Europe.bg
  Начало - Европейски съюз - История на ЕС
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Европейски съюз / История на ЕС

  • A+
  • A-

Европейски съюз

1946

1946 Януари 19
Уинстън Чърчил призовава за “Обединени държави на Европа” в реч в университета в Цюрих.

1946 Декември 17
В Париж, Франция e oснован Европейският Федералистки Съюз.

1947

1947 Май 14
С подкрепата на Уинстън Чърчил е създадено Движението за Обединена Европа. Целта му е да подпомага междуправителствената работа, без да надхвърля рамките на националните интереси.

1947 Юни 1
Рене Куртен създава Френския Съвет за Обединена Европа, който в последствие ще бъде “погълнат” от Европейското движение (1953). Създадени са “Нови Международни Екипи”, които по-късно ще се преименуват на Европейски Съюз на Християн- Демократите (1956).

1947 Юни 3
Създадено е Движението “Социалистически Обединени Държави”. През 1961 то ще се преименува в Европейска Левица.

1947 Юни 5
Обявен е Планът Маршал за икономическо съживяване на Европа.

1947 Август 27-31
Провежда се Конгрес на Европейския съюз на федералистите в град Монтрьо, Швейцария.

1947 Декември 13-14
Федералистки и Юнионистки организации се срещат в рамките на Международния комитет за координация на движенията за Обединение на Европа.1948

1948 Януари 1
Влиза в сила Митническата спогодба между Белгия, Люксембург и Холандия.

1948 Март 17
Подписан е Договорът за западно-европейския съюз (Брюкселски Договор) от Белгия, Франция, Люксембург и Обединеното Кралство.

1948 Април 16
Създадена е Организацията за Европейско икономическо сътрудничество, като нейната задача е координирането на изпълнението на Плана “Маршал”.

1948 Май 7-11
С подкрепата на Международния Комитет за координация на Движенията за Обединена Европа, се провежда Европейският конгрес в Хага, Холандия. Той е председателстван от Уинстън Чърчил и на него присъстват 800 делегати. Участниците препоръчват да се създадат Европейско съвещателно събрание и Европейски специален съвет, като тяхна цел е подготовката на политическата и икономическа интеграция. Също така, участниците предлагат да се приеме Харта на човешките права, и за да се осигури прилагането и, да се създаде съответният Съд.

1949

1949 Януари 28
Франция, Великобритания и държавите от Бенелюкс решават да създадат Съвет на Европа и отправят молба към Дания, Ирландия и Швейцария да се включат в изготвянето на законодателния акт за такъв Съвет.

1949 Април 4
Във Вашингтон е подписан Северноатлантическият Договор (НАТО).

1949 Май 5
В Лондон, Великобритания е подписан Уставът на Съвета на Европа.

1949 Август 3
Уставът на Съвета на Европа влиза в сила.

1949 Август 10-8/9
В Страсбург, Франция, се провежда първата сесия на Консултативното Събрание към Съвета на Европа.

1950

1950 Май 9
В реч, вдъхновена от Жан Моне, Роберт Шуман, министър на външните работи на Франция, предлага Франция и Германия и всяка една европейска страна да обединят въглищните и железните си ресурси (Декларацията “Шуман”).

1950 Юни 3
Белгия, Франция, Люксембург, Италия, Холандия и Германия подписват Декларацията “Шуман”.

1950 Август 26-28
Съветът на Европа одобрява Плана “Шуман”.

1950 Септември 19
Създаден е Европейският платежен съюз.

1950 Ноември 4
Подписват се конвенциите за Човешките права и основните свободи в Рим, Италия.

1951

1951 Февруари 15
Провежда се среща, на която предстои създаването на Европейска общност за отбрана. Белгия, Франция, Италия, Люксембург и Германия присъстват на срещата заедно с шест страни-наблюдателки (САЩ, Канада, Дания, Норвегия, Обединеното кралство и Холандия)

1951 Април 18
Шестте държави (Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Холандия и Германия) подписват Договорът от Париж, основополагащ ЕОВС.

1951 Декември 10
Пол-Хенри Спаак, напуска Председателството на Консултативната Асамблея на Съвета на Европа в протест на безразличното отношение на Обединеното Кралство към Европа.

1952

1952 Май 27
Шестте държави (Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Холандия и Германия) подписват в Париж Договора за Европейската отбранителна общност.

1952 Юли 23
Договорът за ЕОВС влиза в сила. Жан Моне е определен за председател на Висшия Огран и Пол-Хенри Спаак за председател на Общата Асамблея.

1952 Юли 30
Люксембург е избран за временно седалище на ЕОВС.

1952 Август 10
Висшият орган на ЕОВС се разполага в официалното си седалище.

1952 Ноември 10
Общото споразумение за тарифите и търговията (ГАТТ) разрешава на Шестте държави правото на дерогация по отношение статута на най-облагодетелствана нация, за да им позволи да изпълнят задълженията си, произтичащи от ЕОВС.

1953

1953 Януари 1
Влиза в сила първият европейски данък – данъкът на ЕОВС.

1953 Февруари 10
Започва да функционира Общият пазар за въглища и стомана. Шестте държави премахват митническите задължения и квотните ограничения за тези суровини.

1953 Март 7
Правилникът за работа на Европейския съд е публикуван в Официалния Вестник на ЕОВС. От този ден, обжалванията предвидени от Парижкия Договор може да се внесат в Съда.

1953 Март 9
Пол-Хенри Спаак, председател на ad hoc Асамблеята, създадена на 10.09.1952 г., връчва на G. Bidault, президент на Съвета на ЕОВС, проект на договор за учредяването на политическа Европейска общност. Такава Общност ще има за цел да подкрепя основните и човешките права, да гарантира сигурността на страните-членки срещу агресия, да координира външната политика на страните-членки и постепенно да създаде Общ Пазар. В проекта на договора са предвидени пет институции: Европейски Изпълнителен Съвет, Съвет на Министрите, Съд, Икономически и социален Комитет.

1953 Март 15
Започва да функционира Общият пазар за железен скрап.

1953 Август 12
ЕОВС и Международната трудова организация подписват споразумение за сътрудничество.

1954

1954 Май 11
Alcide de Gasperi е избран за Президент на Европейската Парламентарна Асамблея.

1954 Август 20-23
Шестте държави се срещат в Брюксел, Белгия. Франция не последва предложението на френският държавник Пиер Мендес за засилване на наднационалния характер на ЕОО.

1954 Август 30
Френският парламент отхвърля Договора за ЕОО.

1954 Октомври 20
След Лондонската конференция, са подписани споразуменията на променения Брюкселски Договор в Париж. Започва съществуването си Западно Европейският Съюз (ЗЕС).

1954 Ноември 10
Жан Моне подава оставка от председателския пост на Висшият орган на ЕОВС след неуспеха на Договора за ЕОО.

1954 Декември 21
Европейският съд произнася първото си решение.

1955

1955 Юни 1
Рене Майер е избран за председател на Висшия орган на ЕОВС.

1955 Юни 1-2
Среща на Шестте държави в Месина, Италия. Външните министри се съгласяват да подкрепят интеграцията на техните страни на икономическия фронт.

1955 Октомври 23
Съгласно резултатите от референдума, Саар отхвърля автономният си статут и решава да се присъедини към Германия.

1955 Декември 8
Съвета на Министрите на Съвета на Европа приема за своя емблема син флаг с 12 златни звезди.

1956

1956 Януари 7
Висшият орган на ЕОВС одобрява правилото за свободното движение в Общността, на стоманени продукти внесени от трети страни.

1956 Май 6
Пол-Хенри Спаак, белгийският министър на външните работи, представя на колегите си от ЕОВС доклад за проект на Общностни Договори, предвиждащи създаването на ЕИО и Евратом.

1956 Май 29
Докладът на Спаак е одобрен. На срещата във Венеция, министрите на външните работи решават да започнат вътрешноправителствени преговори по заключителните работи по двата Договора за създаването на Европейската икономическа общност и Атомната и енергийна общност.

1956 Юни 26
Отваряне на преговорите за проектите на учредителните текстове за ЕИО и Евратом в Брюксел.

1957

1957 Март 25
В Рим са подписани Договорите за създаване на Европейската Икономическа Общност (ЕИО) и Европейската Атомна и Енергийна Общност (Евратом) от Шестте държави (Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Холандия), които са известни като “Договорите от Рим”.

1957 Април 17
Протоколите за привилегиите и имунитета, предоставен на Европейските Общности и за статута на Европейският съд са подписани в Брюксел, Белгия.

1957 Октомври 8
Към Висшия орган на ЕОВС е отправена молба от Съвета, да изготви основна политика по енергетиката.

1957 Ноември 27
Ханс Фурлер е избран за президент на Общата Асамблея на ЕОВС.

1958

1958 Януари 1
Влизат в сила Договорите от Рим. Седалищата на ЕИО и Евратом се разполагат в Брюксел. Парламентарната Асамблея, която е със седалище в Люксембург, и Съдът са общи за трите Общности.

1958 Януари 7
Валтер Холщайн е избран за председател на Комисията на ЕИО. Луи Арманд е избран за председател на Комисията на Евратом. Пол Фине е избран за председател на Висшия орган на ЕОВС.

1958 Януари 26
Шестте държави решават да създадат Комитет на постоянните представители (КОРЕПЕР), който да подготвя работата на Съветите.

1958 Февруари 10
Страните-членки приемат хармонизирана тарифа за въглища и стомана. Позволена е дерогация на Франция и Италия. На двете страни е предоставен двегодишен преходен период за някои продукти.

1958 Март 19
На заседание проведено в Страсбург, Франция, е основана Европейската Парламентарна Асамблея. Роберт Шуман е избран за председател на Асамблеята. Тя заменя Асамблеята на ЕОВС.

1958 Април 15
Първият регламент на Съвета прогласява немски, френски, италиански и холандски за официалните езици на Общността .

1958 Април 20
Публикуван е първият Официален вестник на Общността. Той заменя Официалният вестник на ЕОВС.

1958 Април 22
Съветът определя членовете на Икономическия и социален комитет (ИСК).

1958 Май 13
Депутатите от Парламентарната Асамблея за пръв път сядат според политическата си, а не според националната си принадлежност.

1958 Май 19
Провежда се среща в Брюксел, Белгия, която учредява ИСК.

1958 Май 21-27
Парламентарната Асамблея приема правилника за дейността си.

1958 Юли 3-11
Проведената в Стреса (Италия) конференция, полага основите на Общата селскостопанска политика (ОСП)

1958 Юли 7
В Женева, Швейцария, Валтер Холщайн подписва официално споразумение за връзка и сътрудничество между ЕИО и МОТ(международната организация на труда).

1958 Октомври 7
Европейският съд, който заменя Съдът на ЕОВС, се разполага в Люксембург.

1958 Декември 4
Гуверньорите на Съвета на Европейската инвестиционна банка приемат първите директиви, отнасящи се до кредитната политика на Банката.

1958 Декември 29
Влиза в сила Европейското Валутно споразумение.

1959

1959 Януари 1
Предприети са първите стъпки за постепенното премахване на митническите задължения и квоти в ЕИО.

1959 Януари 7
Роберт Шуман е преизбран за председател на Парламентарната Асамблея.

1959 Февруари 2
Етиен Хърш е избран за председател на Комисията на Евратом.

1959 Март 3
Европейският съд приема своите процесуалните правила за работа.

1959 Март 20
Европейската Инвестиционна Банка отпуска първия си заем.

1959 Май 5
Европейският Съвет приема предложението на САЩ за многостранни търговски преговори (в рамките на ГАТТ). Комисията, с помощта на специален Комитет, назначен от Съвета ще провежда тези преговори.

1959 Юни 8
Гърция подава молба за асоцииране в ЕИО.

1959 Юни 22
Националната фискална администрация на ЕИО създава три работни групи, чиято задача е да преразгледат възможностите за хармонизиране на законодателството относно косвените данъци.

1959 Юни 25-26
Провежда се първата среща на експерти от страните-членки по въпроси, касаещи дъмпинга. Те преглеждат актовете, които трябва да се приемат, за да се избегне дъмпинга вътре в общността.

1959 Юли 20-21
Седем държави от Организацията за европейско икономическо сътрудничество (Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция и Обединеното Кралство) решават да създадат Европейската асоциация за свободна търговия (ЕФТА).

1959 Юли 31
Турция подава молба за асоцииране в ЕИО.

1959 Септември 10
Започват преговорите за асоцииране на Гърция в ЕИО.

1959 Септември 11
Пиеро Малвестини е избран за председател на Висшият орган на ЕОВС.

1959 Септември 27
Започват преговорите за асоцииране на Турция в ЕИО.

1959 Октомври 13
Белгийският министър на външните работи Пиер Винги, лансира идеята за обединяването в една институция на Висшият орган на ЕОВС и двете Комисии (ЕИО и ЕВРАТОМ)

1960

1960 Януари 4
В Стокхолм, Швеция е подписана е конвенцията на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕФТА), която прегрупира Австрия, Дания, Португалия, Швеция, Швейцария и Обединеното Кралство.

1960 Май 3
Влиза в сила Стокхолмската конвенция, основополагаща ЕФТА.

1960 Май 11
Съветът приема регламент, отнасящ се до Европейския социален фонд. Целта на Фонда е да поощрява наемането на работници, географската и професионалната мобилност на работниците вътре в Общността.

1960 Септември 20
Регламентът за Европейския социален фонд влиза в сила.

1960 Декември 13
В Брюксел, Белгия е подписана е конвенцията за създаване на Европейската организация за сигурност във въздухоплаването.

1960 Декември 14
Организацията за Европейско икономическо сътрудничество (ОЕИС) се преобразува в Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

1961

1961 Февруари 10-11
В Париж се провежда конференция, относно необходимостта от създаването на здраво политическо сътрудничество.

1961 Март 7-10
Фурлър е преизбран за Председател на Парламентарната Асамблея.

1961 Юни 27
Холандското правителство поема инициатива да изготви проект на документ, който има за цел да преразгледа Договорите от Рим и Париж, посредством приемането на конвенция за създаването на единен Съвет на Общностите и на Европейска Висша Комисия (сливане на изпълнителните органи). Извършени са консултации с Европейския Парламент и двете Комисии. Обединяването на изпълнителните органи не продължава на този етап, поради различия между страните-членки по отношение на обхвата на реформата.

1961 Юли 18
В Бон се провежда Европейска среща на високо равнище. Шестте държави се обявяват за основаването на политически съюз.

1961 Юли 31
Ирландия официално подава молба за присъединяване към Европейските Общности.

1961 Август 9
Обединеното Кралство официално подава молба за присъединяване към Европейските Общности.

1961 Август 10
Дания официално подава молба за присъединяване към Европейските Общности.

1961 Септември 1
Влиза в сила първият регламент, касаещ свободното движение на работници.

1961 Ноември 20-21
В Страсбург, Франция се провежда среща между институциите на Европейската Общност. Разисквани са преминаването от първа към втора фаза на Общия Пазар и връзките с отвъдморските държави.

1961 Декември 20
Валтер Холщайн е преизбран за председател на Комисията на Европейската икономическа общност.

1962

1962 Януари 10
Новата Комисия на Европейската икономическа общност, с председател Холщайн, започва работа. Пиер Шатене е избран за председател на Комисията на ЕВРАТОМ.

1962 Януари 14
Съветът приема първите си регламенти относно Общата селскостопанска политика (ОСП) за създаването на единен пазар за селскостопански продукти и за финансова солидарност, чрез Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА).

1962 Февруари 5-6
Съветът одобрява правилник за дейността на Европейския социален фонд.

1962 Март 27-30
Гаетано Мартино е преизбран за председател на Парламентарната Асамблея. Парламентарната Асамблея решава да промени името си на Европейски Парламент.

1962 Април 4
Регламентите и основните решения за обща селскостопанска политика (ОСП) са приети.

1962 Април 30
Норвегия официално подава молба за присъединяване към Европейските Общности.

1962 Юли 1
Митническите задължения за промишлените стоки между страните-членки са намалени с 50% спрямо нивата им от 1957 г.

1962 Юли 30
Влизат в сила регламентите, създаващи общата селскостопанска политика (ОСП).

1962 Октомври 13
Съветът приема първата си директива, отнасяща се до общата безопасност на хранителните продукти в ЕИО, определяща кои оцветители могат да се добавят в хранителните продукти.

1962 Ноември 1
Влиза в сила споразумението за асоциацииране между Гърция и Общността.

1963

1963 Януари 14
Президентът на Франция, генерал дьо Гол, заявява че Франция се съмнява в политическото желание на Обединеното Кралство да се присъедини към Общността. Няколко дни след това, преговорите с всички кандидатстващи страни са преустановени.

1963 Февруари 5
Произнесено е решението по делото Van Gend en Loos. Европейският съд постановява, че Общността представлява нов законов ред в полза, на когото страните членки са се съгласили да се ограничат техните суверенни права.

1963 Март 25-29
Гаетано Мартини е преизбран за председател на Европейския Парламент.

1963 Май 4
Официалното откриване на търговските преговори по ГАТТ (Кръгът Кенеди).

1963 Юли 1
В изпълнението на решението за ускоряване на създаването на митнически съюз, шестото намаляване на митата вътре в общността и второто уеднаквяване на общите външни тарифи влизат в сила.

1963 Юли 20
В Яунде, Камерун, е подписана Конвенцията Яунде между Общността и 17 африкански държави и Мадагаскар, която представлява споразумение за асоцииране валидно пет години.

1963 Септември 4
Умира Роберт Шуман.

1963 Септември 23-24
Съветът постига съгласие по същността на въпроса за обединяването на изпълнителните власти.

1963 Октомври 8
За председател на Висшият орган на ЕОВС е избран Дино дел Бо.

1964

1964 Януари 10
Холщайн е преизбран за председател на Комисията на ЕИО.

1964 Март 20
За председател на Европейския Парламент е избран Duvieusart.

1964 Май 4
Започва официалното откриване на многостранните търговски преговори (кръгът Кенеди). Общността участва на срещата.

1964 Май 23-15/6
В Женева, Швейцария се провежда Световна конференция за търговия и развитие.

1964 Юни 1
Влиза в сила Конвенцията Яунде.

1964 Юли 1
Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието се започва работата си.

1964 Юли 15
Решението по делото Коста/ЕНЕЛ. Европейският съд постановява, че Общностното право има върховенство над националното.

1964 Септември 18
Съветът постига съгласие за съставянето на единна Комисия, която ще има девет членове.

1964 Декември 1
Влиза в сила Договорът за асоцииране между Турция и ЕИО.

1964 Декември 15
Съветът нарежда на Комисията да предостави предложения за финансиране на Общата селскостопанска политика и да предостави предложения за условията за прилагане на прехвърлянето към бюджета на Общността на данъци от земеделски продукти.

1964 Декември 30
Генералната Асамблея на Организацията на Обединените Нации създава Конференцията на Обединените Нации за търговия и развитие (КОНТР), като орган на Генералната Асамблея. 
Заедно
История на ЕС
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.