Europe.bg
  Начало - Europe Direct - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Europe Direct / Актуално

03-04-2020 • Europe Direct / Актуално

Нов контролен материал за проверка на правилното функциониране на тестовете за коронавирус, разработен от учените в Европейската комисия

Учени от Съвместния изследователски център на ЕС разработиха контактен материал за проверка на тестовете за #COVID19. С негова помощ рискът за неверни резултати ще бъде сведен до минимум. Количества от материала са предоставени на всички страни-членки. В България той е наличен в 4 лаборатории – в София, Варна и Бургас. Как работи? Материалът е синтетична неинфекциозна...
02-04-2020 • Europe Direct / Актуално

"ЕС не ни помага"? Не, не е вярно! Ето фактите и числата

Тя не е обвита с европейското знаме и е почти толкова невидима, колкото и коронавирусът. За европейската помощ за българското здравеопазване, граждани и икономика се говори малко, но не защото я няма. От началото на кризата Европейският съюз (ЕС) даде възможност на България да ползва почти 4 милиарда лева, за да си помогне за здравната система и икономиката, върна стотици...
01-04-2020 • Europe Direct / Актуално

Европейската сметна палата търси директори

В Официалния вестник на ЕС от 25 март са публикувани две обяви за свободни позиции за поста „директор“ в различни дирекции към Европейската сметна палата. Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Създадена е през 1977 г. и е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около...
30-03-2020 • Europe Direct / Актуално

Коронавирус: Нови насоки, за да продължи превозът на товари по въздух

Европейската комисия приканва държавите — членки на ЕС, да направят оперативни и организационни промени, за да се улесни въздушният превоз на товари по време на свързаната с COVID-19 криза и да се ограничат нарастващите разходи за въздушен превоз на товари. С новите насоки(https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20202010_en.pdf) се цели да се...
27-03-2020 • Europe Direct / Актуално

Да хакнеш коронавируса - български предприемачи дават 15 000 лв. за идеи срещу кризата

Могат ли технологиите и иновативните идеи да си партнират, така че да се справим с кризата, породена от коронавируса? Power of BG събират талантливи хора от бизнеса, хуманитарните професии и IT специалисти, които да дадат идеи и да изградят проекти за борба с коронавирус кризата и последствията ѝ у нас. Това ще стане с онлайн хакатон(https://hackcrisis.bg/), който цели...
25-03-2020 • Europe Direct / Актуално

Извънредна пленарна сесия на ЕП, 26 март, Брюксел

В четвъртък Парламентът ще проведе извънредно пленарно заседание, на което ще обсъди и гласува първите три предложения от Европейската комисия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 в страните членки на ЕС. Тези предложения включват Инвестиционната инициатива в отговор на коронавирусната инфекция, законодателство, разширяващо обхвата на Фонда за солидарност на ЕС, за...
23-03-2020 • Europe Direct / Актуално

Европейската комисия предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамка

Комисията предлага да се задейства общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж (ПСР) като част от нейната стратегия за бърз, решителен и координиран отговор на пандемията от коронавирус. След като бъде одобрена от Съвета, тя ще позволи на държавите членки да предприемат мерки, за да се справят по адекватен начин с кризата, отклонявайки се от бюджетните...
20-03-2020 • Europe Direct / Актуално

Европейската комисия прие Временна рамка за държавната помощ в условията на COVID-19

Европейската комисия прие Временна рамка(https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf), която ще позволи на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на епидемичния взрив от COVID-19. Също както много други мерки за подкрепа, които държавите...
18-03-2020 • Europe Direct / Актуално

Европейската комисия помага с насоки за правата на пътниците във връзка с COVID-19

В усилията си да смекчи икономическите въздействия от пандемията COVID-19, Европейската комисия публикува насоки(https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf), за да гарантира, че правата на пътниците се прилагат съгласувано в целия ЕС. Националните правителства въведоха различни мерки, включително ограничения за пътуване и граничен контрол.
16-03-2020 • Europe Direct / Актуално

Комисията представя насоки за граничните мерки за защита на здравето и подсигуряване на наличността на стоки и услуги

Европейската комисия представи насоки за държавите членки относно свързаните със здравето мерки за управление на границите в контекста на извънредната ситуация COVID-19. Целта е да се защити здравето на гражданите, да се осигури правилното третиране на хората, които трябва да пътуват, и да се гарантира, че основни стоки и услуги остават достъпни. Комисарите Кириaкиду и...
13-03-2020 • Europe Direct / Актуално

Изпълнение на Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ във връзка с разпространението на COVID-19

Във връзка с предприетите мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и съобразно Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед №РД-09-606/09.03.2020г. на министъра на образованието и науката, както и последствията, които създалата се ситуация оказва върху изпълнението Програма „Еразъм+“ и Програма...
11-03-2020 • Europe Direct / Актуално

Отворена тръжна процедура „Осигуряване на обществен транспорт в трансграничните региони - картографиране на съществуващите услуги и свързаните с тях правни пречки“

С цел да предостави подкрепа на граничните региони за подобряване на трансграничните услуги за обществен транспорт, Генерална дирекция „Регионална политика“ на ЕК обяви тръжна процедура: „Осигуряване на обществен транспорт в трансграничните региони - Картиране на съществуващите услуги и свързаните с тях правни пречки“ Документацията за обществената...
09-03-2020 • Europe Direct / Актуално

Европейската комисия увеличава финансирането за научни изследвания за разработване на ваксини, лечение и диагностика на COVID-19

След публикуването на покана за представяне на предложения на стойност 10 милиона евро през януари Комисията осигури допълнителни 37,5 милиона евро за спешно необходими научни изследвания за разработването на ваксина, лечението и диагностиката на COVID-19. Това действие е част от координирания отговор на ЕС(https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-respon
06-03-2020 • Europe Direct / Актуално

Европейската комисия предлага 2021 г. да бъде Европейската година на железопътния транспорт

Комисията предложи 2021 г. да бъде обявена за Европейска година на железопътния транспорт, за да се подпомогне постигането на целите от Европейския зелен пакт в областта на транспорта. През 2021 г. ще се организира поредица от прояви, кампании и инициативи, които да насърчат железопътния транспорт като устойчив, иновативен и безопасен вид транспорт. Целта е да се подчертават...
04-03-2020 • Europe Direct / Актуално

За първи път ЕК представя предложение за Европейскo законодателство в областта на климата

ЕК представя предложение за включване на политическия ангажимент на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. в законодателството, за да защитим планетата и нашите граждани. Европейският законодателен акт за климата определя целта за 2050 г. и посоката за развитие на политиката на ЕС, и също така осигурява предвидимост за публичните органи,...
28-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Европейският парламент търси директори за различни дирекции

В Официалния вестник на ЕС от 28 февруари са публикувани обявления за заемане на длъжността „директор“ в различни дирекции към Европейския парламент. Тази процедура за подбор, която цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването, ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности....
26-02-2020 • Europe Direct / Актуално

#EuropeanSemester: България излиза от списъка на държави-членки, които изпитват макроикономически дисбаланси

Комисията публикува докладите по държави(https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_en), в които се анализират основните социално-икономически предизвикателства, пред които е изправена всяка държава членка. Анализът в докладите по държави отразява Годишната стратегия за устойчив растеж(https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-se
24-02-2020 • Europe Direct / Актуално

ЕС обявява помощ от 232 милиона евро за борба с коронавируса

Европейската комисия(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_307) работи денонощно на всички фронтове в подкрепа на държавите членки на ЕС и на международните усилия за предотвратяване разпространението на коронавируса(https://www.ecdc.europa.eu/en/factsheet-health-professionals-coronaviruses) (COVID-19). За да повиши глобалната готовност,...
21-02-2020 • Europe Direct / Актуално

#EUdatathlon2020 търси разработки в четири тематични насочености, ще финансира 12 от тях

Четвъртото издание на EU Datathon 2020(https://op.europa.eu/en/web/eudatathon?fbclid=IwAR0A5F5JRCvWiD-Ed1AtIMhmyiDW_oKhikLSSmTgWGvfkBaBd7eJymNbhow) е организиран от Офиса за публикации на ЕС(https://op.europa.eu/en/home) в сътрудничество с Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“(https://ec.europa.eu/regional_policy/en/) (DG Regio) на ЕК. Общият награден...
19-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Програма Иновации Норвегия отвори втора покана за проектни предложения по направление "Иновации в зелената индустрия"

Кой може да кандидатства? Регистрирани в България микро, малки и средни предприятия (МСП), както и големи предприятия с не повече от 25% публична собственост, с най-малко 3 приключени финансови години, към датата на подаване на проекта. Допустими партньори Всяко частно или публично дружество, търговско или нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или...
17-02-2020 • Europe Direct / Актуално

ЕП събира кандидатури за Наградата за европейски гражданин

Европейският парламент обяви начало на кандидатстването за Наградата за европейски гражданин за 2020 г., която се присъжда за изключителни европейски постижения. Крайният срок за подаване на кандидатури е 20 април. Европейският парламент присъжда ежегодно Наградата за европейски гражданин. Наградата има за цел да възнаграждава изключителни постижения в следните области:...
14-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Зимна икономическа прогноза — 2020 г.: стабилен, макар и забавен, растеж в ЕС

Европейската комисия запази прогнозата си за икономическия растеж на еврозоната - 1,2% през 2020 и 2021 г. Това става ясно от публикуваната Зимна икономическа прогноза 2020. Европейската икономика ще продължи да отчита умерен растеж, а еврозоната продължава да се радва на най-дългия период на устойчив растеж от въвеждането на еврото през 1999 г. Прогнозата за целия...
12-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Дългосрочният бюджет на ЕС - инструмент за бъдещето на Европа

Как се финансира Европейският съюз и за какво се ползват средствата? Какво представлява дългосрочният бюджет и как се вземат решенията за него. Дългосрочният бюджет на ЕС помага на милиони студенти, на хиляди учени, на градове, региони, предприятия и неправителствени организации. Той допринася за осигуряването на по-здравословна и по-безопасна храна, по-чиста околна среда и...
12-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Покана за подбор на проектни предложения: "Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци"

Програмният оператор по програма "Опазване на околната среда и климатични промени", финансирана от ФМ на ЕИП 2014-20201 обяви трета покана за подбор на проектни предложения: "Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци" по Резултат 2 "Система за оценка и мониторинг на морските води". Поканата е насочена към проекти, прилагащи инициативи за намаляване на...
10-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд лансират фонд „BlueInvest“ с бюджет 75 млн. евро

Европейската комисия в сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд, който е част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), стартира фонд за капиталови инвестиции „BlueInvest“ с бюджет 75 млн. евро в полза на синята икономика. Фондът „BlueInvest“ ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд и ще финансира базови фондове за дялово...
07-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Програмата „Еразъм +“ и предшестващите я програми: важен опит, белязал живота на 10 милиона млади европейци

В публикувания годишен доклад за 2018 г. относно програма „Еразъм +“(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_en) е посочено, че през последните три десетилетия над 10 милиона души са участвали в инициатива, белязала жизнения път на много от тях. През 2018 г. беше отбелязана още една рекордна година с бюджет в размер на 2,8 милиарда евро,...
05-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Европейската комисия прие своята работна програма за 2020 година

В работната програма(https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_bg) за 2020 г. се определят действията, които Европейската комисия ще предприеме, за да превърне политическите насоки(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_bg_1.pdf) на председателя Фон дер Лайен в реални ползи за...
03-02-2020 • Europe Direct / Актуално

Обяви за свободни позиции за длъжността директор в различни дирекции на Генералния секретариат на Съвета

В Официалния вестник на ЕС от 3 февруари са публикувани обяви за свободни позиции за длъжността директор на дирекция „Правосъдие“ (JAI.2) и на дирекция „Безопасност и сигурност“ (ORG.5). Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава...
31-01-2020 • Europe Direct / Актуално

Преразпределение на местата в Европейския парламент - 73 депутати от Обединеното кралство ще напуснат ЕП

От 1 февруари броят и разпределението на местата в Парламента се променят след излизането на Обединеното кралство от ЕС. От 73-те места на Обединеното кралство 27 ще бъдат преразпределени в други страни, а останалите 46 ще бъдат запазени за бъдещи разширявания на ЕС. Решението относно разпределението на местата в пленарна зала(http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/hemicyc
29-01-2020 • Europe Direct / Актуално

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ - 29-30.01. Брюксел

Брекзит. Европейският парламент ще гласува Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство(https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=bg) на пленарно заседание в сряда от 18:00 часа. За да влезе в сила, споразумението трябва да бъде одобрено от членовете на ЕП с обикновено мнозинство от подадените гласове. (сряда, 29...
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

 
Заедно
Архив - Април
пон вт ср чет пет съб нед
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Информационен център Europe Direct
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА на живо
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Основаващи договори
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Договорът от Лисабон
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Обучителни материали и анализи
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Библиотека
 
 
 
    Още 
Европейският парламент
 
 
 
    Още 
Специално от Портал Европа
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
За бизнеса
 
 
 
    Още 
Директно от...
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Анкети
 
 
 
    Още 
Пътна безопасност
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.