Europe.bg
  Начало - Европейски съюз
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Европейски съюз

Европейски съюз

ЕВРО

(http://europe.bg/upload/docs/3_euroeu.jpg) Евро е валута на дванадесет държави от Европейския съюз: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Финландия, Франция и Холандия , известни още като Еврозона. Еврото се използва като официална валута и в Монако, Сан Марино и Ватикана, като тези страни са лицензирани от Европейската...
Европейски съюз

ДОГОВОР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Договор за Европейски Съюз (консолидирана версия) DES.pdf(http://europe.bg/upload/docs/DES.pdf) (408.96 Kb)
Европейски съюз

ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

Договор за създаване на Европейска общност DEO.pdf(http://europe.bg/upload/docs/DEO_57.pdf) (995.74 Kb)
Европейски съюз

ПРОЕКТОДОГОВОРЗА ИЗМЕНЕНИЕ НАДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИНА ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ПРОЕКТОДОГОВОРЗА ИЗМЕНЕНИЕ НАДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИНА ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА...
Европейски съюз

ЛИСАБОНСКИЯТ ДОГОВОР – КОНСОЛИДИРАНА ВЕРСИЯ НА БЪЛГАРСКИ

Тази публикация съдържа консолидираните текстове на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, както и на техните протоколи и приложения с измененията, направени с Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон. Тя съдържа също декларациите, приложени към заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие...
Европейски съюз

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

Договорната основа на политиката за хуманитарно подпомагане на ЕС са Членове 177 до 181 от Договора за Европейска общност. Европейският съюз присъства на всички горещи точки на света, включително Ирак, където провежда програма за хуманитарна помощ и възстановяване на стойност €320 милиона и още €200 милиона през 2005 г.), Афганистан, Палестинските територии и няколко района...
Европейски съюз

ТРАНСПОРТ

Open frontiers and affordable transport have given Europeans unprecedented levels of personal mobility. Goods are shipped rapidly and efficiently from factory to customer, often in different countries. The European Union has contributed by opening national markets to competition and by removing physical and technical barriers to free movement. But today's transport patterns...
Европейски съюз

РИБНО СТОПАНСТВО

Договорната основа на общата риболовна политика на ЕС са Членове 32 до 38 от Договора за Европейска общност. ЕС е третият риболовен производител в света. Повече от половин милион хора работят в риболовния сектор, а средната консумация на риба е 25 кг на човек годишно – повече от средното потребление в света от 16 кг на човек годишно. Приоритетите на общата риболовна...
Европейски съюз

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Договорната основана регионалната политика е Глава XVII от Договора за Европейска общност. Въпреки че Европейският съюз е един от най-богатите региони на света, между вътрешните му региони има силни различия по отношение на доходите и възможностите. Присъединяването на 10 нови държави през 2004 г., чиито стандарт е под средния за ЕС задълбочи това неравновесие. Големи...
Европейски съюз

РАЗШИРЯВАНЕ

Договорната основа на разширяването на ЕС е Член 49 от Договора за Европейската Общност. Влизането на осем централно и източно европейски държави заедно с Кипър и Малта в Европейския Съюз на 01 май 2004 г. е историческо постижение, слагащо край на вековно разделение. Европа, обединена отново, означава по-силен, демократичен и стабилен континент, с единен пазар, предоставящ...
Европейски съюз

РАЗВИТИЕ

Търговската политика на ЕС е тясно свързана с неговата политика за подпомагане на развитието. ЕС е предоставил свободен и преференциален достъп до своите пазари на повечето от развиващите се страни и на новите икономики, както и на икономиките в преход. За 49-те най-бедни страни в света преференциите са още по-големи – с изключение на оръжията, всички техни стоки влизат...
Европейски съюз

ПРЕДПРИЯТИЯ

Европейският бизнес и индустрия са модерни и в много отношения успешни. Постоянно предизвикателство е все още създаването на нови работни места, отстояването на конкурентноспособността както и вървенето в крак с новите технологии. Успешното справяне с това предизвикателството е съществено важно за непрестанния растеж и за по-добрите перспективи. Политиката на ЕС за...
Европейски съюз

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Договорната основа на политиката на правосъдие, свобода и сигурност са Членове 29 до 42 от Договора за Европейски съюз и Членове 61 до 69 и 17 до 22 от Договора за Европейска общност. Свободата на гражданите на ЕС да пътуват, работят и живеят във всяка точка на Съюза зависи от тяхната сигурност и безопасност. Гражданите на ЕС трябва да бъдат защитени от международната...
Европейски съюз

ПОТРЕБИТЕЛИ

Всеки гражданин е потребител и Европейският Съюз полага усилия в работата си да защитава тяхното здраве, сигурност и добро икономическо състояние. ЕС помага на гражданите да имат по-големи права за информираност и образование, насърчава ги да са организирани и да защитават ефективно личните си интереси.
Европейски съюз

СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Европейските фирми за търговия на дребно, реагирайки на социалните и икономическите промени през последните 20 години и особено на промените в нуждите на потребителите, създадоха системата на Големите многопрофилни фирми за търговия на дребно. Основната идея беше да се направи пазаруването по-удобно за потребителя чрез предлагането за продажба на широк спектър от хранителни...
Европейски съюз

ОКОЛНА СРЕДА

Договорната основа на екологичната политика на ЕС са Членове 2 и 6 и Глава XIX от Договора за Европейска общност. След 30 години на определяне на стандарти ЕС е създал обхватна система за екологична защита. Тя покрива широк кръг от проблеми от нивата на шум до обработката на отпадъци, от консервирането на природните резервати до вредните газови емисии от автомобилите, от...
Европейски съюз

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В продължение на много години и по-специално на Съвета в Гьотеборг през 2001 г. лидерите на ЕС признават, че околната среда не е изолиран въпрос, който се ограничава до националните граници. Решенията, взети в други области, от транспорта и земеделието до разширяването и международната търговия и развитие, оказват благотворно или неблаготворно влияние върху нея. За да подобрим...
Европейски съюз

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Договорната основа на политиката за опазване на общественото здраве е Член 152 от Договора за Европейска общност. В свят, където хората пътуват редовно между страните и континентите, заплахите за здравето на европейските граждани от заразни болести трудно могат да бъдат овладени. Болестите, причинявани от тютюнопушене, лош хранителен режим или замърсяване на околната среда...
Европейски съюз

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И МЛАДЕЖ

Договорната основа за политиката на ЕС по образованието, квалификацията и работата с младежта са Членове 149 и 150 от Договора за Европейска Общност. Възможностите за живот, обучение и работа в други страни, които ЕС дава своите граждани, допринася много за междукултурното разбирателство, личностното развитие и пълна реализация на икономическия потенциал на Съюза....
Европейски съюз

МИТНИЦИ

Договорната основа на общата митническа политика на ЕС са Членове 23 до 27 и Глава X от Договора за Европейска общност. Митническият съюз е една от най-старите политики на ЕС. В момента митническият контрол по вътрешните граници на Съюза е премахнат и заместен от единна система за вносни и износни мита, така че митнически служители вече има само по външните граници на ЕС....
Европейски съюз

КУЛТУРА

Договорната основа на културната политика на ЕС е Член 151 от Договора за Европейски съюз. Езиците, литературата, спектаклите, визуалните изкуства, занаятите, киното и разпространението на информация са елементи от европейското културно многообразие. Въпреки че те принадлежат на дадена страна или регион, те са част от общото европейско културно наследство. Целите на ЕС са две:...
Европейски съюз

КОНКУРЕНЦИЯ

Договорната основа на политиката на Конкуренция са Членове 81 до 89 от Договора за Европейска общност. Ефективната конкуренция е от съществено значение за една отворена пазарна икономика. Тя сваля цените, повишава качеството и разширява потребителския избор. Конкуренцията позволява на технологичните нововъведения да се развиват. За да се случи това, почтеното поведение от...
Европейски съюз

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Гарантиране на икономическа система, която да гарантира неподправена конкуренция между равнопоставени участници на пазара. Това означава конкретно довършване и ефективно прилагане на Правилника за вътрешния пазар, подобряване на конкурентно-правните рамкови условия в Европа, подпомагане на малките и средните предприятия и подобряване на достъпа до световните пазари. Забрана...
Европейски съюз

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

Договорната основа на политиката за информационно общество са Глави XV и XVI и Членове 163 до 172 от Договора за Европейска общност. Революцията в комуникациите се задвижва от технологични пазарни фактори. ЕС е ангажиран с този процес чрез отварянето на пазарите си, защита на потребителските интереси и дори чрез установяване на технически стандарти. Резултатът за гражданите...
Европейски съюз

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Цели на икономическата политика на ЕС са: стабилност и хармоничен растеж, повишаване на стандарта на живота, стимулиране на процесите на конвергенция и взаимообвързаност, високо ниво на заетостта, стабилни цени, здрави обществени финанси и монетарни рамкови условия, трайно финансируема разплащателна равносметка. Консултативна валутна комисия, комисия по икономическа...
Европейски съюз

ИКОНОМИЧЕСКИ И ВАЛУТЕН СЪЮЗ

Обобществяване на валутната политика, тясно координиране на икономическата политика, създаване на система на Европейската централна банка (СЕЦБ). Създаването на Икономическия и валутен съюз е една от най-амбициозните, но контроверзно дискутирани цели на Европейския съюз. С подписването на Договора за Европейския съюз ( Договор от Маастрихт) и ратифицирането му на 1 ноември...
Европейски съюз

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Договорната основа за политиката за научни изследвания и иновации са Членове 163 до 173 от Договора за Европейска Общност. Европейският съюз произвежда почти една трета от научното знание в света. Съвместни програми консолидират работата на страните-членки. Главното средство е Шестата рамкова програма за наука и изследвания. Тя финансира изследванията в страните-членки и...
26-04-2004 • Европейски съюз

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Въведена преди 50 години, когато държавите-учредителки на ЕС тъкмо са приключвали цяло десетилетие на следвоенен дефицит, Общата селскостопанска политика (ОСП) започва със субсидиране на производството на основни земеделски стоки с цел да стимулира задоволяването с продукти и храни. Днес ОСП се фокусира върху преките плащания за фермерите като най-добрият начин за гарантиране...
Европейски съюз

ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Договорната основа на политиката на заетост и социални въпроси е Член 2 от Договора за Европейски съюз и Член 2 и 13, Глава III (Членове 39 до 42), VIII  и XI от Договора за Европейска общност. Повече и по-добри работни места и равни възможности за всички са ключовите понятия в европейската политика на заетост и социални действия. ЕС се стреми да гарантира, че всеки ще бъде...
Европейски съюз

ЕНЕРГЕТИКА

ЕС и 11 държави в югоизточна Европа се споразумяха през есента на 2004 г. да основат Енергийна Общност, в която да важат едни и същи правила за енергетиката. Това ще бъде добре за осигуряване на доставките на енергия за ЕС, тъй като тези доставки често преминават през споменатите държави. Освен това, по този начин пазарите ще станат по-ефикасни, което ще помогне за...
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

Европейски съюз
История на ЕС
Хронология; Ключови документи
ЕС институции
Институции на ЕС; Финансови институции ; Консултативни органи; Междуинституционални служби; Децентрализирани органи на ЕС (агенции); ...
Държави-членки на ЕС
Присъединяващи се страни
Редовни доклади; Представяне
Асоциирани държави
Дейности
Аудиовизия; Безопасност на храните; Борба с измами; Бюджет; Външна политика и политика на сигурност; ...
Договори на ЕС
Договори за присъединяване; Основаващи договори
Евро


 
Заедно
Архив - Септември
пон вт ср чет пет съб нед
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Актуално
 
 
 
    Още 
История на ЕС
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.