Europe.bg
  Начало - Europe Direct - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Europe Direct / Актуално

24-02-2020 • Europe Direct / Актуално

ЕС обявява помощ от 232 милиона евро за борба с коронавируса

Европейската комисия(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_307) работи денонощно на всички фронтове в подкрепа на държавите членки на ЕС и на международните усилия за предотвратяване разпространението на коронавируса(https://www.ecdc.europa.eu/en/factsheet-health-professionals-coronaviruses) (COVID-19). За да повиши глобалната готовност,...
21-02-2020 • Europe Direct / Актуално

#EUdatathlon2020 търси разработки в четири тематични насочености, ще финансира 12 от тях

Четвъртото издание на EU Datathon 2020(https://op.europa.eu/en/web/eudatathon?fbclid=IwAR0A5F5JRCvWiD-Ed1AtIMhmyiDW_oKhikLSSmTgWGvfkBaBd7eJymNbhow) е организиран от Офиса за публикации на ЕС(https://op.europa.eu/en/home) в сътрудничество с Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“(https://ec.europa.eu/regional_policy/en/) (DG Regio) на ЕК. Общият награден...
19-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Програма Иновации Норвегия отвори втора покана за проектни предложения по направление "Иновации в зелената индустрия"

Кой може да кандидатства? Регистрирани в България микро, малки и средни предприятия (МСП), както и големи предприятия с не повече от 25% публична собственост, с най-малко 3 приключени финансови години, към датата на подаване на проекта. Допустими партньори Всяко частно или публично дружество, търговско или нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или...
17-02-2020 • Europe Direct / Актуално

ЕП събира кандидатури за Наградата за европейски гражданин

Европейският парламент обяви начало на кандидатстването за Наградата за европейски гражданин за 2020 г., която се присъжда за изключителни европейски постижения. Крайният срок за подаване на кандидатури е 20 април. Европейският парламент присъжда ежегодно Наградата за европейски гражданин. Наградата има за цел да възнаграждава изключителни постижения в следните области:...
14-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Зимна икономическа прогноза — 2020 г.: стабилен, макар и забавен, растеж в ЕС

Европейската комисия запази прогнозата си за икономическия растеж на еврозоната - 1,2% през 2020 и 2021 г. Това става ясно от публикуваната Зимна икономическа прогноза 2020. Европейската икономика ще продължи да отчита умерен растеж, а еврозоната продължава да се радва на най-дългия период на устойчив растеж от въвеждането на еврото през 1999 г. Прогнозата за целия...
12-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Дългосрочният бюджет на ЕС - инструмент за бъдещето на Европа

Как се финансира Европейският съюз и за какво се ползват средствата? Какво представлява дългосрочният бюджет и как се вземат решенията за него. Дългосрочният бюджет на ЕС помага на милиони студенти, на хиляди учени, на градове, региони, предприятия и неправителствени организации. Той допринася за осигуряването на по-здравословна и по-безопасна храна, по-чиста околна среда и...
12-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Покана за подбор на проектни предложения: "Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци"

Програмният оператор по програма "Опазване на околната среда и климатични промени", финансирана от ФМ на ЕИП 2014-20201 обяви трета покана за подбор на проектни предложения: "Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци" по Резултат 2 "Система за оценка и мониторинг на морските води". Поканата е насочена към проекти, прилагащи инициативи за намаляване на...
10-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд лансират фонд „BlueInvest“ с бюджет 75 млн. евро

Европейската комисия в сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд, който е част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), стартира фонд за капиталови инвестиции „BlueInvest“ с бюджет 75 млн. евро в полза на синята икономика. Фондът „BlueInvest“ ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд и ще финансира базови фондове за дялово...
07-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Програмата „Еразъм +“ и предшестващите я програми: важен опит, белязал живота на 10 милиона млади европейци

В публикувания годишен доклад за 2018 г. относно програма „Еразъм +“(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_en) е посочено, че през последните три десетилетия над 10 милиона души са участвали в инициатива, белязала жизнения път на много от тях. През 2018 г. беше отбелязана още една рекордна година с бюджет в размер на 2,8 милиарда евро,...
05-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Европейската комисия прие своята работна програма за 2020 година

В работната програма(https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_bg) за 2020 г. се определят действията, които Европейската комисия ще предприеме, за да превърне политическите насоки(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_bg_1.pdf) на председателя Фон дер Лайен в реални ползи за...
03-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Обяви за свободни позиции за длъжността директор в различни дирекции на Генералния секретариат на Съвета

В Официалния вестник на ЕС от 3 февруари са публикувани обяви за свободни позиции за длъжността директор на дирекция „Правосъдие“ (JAI.2) и на дирекция „Безопасност и сигурност“ (ORG.5). Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава...
31-01-2020 • Europe Direct / Актуално

Преразпределение на местата в Европейския парламент - 73 депутати от Обединеното кралство ще напуснат ЕП

От 1 февруари броят и разпределението на местата в Парламента се променят след излизането на Обединеното кралство от ЕС. От 73-те места на Обединеното кралство 27 ще бъдат преразпределени в други страни, а останалите 46 ще бъдат запазени за бъдещи разширявания на ЕС. Решението относно разпределението на местата в пленарна зала(http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/hemicyc
29-01-2020 • Europe Direct / Актуално

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ - 29-30.01. Брюксел

Брекзит. Европейският парламент ще гласува Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство(https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=bg) на пленарно заседание в сряда от 18:00 часа. За да влезе в сила, споразумението трябва да бъде одобрено от членовете на ЕП с обикновено мнозинство от подадените гласове. (сряда, 29...
27-01-2020 • Europe Direct / Актуално

27 януари - Международен ден в памет на жертвите на Холокоста

На 27 януари се навършват 75 години от освобождаването на концлагера "Аушвиц-Биркенау". Смята се, че за годините на Втората световна война през него са преминали над 1 млн. души. 7000 оцелели са намерени живи през 1945 г. 27 януари отбелязваме като Международен ден в памет на жертвите на Холокоста. Няма да забравим! ПОСЛАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОН ДЕР ЛАЙЕН, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ...
24-01-2020 • Europe Direct / Актуално

Конференцията за бъдещето на Европа

Европейският дебат за бъдещето на ЕС започва на 9 май 2020 г - Европейската комисия изложи идеите си за оформянето на Конференцията за бъдещето на Европа, която ще стартира на Деня на Европа и ще продължи две години. Конференцията е проект, обявен в политическите насоки(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf)...
22-01-2020 • Europe Direct / Актуално

Пакет за мобилност: комисията по транспорт на ЕП подкрепя споразумението с министрите на ЕС

Споразумение между преговарящите от ЕП и Финландското председателство относно реформата в сектора на автомобилния транспорт бе одобрено от комисията по транспорт и туризъм на ЕП във вторник. *Ясни правила за командироването на превозвачи *По-добро прилагане на правилата за борба с незаконните практики *Подобрени правила за периодите за почивка на превозвачите...
20-01-2020 • Europe Direct / Актуално

Хоризонт Европа: Науката отговаря на глобалните предизвикателствa #EUDialogues

Защо ЕС инвестира в наука и какво ни дава тя? На 31 януари ще имате възможност да разберете отговорите на тези въпроси лично от българския еврокомисар Mariya Gabriel(https://www.facebook.com/mariya.gabriel.eu/), която отговаря за ресор „Иновации, научни изследвания, образование, култура и младеж“ в ЕК. С новата програма за наука и изследвания на ЕС „Хоризонт...
17-01-2020 • Europe Direct / Актуално

Станете посланици на #DiscoverEU

Европейската комисия желае да чуе разказите на младите пътешественици и ги насърчава да споделят своите преживявания и приключения. Ето защо, след като бъдат избрани, всички участници ще бъдат приканени да споделят преживяното по време на пътуването чрез социални медии като Instagram, Facebook или Twitter, или като изнесат презентация в своето училище или местна общност....
15-01-2020 • Europe Direct / Актуално

Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход на Европейския зелен пакт

Европейският съюз пое ангажимент до 2050 г. да стане първият неутрален по отношение на климата блок в света. Това изисква значителни инвестиции както от ЕС и националния публичен сектор, така и от частния сектор. Представеният план за инвестиции на Европейския зелен пакт — Планът за инвестиции за устойчива Европа — ще мобилизира публични инвестиции и ще спомогне за...
13-01-2020 • Europe Direct / Актуално

Три отворени покани за кандидатстване по програма "Европа за гражданите"

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните направления и мерки по програмата „Европа за гражданите(https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens)“: 1️⃣ Направление 1: Европейска памет за миналото 2️⃣ Направление 2: Мярка 2.1 "Побратимяване на градове" Мярка 2.2 "Мрежи от градове" Заявленията трябва напълно да отговарят на критериите за...
10-01-2020 • Europe Direct / Актуално

Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ търси генерален директор

В Официалния вестник на ЕС от 7 януари e публикувано обявление за свободна длъжност за генерален директор в ГД „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“. Генералният секретариат на Съвета подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на...
08-01-2020 • Europe Direct / Актуално

Отворена е регистрацията за кандидатстване за платен стаж в Европейската комисия

Кандидатите могат да заявят своето желание до обяд на 31 януари 2020. Европейската комисия предлага 1880 5-месечни стажантски места за администратори или преводачи(https://ec.europa.eu/stages/home_en). Два пъти годишно от 1 март или 1 октомври стажантите придобиват практически опит в разработването на политики на ЕС в мултикултурна среда. Стажантите работят в цялата...
06-01-2020 • Europe Direct / Актуално

Лисабон е Европейската зелена столица за 2020 г.

Лисабон е първата столица, която се присъедини към целите за 2030г. на Споразумението на ЕС. Португалският град е удостоен и с титлата Европейска зелена столица за 2020г. Градовете заемат само 2% от сушата в света, но консумират над 2/3 от световната енергия и са отговорни за повече от 70% от глобалните емисии на CO2. Понеже градските райони продължават да нарастват, влиянието...
03-01-2020 • Europe Direct / Актуално

Хърватският град Риека и ирландският Голуей са новите културни столици на Европа през 2020

Забележителна архитектура, неповторима атмосфера и чар - Риека и Голуей поемат щафетата от българския Пловдив и италианския Матера. АРХИТЕКТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО БОГАТСТВО Риека е на границата между Централна и Югоизточна Европа. В архитектурно отношение пристанищният град представлява смесица от средновековни крепости, великолепни дворци от Хабсбургската епоха, хали в стил...
02-01-2020 • Europe Direct / Актуално

Хърватия пое председателството на Съвета на ЕС от Финландия

Най-новата страна - членка на Европейския съюз, Хърватия пое шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС(https://eu2020.hr/), под мотото "Силна Европа в свят, пълен с предизвикателства". Хърватия, която се присъедини към ЕС през 2013 г., отбелязва 29 години независимост, а премиерът заяви, че председателството е доказателство, че страната е направила скока от...
23-12-2019 • Europe Direct / Актуално

Светла Коледа и Щастлива нова 2020 година

от екипа на Europe Direct...
20-12-2019 • Europe Direct / Актуално

Есенен пакет на европейския семестър: създаване на икономика, която работи за хората и планетата

Комисията „Фон дер Лайен“ стартира нов цикъл на европейския семестър — първия за мандата си. Комисията представя амбициозна, обновена стратегия за растеж, насочена към насърчаването на устойчива конкурентоспособност с цел изграждане на икономика, която работи за хората и планетата. В годишната стратегия за устойчив растеж(https://ec.europa.eu/info/publicati
18-12-2019 • Europe Direct / Актуално

Илхам Тохти получи наградата „Сахаров“ за 2019 г.

Икономистът Илхам Тохти, който се бори за правата на уйгурското малцинство в Китай, е носителят на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2019 г. Той е поддръжник на диалога и се застъпва за прилагането на законодателството в Китай за регионална автономия. През 2014 г. е осъден на доживотен затвор по обвинения за сепаратизъм. Въпреки това той продължава да...
16-12-2019 • Europe Direct / Актуално

Покана за предложения по Програма „Европа за гражданите“

В Официалния вестник на ЕС от 13 декември e публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Европа за гражданите“. Поканата обхваща следните направления и мерки по Програмата „Европа за гражданите“: *Направление 1: „Европейска памет за миналото“: *Проекти по „Европейска памет за миналото“...
13-12-2019 • Europe Direct / Актуално

Европейският зелен пакт #EUGreenDeal

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи Европейския зелен пакт(https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en) за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС чрез превръщане на предизвикателствата в областта на климата и околната среда във възможности за всички. В Европейския зелен пакт има е предоставена пътна карта с...
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

 
Заедно
Архив - Февруари
пон вт ср чет пет съб нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Информационен център Europe Direct
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА на живо
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Основаващи договори
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Договорът от Лисабон
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Обучителни материали и анализи
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Библиотека
 
 
 
    Още 
Европейският парламент
 
 
 
    Още 
Специално от Портал Европа
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
За бизнеса
 
 
 
    Още 
Директно от...
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Анкети
 
 
 
    Още 
Пътна безопасност
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.