Оферта по чл. 35, ал. 2 за участие в процедура за определяне на изпълнител

Изисквания към офертите

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Ценова оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител

Техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпънител

Входящ регистър на получените оферти по чл. 36, ал. 2

Декларация на кандидата по чл. 31, ал. 4, т. 1

Заповед/решение за назначаване на комисия по чл. 20, ал. 4 и чл. 50

Декларация за безпристрастност и поверителност по чл. 21, ал. 3

Решение/заповед по чл. 52 за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти

Протокол за резултатите от подбора по чл. 51, ал. 5

Покана за представяне на оферта по чл. 54

Покана за участие в договаряне по чл. 58

Протокол за класиране на кандидатите по чл. 45, ал. 2 и чл. 56, ал. 1

Заключителен протокол в процедура на договаряне по чл. 62, ал. 2

Решение/заповед по чл. 46, ал. 1 за определяне на изпълнител

Решение/заповед за определяне на нов изпълнител по чл. 29, ал. 3

Решение/заповед по чл. 27, ал. 1 за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител

Покана за сключване на договор по чл. 46, ал. 3Фондовете за България
Основни документи


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.