Europe.bg
  Начало - Европейски съюз - История на ЕС - Хронология
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Европейски съюз / История на ЕС / Хронология

  • A+
  • A-
27-09-2004

История на ЕС

1970

1 януари
Белгия поема председателството на Съвета на Европейските Общности.
4 март
Комисията представя пред Съвета меморандум относно изготвянето на план за изграждане на икономически и валутен съюз.
6 март
Съветът назначава комисия от експерти под председателството на Пиер Вернер за прокарване на предложения за постигане на икономически и валутен съюз.  На втора комисия от експерти под председателството на Етиен Давиньон е възложена задачата за изготвяне на предложения за политическо сътрудничество.
10 март
Марио Селба е преизбран за председател на Европейския Парламент.
22 април
Подписва се Люксембургския Договор.  Съветът се произнася за поетапно въвеждане на система за собствени средства, според която ЕО ще получава всички мита на продукти, внесени от страни, които не са членки на ЕО, всички налози на сескостопанските стоки и средствата, получени от Данък Добавена Стойност.  Също така е взето решение за разширяване на бюджетните правомощия на Европейския Парламент.
13 май
Провежда се възпоменателна среща за отбелязване на двдесетата годишнина от декларацията Шуман.
30 юни
В Люксембург започват преговори с четирите страни-кандидатки (Дания, Ирландия, Норвегия и Обединеното Кралство).
1 юли
Германия поема председателството на Съвета на Европейските Общности.
2 юли
Новата Комисия с председател Франко Мария Малфати влиза в длъжност.
8 октомври
Съветът публикува заключителен доклад относно меморандума на Комисията за изграждане на икономически и валутен съюз.
26 октомври
Съветът постига съгласие за правилата и процедурите за действия на ЕО в сферата на регионалната политика.
27 октомври
Страните-членки одобряват Доклада Давиньон за политическо сътрудничество.  Целта е да се постигне единодушие на Европа по всички значителни международни проблеми.
26 ноември
Съветът се произнася за реформи в Европейския Социален Фонд (ЕСФ), за да може да осигури на ЕО подходящ инструмент за сближаването на социалната и другите общи политики.
17 декември
Постановление Internationale Handelgesellschaft.  Европейският Съд изяснява понятието за основните права в законодателството на ЕО.  Декларира се, че защитата на тези права, инспирирана от конституционалните традиции в страните-членки, трябва да бъде надеждна в рамките на структурата и целите на ЕО.

1971

1 януари
Франция поема председателството на Съвета на Европейските Общности.
Влизат в сила втората Конвенция Яунде и Споразумението Аруша.
11-13 януари
В Яунде, Камерун, се провежда годишната среща на Парламентарната Конференция на ЕИО – Асоциация на Африканските Страни и Мадагаскар (ААСМ).
12 февруари
Европейският Парламент внася резолюция относно доклада на Комисията, отнасящ се до прогреса в изпълнението на Директивите на Съвета за постигане на свобода за установяване и свободно предоставяне на услуги.  Резолюцията изтъква, че страните-членки трябва да се придържат към приетите директиви и че Комисията ще съблюдава тяхното правилно приложение.
22 март
Съветът одобрява Планът Вернер за засилено сътрудничество на икономическите политики.  Страните-членки трябва да вземат мерки за хармонизиране на бюджетните си политики и за намаляване вариациите в обменните курсове на валутите си.
31 март
Постановление на Европейското Споразумение за Пътен Транспорт ( ЕСПТ).  Европейският Съд разработва правила за разграничаване на правомощията на Общността и тези на страните-членки.  Става ясно, че в процеса на въвеждането на общ правилник, само Общността е в позиция да поема и осъщесвява, съгласно сферата на приложения на съдебната система на Общността, задължения поети по отношение на страните, нечленуващи в ЕО.
12 май
Съветът въвежда система от парични компенсационни суми в търговията със селскостопански стоки между страните-членки, за да подпомага единството на общия селскостопански пазар.
25 май
Постановление Дефрен.  Европейският Съд постановява, че пенсията като част от системата за социални осигуровки, предвидена от закона, не представлява издръжка, плащана косвено от работодателя като следствие от наемането на работната ръка.
3 юни
В Люксембург министрите на Правосъдието на ЕО се срещат за пръв път.  Те подписват два протокола, които ще отпуснат нови правомощия на Европейския Съд, след като се ратифицират от страните-членки.
7 юни
Европейският Парламент приема резолюция за правилата за конкуренция и позицията на предприятията на ЕО в Общия пазар и световната икономика.  Резолюцията изисква от Комисията да предоставя на Парламента специална годишна рецензия за развитието на политиката за конкуренцията.
30 юни
Страните-кандидатки за Европейските Общности Дания, Ирландия, Норвегия и Обединеното Кралство очертават общите насоки на позициите си в преговорите.
1 юли
Италия поема председателството на Съвета на Европейските Общности. 
21-28 септември
Във Виена, Австрия, се състои петнадесетата обща среща за атомната енергия.  Съветът назначава Комисията  да води преговорите за гаранции с Международната Агенция за Атомна Енергия (МААЕ).
16-26 ноември
27мо заседание на Общото Споразумение за Митата и Търговията (ГАТТ).

1972

1 януари
Люксембург поема председателството на Съвета на Европейските Общности.
22 януари
Подписване на договори за присъединяване към ЕО с Дания, Ирландия, Норвегия и Обединеното Кралство.
14 март
Подписване на договори за присъединяване към ЕО от Дания, Ирландия, Норвегия и Обединеното Кралство.
21 март
Франко Мария Малфати, председател на Комисията, подава оставка и е заменен от заместник-председателят Сикко Мансхолт.  Съветът приема резолюция на базата на основното изложение на Комисията за условията за постигане на първия етап от икономически и валутен съюз.
13-21/5 април
В Сантяго, Чили, се провежда третата Конференция на Обединените Нации за Търговия и Развитие (КОНТР).
24 април
Въвежда се правилото на “финансовата змия”:  “Шестте” се съгласяват да ограничат отклоненията във обменните курсове на валутите си до 2.25%.
24-25 април
Съветът приема Споразумението за асоцииране на Мавриций към Конвенцията между ЕО и Асоциацията на Африканските Страни и Мадагаскар (ААСМ).
1 май
Европейският Социален Фонд (ЕСФ), като резултат от реформите предприети след решението на Съвета от февруари 1971, влиза в действие.
10 май
В Ирландия се състои референдум  за присъединяването на страната към ЕО.  Мнозинството одобрява присъединяването.
5-6 юни
Съветът решава от януари 1973 да разшири обхвата на общите приоритети, за да могат да покрият не само развиващите се страни, които са се присъединили към групата на “седемдесетте и седем”, а и голямо число други страни и територии.  Също така е постигнато съгласие какви линии на действие би трябвало да следва Комисията в прегледа на Договора за Присъединяване към Общото Споразумение за Митата и Търговията (ГАТТ).
1 юли
Холандия поема председателството на Съвета на Европейските Общности.
12 септември
В Рим, Италия, се провежда среща на Финансовите министри на “Шестте” и на четирите страни-кандидатки.  Те постигат съгласие за учредяването на Европейски Фонд за Валутно Сътрудничество (ЕФВС) в първия етап на въвеждането на икономически и валутен съюз.
18 септември
Подписани са споразумения за преференциална търговия с Египет и Ливан.
19 септември
Подписване на споразумение за преференциална търговия с Кипър.
25 септември
На референдум в Норвегия мнозинството от населението не одобрява присъединяването към ЕО.
2 октомври
Мнозинството от населението на Дания одобрява на референдум присъединяването към ЕО.
9 октомври
Неблагоприятните резултати от гласуването в Норвегия карат Правителството в страната да оповести, че Норвегия няма да ратифицира законопроекта за присъединяване.  Европейският Парламент приема резолюция с ясно очертани предложения и молби за премахването на проверките на вътрешните граници в ЕО.
16 октомври
Обединеното Кралство ратифицира подзаконовите актове  във връзка с присъединяването към ЕО.
19-21 октомври
В Париж, Франция, се състои среща на върха.  Държавните и правителствени ръководители определят нови сфери на действие на ЕО (относно регионалната, социалната, енергийната, индустриалната и политиката за околната среда) и потвърждават 1980 като година за постигане на икономически и валутен съюз. 
1-14 ноември
В Женева, Швейцария, се състои среща на Общото Споразумение за Митата и Търговията (ГАТТ).

1973

1 януари
Белгия поема председателството на Съвета на Европейските Общности. Дания, Ирландия и Обединеното Кралство се присъединяват към ЕО. Влиза в сила Споразумението за Свободна търговия с Австрия, Швейцария, Португалия и Швеция.
6 януари
Франсоа Ксавие Ортоли става председател на Европейската Комисия.
8 февруари
Основава се Европейска Конфедерация на Профсъюзите.
21 февруари
Постановление Continental Can.  Европейският Съд се съгласява, че според Споразумението за ЕИО, концентрирането и постигането на степен на правомощия, които на практика елиминират конкуренцията, се смята за злоупотреба на предприятието.
13 март
Корнелиус Бъркхауър е избран за председател на Европейския Парламент.
1 април
Влиза в сила Спорзумението на ЕО за Свободна Търговия с Исландия с промишлени стоки.
6 април
В Мадрид, Испания, се състои третата среща на Съвместната Комисия на ЕИО-Испания. Испанската делегация дава отчет за гледната точка на Правителството си за бъдещето на отношенията между Испания и ЕО, особено по отношение на преговорите за ново споразумение.
1 юни
Влиза в сила Споразумението за Асоцииране и допълнителния протокол между ЕО и Кипър.
1 юли
Дания поема председателството на Съвета на Европейските Общности. Влиза в сила Споразумението на ЕО за Свободна Търговия с Норвегия с промишлени стоки.
3-7 юли
В Хелзинки, Финландия, се провежда Откриващото заседание на Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа (ОССЕ).
14-17 септември
В Токио, Япония се състои среща на министрите на Общото Споразумение за Митата и Търговията (ГАТТ).  Участващите в преговорите се съгласяват, че е необходимо изграждането на валутна система, която да защитава световната икономика от шокове и липса на баланс.  Те също приемат, че новата фаза в либерализацията на търговията трябва да подпомага правилното функциониране на валутната система.
5 октомври
Финландия подписва Споразумение за Свободна Търговия с ЕО за промишлени стоки.
6-27 октомври
Войната в Кипур.  Страните-производителки на петрол решават да намалят или дори да забранят износа към някои западни страни.  Членките на Организацията на Производителите на Петрол (ОПЕП) също така решават масово да увеличат цените на петрола.
15 октомври
Съветът приема серия мерки за подобряване на отношенията си с Европейския Парламент.  Те включват увеличено участие на Съвета в работата на Парламента в приключване на търговските споразумения и също така подобрена консултативна процедура с Парламента.
6 ноември
“Деветте” обявяват ангажимента си да помогнат за разрешаването на кризата в Средния Изток.
20 ноември
Съветът дискутира в дълбочина мерките, предложени от Комисията относно реорганизацията на общата селскостопанска политика (ОСП), предвидена за не по-късно от края на 1977.
14-15 декември
В Копенхаген, Дания, се провежда среща на върха.  Като следствие от енергийната криза, страните-членки постигат съгласие за въвеждането на обща енергийна политика.  Оповестено е изявление за Европейската идентичност, изготвено като част от споразуменията за политическо сътрудничество и одобрено от Външните Министри.

1974

1 януари
Германия поема предеседтателството на Съвета на Европейските Общности. Влизат в сила споразуменията между Европейската Общност за Въглища и Стомана (ЕОВС) и Австрия, Португалия, Швейцария и Швеция. Влиза в сила Споразумението за Свободна Търговия с промишлени стоки между Финландия  и ЕО.
31 януари
Комисията адресира Правителствените ръководители с декларация за състоянието на ЕО.  Тя подчертава необходимостта Европа отново да се задвижи в посока на уеднаквяване на националните политики и постигане на общи такива.  Парламентът обявява, че обединение на Европа може да бъде постигнато единствено ако институциите в ЕО са упълномощени да преследват политика, почиваща върху действителна Европейска солидарност.
11-12 февруари
Съветът официално признава правото на Икономическата и Социална комисия (ИСК) да издава становища по собствена инициатива.  Постигнато е съгласие и за правото на Комисията да публикува становищата си.
1 април
Като резултат от смяна на правителсвото в Обединеното Кралство, Британският държавен секретар на външните работи прави изявление пред Съвета за политиката на новото правителство спрямо ЕО.  Той изисква значителни промени в Общата Селскостопанска Политика (ОСП), “по-справедливи методи във финансирането на бюджета на ЕО” и решения на валутните проблеми.
2 април
На Съвета е предоставена съвместна декларация за състоянието на ЕО.  Председателите на Съвета и Комисията признават, че процеса на вземане на решения трябва да се усъвършенства, за да се постигне прогрес по отношение на съществените въпроси и да се гарантира способността на ЕО  да действа и за в бъдеще.
29-30 май
Среща на Съвета на Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (ОИСР) на ниво министри.  Сър Кристофър Соумс, заместник-председател на Комисията, подчертава необходимостта от укрепване на международното сътрудничество и продължаване на работата в посока на още по-широка либерализация на световната търговия..  Съвета на ОИСР приема декларация, наблягаща на сериозността на икономическите трудности в страните-членки, особено тези свързани с дефицитите на международните плащания.
4 юни
Съветът обсъжда процедурите, които трябва да се предприемат за разглеждане на проблемите, повдигнати от Обединеното Кралство и дискутира начина, по който работят институциите в ЕО.  Постигнато е известно съгласие за подобренията в процеса на вземане на решения.
10 юни
Съветът взема две решения относно отпускането на помощи от Европейския Социален Фонд (ЕСФ) за вземане на специфични мерки в полза на инвалидите и мигриращите работници.
21 юни
Постановление Рейнерс.  Европейският Съд отсъжда, че когато поданик на страна-членка желае да започне бизнес в друга страна-членка, последната е длъжна да се въздържа от упражняването на всякакъв закон, регламент или административна клауза или практика, които могат да го дискриминират спрямо собствените й поданици.
1 юли
Франция поема председателството на Съвета на Европейските Общности.
15 юли
Европейският Съд препраща документ за Европейски Съюз на останалите институции в ЕО.  Това е първата институция, която се отзовава на поканата, направена на конференцията на върха през 1972 в Париж, Франция.
25-26 юли
В Кингстън, Ямайка, се провежда съвместна министерска конференция между държавите от ЕС и Държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТ).  Изтъкват се политическите намерения на държавите от АКТ и ЕО да приемат спогодбата не по-късно от изтичането на срока, даден от Конвенцията Яунде и споразумението Аруша.  Също така е постигнато съгласие върху ръководните принципи, които ще доведат до напредък по редица точки.
17 септември
Съветът официално приема директивите за преговори по отношение на всестранните споразумения  с Испания, Израел, Алжир, Мароко и Тунис и разширяването  на съществуващото споразумение с Малта, за да може да покрива и сътрудничеството и земеделието.
14-16 ноември
В Рим, Италия се състои среща на Световната Хранителна Конференция (World Food Conference).  ЕО, осъзнавайки острата хранителна криза, пред която са изправени много развиващи се страни, засилва усилията си  в сферата на хранителната помощ и участва в работата на Конференцията за откриване на средно- и дълго-срочно решение на проблема със снабдяването с храна.
26 ноември
Съветът решава да приспособи клаузите в Споразумението относно Европейския съд с оглед на подобряване на процедурния механизъм на Съда, за да му бъде възмозможно да се справя с увеличаващия се работен материал.  Взето е решение определени молби за предварителни постановления относно въпроси от техническо естество, или за които има вече създадено прецедентно законодателно тяло, да могат да бъдат възлагани от Съда на неговата Камара, само в случай, че нито една страна-членка не е против и че нито една институция не изиска делото да се разгледа от пълния състав на Съда.
30 ноември
Всички страни-членки на ЕО ратифицират споразуменията  между Европейската Общност за стомана и въглища (ЕОСВ) и Норвегия и Финландия.  Тези споразумения ще влязат в сила на 1ви януари 1975.
3 декември
Съветът постига съгласие за съдържанието на проектоспоразумението  за бюджетните правомощия на Парламента и учредяването на Одиторски Съд. Постановление Бринсберг.  Европейският Съд постановява, че правото на ЕО, за сягащо правилата за Свободното предоставяне на услуги могат директно да бъдат позовани от страните пред националните съдилища, така че целта на клаузата да бъде премахването на всякакъв вид дискриминация срещу лицето, осигуряващо услугите, която е на базата на неговата националност или на факта, че е жител на страна-членка, различна от тази, в която се предоставят услугите му. 
9-10 декември
В Париж, Франция, се състои среща на върха.  Държавните и правителствени ръководители на ЕО решават да провеждат срещите си като Европейски Съвет три пъти годишно, дават разрешение за започване на избори за Европейски Парламент, съгласяват се да учредят Европейски Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР) и затвърдяват решението си за въвеждане на икономически и валутен съюз.  Белгийският министър-председател, г-н Тиндеманс, е помолен да изготви обобщаващ доклад за Европейския съюз до края на 1975.
19 декември
Представители на правителствата на страните-членки решават да удължат мандата на председателя на Комисията Франсоа Ксавие Ортоли до 5ти януари 1977.

1975

1 януари
Ирландия поема председателството на Съвета на Европейските Общности.
15-16 януари
Във Вашингтон, САЩ, се среща Съвместната Комисия на Борда на Управителите на Международния Валутен Фонд (МВФ).  Постигнато е съгласие за увеличаването на квотата на страните-членки, за премахване на официалната цена на златото и за предоставянето на практиката за закупуване на специални права за тираж централно място в международната валутна система.
22 януари
Съветът се съгласява да отпусне втора вноска от $100 млн. за начинанията на ЕО да допринесе $500 млн. за Операцията по Спешност в полза на развиващите се страни, които са пострадали най-много от увеличението на международните цени на горивото.
28 февруари
В Ломе, Того, ЕО и 46те Африкански, Карибски и Тихоокеански държави (АКТ) подписват Конвенцията, известна като Ломе I, която ще замени Конвенциите Яунде.
10-11 март
В Дъблин, Ирландия, се състои първата среща на Европейския Съвет.  Взети за важни решения, които позволяват на правителството на Обединеното Кралство да препоръча продължение на членството си в ЕО.  Приета е декларация относно Организацията за Сигурност и Сътруднчество в Европа (ОССЕ).
11 март
Жорж Спенал е избран за председател на Европейския Парламент.
18 март
Съветът основава Европейски Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР) и Комисия за Регионална Политика.
Съветът приема европейска валутна единица  на базата на комбинация, или “кошница”, от валутите в ЕО.  Първоначално тя ще бъде използвана в Конвенцията Ломе и за операциите на Европейската Инвестиционна Банка.  Постепенно ще бъде въведена и в другите сектори на дейностите на ЕО. Британският министър-председател г-н Харолд Уилсън излага пред Долната Камара становището си, че правителството трябва да препоръча на британския народ да гласува положително на референдума за продължаване на членството на Обединеното Кралство в ЕО.
20 март
На първата среща на Върховния Съвет официално е учреден Флорентинският Европейски Университетски Институт и е назначен негов Директор.
27 март
Британското правителство публикува Бяла книга за резултата от подновените преговори.
9 април
В британската Долна Камара 369 члена гласуват в полза на оставането на Обединеното Кралство в ЕО и 170 гласуват против.
14 април
Съветът приема предварителна програма за защита на потребителите и за информационната политика.
28 април
В Брюксел са подписани Допълнителния Протокол, разширяващ приложението на Споразумението за асоцииране ЕИО-Гърция към трите нови страни-членки, и междинно Споразумение за напредъка в  изпълнението на търговските клаузи в Допълнителния Протокол.
9 май
Чествания за 25тата годишнина на “Декларацията Шуман”.
11 май
В Брюксел е подписано ново Споразумение между ЕИО и Израел.  То заменя споразумението от 1970г. и съдържа клаузи за сътрудничество в допълнение към търговските клаузи.
5 юни
Резултатите от референдума в Обединеното Кралство разкриват, че 67.2% от гласувалите подкрепят оставането на страната в ЕО.
12 юни
Гърция официално подава молба за присъединяване към ЕО.
23-27 юни
ЕО взема участие в първото заседнаие  на World Food Council в Рим, Италия, която е продължение на Конференцията World Food от 1974.
24-25 юни
Съветът на правителствените представители на страните-членки в Съвета, приема редица регламенти, които позволяват на Африканските, Карибските и Тихоокеанските (АКТ) държави да се възползват от търговските клаузи в Ломската Конвенция от 1ви юли, т.е. преди началото на официалното влизане на конвенцията в сила.
1 юли
Италия поема председателството на Съвета на Европейските Общности.
15 юли
ЕО и Мексико подписват търговско споразумение.
16-17 юли
Европейският Съвет заседава в Брюксел, Белгия.  От Съвета за Външни Работи е изискан доклад за избора на Европейски Парламент чрез пряк всеобщ вот.  Докладът следва да се публикува до края на годината.
22 юли
Подписан е Договор, който дава на Европейския Парламент по-широки бюджетни правомощия и учредява Одиторски Съд.  Той ще влезе в сила през юни 1977.
1 август
В Хелзинки, Финландия, 35 страни подписват последния акт за Организацията за Сигурност и Сътрудничество на Европа (ОССЕ). 
30 август
Във Вашингтон, САЩ, се провежда среща на Съвместната Комисия на междинния Борд на Управителите на Международния Валутен Фонд (МВФ).  Постигнато е съгласие за изготвяне на нови разпоредби за обмяната на злато.
15 септември
Провежда се годишната среща на Управителите на Международния Валутен Фонд (МВФ) и Международната Банка за Реконструкция и Развитие (МБРР).  Комисията участва само като наблюдател и председателят на Съвета г-н Коломбо се изказва в полза на Комисията.
16 септември
Между ЕО и Китай се установяват официални отношения.
13-16 октомври
ЕО участва в подготвителната среща за Конференцията за Международно Икономическо Сътрудничество, която е определена за 16ти декември и ще се проведе в Париж, Франция.
15-17 ноември
В Рамбуле, Франция, се провежда среща на върха. Държавните и правителствени ръководители на Федерална Република Германия, Франция, Италия, Обединеното Кралство, Съединените Щати и Япония подчертават спешната нужда от икономическото възстановяване на индустриализираните страни и изказват готовността си да засилят международното сътрудничество.
18 ноември
В Брюксел, Белгия, се състои тристранна конференция за икономическата и социална ситуация, като участие взимат икономическите и социални Министри, представители на профсъюзите и работодателите от деветте страни-членки, и Комисията.  Комисията е помолена да проучи въпроса в по-голяма дълбочина и да се подготви за следващата конференция.
26 ноември
Комисията представя пред Европейския Съд постъпка срещу Франция за нарушение на Договора заради облагане с мита на италиански вина.
1-2 декември
Европейският Съвет се среща в Рим, Италия.  Взети са решения за избиране на Европейския Парламент чрез всеобщ вот, за паспортен съюз и за единно представителство на ЕО в Диалога Север-Юг.
15 декември
Подписана е ЕО спогодба за Европейски Патент за Общия Пазар (търговска марка на ЕО).
16 декември
Постановление за захарната индустрия.  Европейският Съд дефинира какво представлява съгласувана практика и се произнася върху редица важни въпроси за развитието на правото на ЕО за конкуренцията.
16-19 декември
В Париж, Франция, се състои министерска среща на Конференцията за Международно Икономическо Сътрудничество.  В крайна сметка, двадесет и седемте страни (седем индустриализирани държави и Общността като такава, плюс деветнадесет развиващи се страни) учредяват четири Комисии за енергетика, суровини, развитие и финанси.

1976

1 януари
Люксембург поема председателството на Съвета на Европейските Общности.
7 януари
По молба на правителствените ръководители, министър-председателят на Белгия Лео Тиндеманс публикува доклад за Европейския Съюз.
7-8 януари
Междинната Комисия на Международния Валутен Фонд се среща в Кингстън, Ямайка.  Във връзка с реформите в Международната Валутна Система са постигнати съгласия за квотите, статуса на златото, системата на валутния обмен и за по-голям достъп до средствата на фонда.
21 януари
Италия отстранява официалната котировка на лирата към останалите валути.
2-16 февруари
Комисията взема участие в Конференцията в Барселона, Испания, на която е внесена проектоспогодба за защита на Средиземноморието.
4 февруари
В опит да подкрепи лирата, италианското правителство взема мерки за увеличаване на вложенията в Централната Банка и за намаляване на периода, позволен за конверсия на чужди валути, които са собственост на износители.
9 февруари
Съветът се произнася в полза на молбата за присъединяване на Гърция към ЕО.
1 март
Италия възобновява официалната котировка на лирата спрямо чуждите валути.
4 март
Подписани са два Протокола с Малта.  Споразумението за Асоцииране от 1970г. е разширено и вече покрива земеделието и сътрудничеството.
15 март
Съветът провежда проучване на икономическата ситуация в ЕО на базата на два документа, публикувани от Комисията - обобщаващ отчет за икономическите политики следвани през 1975 и Комюнике за приспособяването на ръководните принципи на икономическата политика през 1976.
17-18 март
Италианското правителство предприема мерки, предназначени да спрат спада на лирата и да подобрят ситуацията на обществените финанси.
1 април
Влиза в сила Конвенцията ЕИО-АКТ, подписана на 28ми февруари 1975.
1-2 април
Европейският Съд заседава в Люксембург.  Правителствените ръководители обменят първоначални мнения и гледни точки за доклада за Европейски съюз на Тиндеманс от 7ми януари.
6 април
На ГАТТ многостранните търговски преговори, кръг “Токио”, Комисията представя предложението си за концесии на развиващите се страни по отношение на тропическите стоки.
8 април
Постановление Дефрен.  Европейският Съд счита, че законът за еднакво заплащане за жени и мъже е пряко приложим.
14 април
Комисията официално решава да отхвърли молбата на ирландското правителство за освобождаване от задължението за прилагане на закона за еднакво заплащане на жени и мъже.
25-27 април
ЕО подписва споразумения за сътрудничество с три Магреб държави (Алжир, Мароко и Тунис).
5 май
Комисията позволява на Италия да вземе мерки за защита на лирата, давайки й право да изисква тримесечен безлихвен паричен депозит в Италианската Банка при покупка на чужда валута и депозирането на лири в чуждестранни сметки.
6-7 май
В Дъблин, Ирландия, се състои първата среща на Административния борд на Европейската Фондация за Подобряване на Условията за Живот и Работа.
11 май
В отговор на молбата от страна на Италия, Управителите на Централните Банки на страните-членки решават да отпуснат на Италия краткосрочна парична подкрепа.
31 май
Завършва четвъртото заседание на Конференцията на Обединените Нации за Търговия и Развитие (КОНТР).  Конференцията взема решение, че трябва да се изготви комплексна програма, позволяваща проучване и преговаряне на отделните споразумения за индивидуалните стоки и общ фонд за координиране на финансирането на междинните парични фондове.  Също така трябва да се установи кодекс на поведение за трансфери на технология, да се модифицира Парижката спогодба за индустриална собственост, за да вземат в предвид интересите на развиващите се страни и да се очератят главните насоки за уреждането на дълговете на развиващите се страни един по един.
1 юни
ЕИО и Пакистан подписват споразумение за сътрудничество.
16 юни
Парламентът обсъжда и провежда гласуване за внесеното на 13ти май  предложение за отрицателна критика на начина, по който е консултиран Парламентът по повод на специфичен въпрос.  Искът, първи по рода си, подлежи на гласуване, и се отхвърля със 109 гласа против, 18 за, и 4 въздържали се.
24 юни
В Люксембург се състои тристранна Конференция, засягаща икономическата и социална ситуация.  На Конференцията присъстват Комисията и представители на правителствата и индустриите на страните-членки.
1 юли
Холандия поема председателството на Съвета на ЕО.
6 юли
Канада и ЕИО подписват в Отава рамково споразумение за икономическо и търговско сътрудничество.
12-13 юли
Европейският Съвет заседава в Брюксел, Белгия.  Постигнато е съгласие за броя и разпределението на местата в Парламента, който ще бъде избран чрез пряк всеобщ вот през 1979.  Съветът също така назначава Рой Дженкинс за председател на Комисията на ЕО.
14 юли
Постановление Крамер.  Европейският Съд дефинира съответните роли на ЕО и страните-членки в структурата на риболовния сектор.
27 юли
Официално се започват преговори за присъденяване с Гърция.
13 септември
ЕО подписва Барселонската Конвенцията за защита на Средиземно море от замърсяване.
17 септември
Завършва петото заседание на Конференцията на Обединените Нации за Морско Право.  Делегацията на ЕО изказва желание за клауза в бъдещата спогодба, която да позволи на ЕО да се присъедини към спогодбата.
20 септември
Подписани са документите за изборите за Европейски Парламент чрез пряк всеобщ вот.
22 септември
Френското правителство приема Плана Бар за борба с инфлацията; една от поместените мерки е намаляването на ДДС.
1 октомври
Италианското правителство одобрява плана Андреоти за спиране на спада на лирата чрез данъчни, валутни и социални мерки.
3 ноември
Съветът взема решение, че от 1ви януари 1977г. страните-членки трябва да разширят риболовните си зони до 200 мили навътре от бреговете на Северно море и северното крайбрежие на Атлантическия океан.  Тези решения бележат началото на общата риболовна политика.
29-30 ноември
В Хага, Холандия, се съвещава Европейският Съвет.  Съветът проучва икономическата ситуация и потвърждава интереса си в проблемите свързани с Диалога Север-Юг и публикува изявление за изграждането на Европейски Съюз.
13 декември
Представителите на правителствата на страните-членки назначават членовете на новата Комисия за периода 6 януари,1977 – 5 януари, 1971. Внесено е предложение за отрицателна критика на отказа на Комисията да изпрати на подкомисията за Парламентарен Контрол доклада, издаден от Финансовия Контрол в малцовия сектор.

1977

1 януари
Обединеното Кралство поема председателството на Съвета на ЕО.
Влиза в сила решението на “Деветте” да разширят риболовните си зони.
6 януари
Назначената през декември 1976 нова Комисия с председател Рой Дженкинс, влиза в длъжност.
18 януари
Споразумение за Сътрудничество е подписано с три Масрек държави (Египет, Йордания и Сирия), като следствие от Споразуменията от април 1976 с държавите Магреб (Алжир, Мароко, Тунис).
23 март
Предложението за критика на Комисията, внесено в Парламента на 10ти март, не успява да си осигури нужното мнозинство.
25 март
ЕО празнува двадесетата годишнина от подписването на Римските Договори.
25-26 март
В Рим, Италия, се провежда съвещание на Европейския Съвет.
28 март
Португалия официално подава молба за присъединяване към ЕО.  Сао Томе и Принципе, Кабо Верде и Папуа Нова Гвинея подписват няколко споразумения с ЕО за присъединяването към Конвенцията Ломе.
5 април
Европарламентът, Съветът и Комисията подписват съвместна декларация в полза на основните права.
3 май
ЕО и Ливан подписват Споразумение за Сътрудничество съгласно общия Средиземноморски подход.
7-8 май
Среща на върха на Даунинг Стрийт:  Общността като такава, за първи път участва в някои от дискусиите на икономическата среща на върха на Западните индустриализирани страни.
17 май
Съветът официално приема шестата ДДС Директива за установяване на постоянната оценка на данък добавена стойност.
23 май
В Ню Йорк, САЩ, се провежда шестото заседание на Конференцията на Обединените Нации за Морското право.
30-2/6 май
След осемнадесетмесечни дискусии, Конференцията за Международно Икономическо Сътрудничество приключва министерска си конференция.  Двадесет и седемте члена постигат съсгласие по отношение на трансфера на ресурси, качеството и количеството на официалното подпомагане за развитие и за суровините.  Значителните усилия са положени в сферите на селското стопанство, хранителните продукти, инфраструктурата и индустриализацията.
1 юни
Влиза в сила договорът за увеличаването на бюджетните правомощия на Парламента.
15 юни
Комисията предлага създаването на нов инструмент за заем на Общността, за да може да се финансират структурните инвестиции.
29-30 юни
В Лондон, Обединеното Кралство, се състои среща на Европейския Съвет.
1 юли
Белгия поема председателството на Съвета на ЕО. Разширение на Общата Митническа Тарифа (ОМТ) към новите страни-членки, а именно Дания, Ирландия и Обединеното Кралство.
28 юли
Испания официално подава молба за присъединяване към ЕО.
19-23 септември
Комисията посещава Конференцията за Световна Енергетика в Истанбул, Турция.
26 септември
На 32рото заседание на генералната Асамблея на ОН, председателят на Съвета г-н Симонет очертава общите насоки на външната политика на ЕО.
4 октомври
Откриване на Белградското продължение на проведената в Хелзинки конференция на Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа.
25 октомври
В Люксембург се провежда встъпителната среща на Одиторския Съд на ЕО, който заменя Одиторския Борд (ЕИО и Евратом) и Одиторът на ЕОСВ.
9 ноември
Майкъл Мърфи е избран за председател на Одиторския съд.
5-6 декември
Европейският Съвет заседава в Брюксел, Белгия.
13 декември
В Рим, Италия, се състои първата среща на Международния фонд за Селскостопанско Развитие, който е препоръчан на Световната Хранителна Конференция през ноември 1974.

1978

1 януари
Джибути депозира в Главния Секретариат на Съвета документите за присъединяване към Конвенцията Ломе.
6 февруари
Влиза в сила подписаната през февруари 1976 в Барселона Конвенция  за Защита на Средиземноморието.
13 февруари
Започват преговори между ЕО и Югославия за споразумение за сътрудничество, което ще замени търговското споразумение, изтичащо на 30ти август.
6-11 март
Комисията присъства на министерското събрание на Бордът за Търговия и Развитие на КОНТР, на което се дискутират дълговете на развиващите се страни.
9 март
Постановление Симентал.  Европейският Съд затрвърдява правилото за превъзходство на законодателството на ЕО.
22-24 март
В края на консултациите ЕИО-Япония, проведени в Токио, Япония, за стъпките към превъзмогването на проблемите, резултат от излишъка от баланса на търговията между Япония и ЕО, е публикувано съвместно изявление.
28-19/5 март
Комисията посещава като наблюдател седмото заседание на Третата Конференция на ОН за Морското право.
3 април
Подписано е търговско споразумение между ЕО и Народна Република Китай, което трябва да влезе в сила на 1ви юни.
7-8 април
В Копенхаген, Дания, се провежда заседание на Европейския Съвет.  Постигнато е споразумение за преките избори за Европарламент; държавните и правителствени ръководители се асоциират със Съвместната Декларация на Парламента, Съвета и Комисията относно основните права.
19 май
Комисията дава благосклонна оценка на молбата за членство на Португалия.
6 юни
Съветът се произнася в полза на молбата за присъединяване на Португалия и започва преговори.
29-30 юни
ЕО започва преговори със САЩ относно проблемите, повдигнати от прилагането на Закона за контрол на токсичните субстанции в продуктите в ЕО.
1 юли
Германия поема председателството на Съвета на ЕО.
6-7 юли
Съветът на Европа се среща в Бремен, Германия.  Постигнато е съгласие за обща стратегия за постигане на по-висок икономически растеж, за да се намали безработицата  и за изготвяне на план за въвеждането на Европейска Валутна Система (ЕВС).
13 юли
Публикувано е съвместно изявление за статута на “кръга Токио”.
16-17 юли
ЕО за втори път взема цялостно участие в Западната Икономическа Среща на върха проведена в Бон, Германия.
24 юли
На среща на министрите в Брюксел официално започват преговорите за нова Конвенция ЕИО-Африка, Карибски и Тихоокеански басейн (АКТ), която ще замени изтичащата на 1ви март 1980 Конвенция Ломе.
25 юли
Съветът приема Решение, което фиксира 7-10 юни 1979 като датите, на които да се проведат първите преки избори за Европейски Парламент.
26 септември
Съветът приема няколко споразумения за сътрудничество с Алжир, Мароко, Тунис, Египет, Сирия, Йордания и Ливан и някои допълнителни протоколи с Израел, Португалия и Малта.
27 септември
Соломоновите острови депозират документи за присъединяване към Ломската конвенция.
9 октомври
Представители на правителствата на страните-членки в рамките на Съвета подписват Конвенцията за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното Кралство към Конвенцията за юрисдикцията и изпълнението на присъдите по гражданските и търговски дела.
24 октомври
В Отава, Канада, се подписва новата Конвенция за многостранно сътрудничество в района на Атлантическия северозападен регион.
1 ноември
Влизат в сила Споразумението за сътрудничество със страните Магреб (Алжир, Мароко, Тунис) и страните Масрек (Египет, Сирия, Йордания, Ливан) и допълнителните финансови протоколи с Израел, Португалия и Малта.
9 ноември
В Брюксел, Белгия, се провежда Четвъртата Тристранна Конференция, на която присъстват министрите на финансите, икономическите въпроси и заетостта и представители на двете страни на индустрията.  Участниците проучват предложението на Комисията, което излага обща стратегия, включваща в частност усилените структурни и приспособителни мерки за стимулация на растежа, определени мерки за подялба на работата и по-голяма роля на обслужващия сектор за в бъдеще.
29 ноември
Комисията се изказва благосклонно за молбата за присъединяване на Испания.  Преговорите ще започнат на 1ви февруари 1979.
4-5 декември
В Брюксел, Белгия, заседава Европейският Съвет.   Той основава Европейска Валутна Система на базата на Европейска Валутна Единица (ЕКЮ-то) и решава да свика Комисия от изтъкнати личности, които ще обсъждат приспособяването на институционалните механизми и процедури в контекста на разширение.
19 декември
Правителствените представители на страните-членки възобновяват мандата на г-н Дженкинс като председател на Комисията за периода 6ти януари 1979 – 5ти януари 1981.

1979

1 януари
Франция поема председателството на Съвета на ЕО.
17 януари
Тувалу се присъединява към Ломската Конвенция и така става 55тата държава от Африка, Карибския и Тихоокеански басейн (АКТ), подписала Конвенцията.
5 февруари
В Брюксел официално започват преговорите за присъединяване с Испания.
6 февруари
Съветът официално приема ръководните насоки за регионалната политика на ЕО и поправките в Регламента от 1975, който учредява Европейски Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР).
20 февруари
Постановление Касис де Дижон.  Европейският Съд постановява, че потребителите могат да имат достъп до хранителни стоки от други страни-членки единствено при условие, че въпросните стоки са произведени и търгувани в дадена държава законно и че техният внос не засяга здравеопазването и околната среда.
26 февруари
Доминиканската република се присъединява към Ломската конвенция и става 56тата държава от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТ), подписала конвенцията.
6-7 март
Комисията присъства като наблюдател на първата Конференция на Министрите, отговорна за социалното осигуряване в страните-членки на Съвета на Европа.
12-13 март
Европейският Съвет заседава в Париж, Франция.  Той определя 13ти март като датата, на която трябва да влезе в сила Европейската Валутна Система (ЕВС).  Също така са обсъдени икономическата и социална обстановка, общата селскостопанска политика и енергетиката.
13 март
Европейската Валутна Система влиза в сила.
16 март
Умира Жан Моне.
19-27/4 март
ЕО присъства като наблюдател на първата част от осмото заседание на Третата Конференция на Обединените Нации за Морското право.
19-8/4 март
Състои се среща на Конференцията на Пълномощните Министри на Обединените Нации, където се приема Конституция, според която Организацията на Обединените Нации за Индустриално Развитие (ООНИР) ще стане специализирана Агенция.
4 април
Комисията внася меморандум за присъединяването на ЕО към Европейската Конвенция за Защита на Човешките Права и Основните Свободи.
12 април
Многостранните търговски преговори (кръг Токио) за Общото Споразумение за Митата и Търговията (ГАТТ) достигат своята финална фаза.
7-3/6 май
ЕО присъства като наблюдател на проведената в Манила, Филипините, Конференция на Обединените Нации за Търговия и Развитие (КОНТР).
28 май
Подписани са документите за присъединяването на Гърция към ЕО.
7-10 юни
Проведени са първите избори чрез пряк всеобщ вот за Европейски Парламент.
15 юни
Проведена е първата сесия преговори на ниво делегати за присъединяване на Испания към ЕО.
21-22 юни
Европейският Съвет заседава в Страсбург, Франция.  Съветът постига съгласие за изготвяне на съвместна енергийна стратегия и проучва проблемите, свързани със съгласуваността на действията на страните-членки в сферата на икономиката.
28 юни
Гръцкият парламент ратифицира Договора за Присъединяване.  Санта Лучия се присъединява към Ломската конвенция и става 57мата държава от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТ), която подписва конвенцията.
28-29 юни
В Токио, Япония, се състои Западна Икономическа Среща на върха.
1 юли
Ирландия поема председателството на Съвета на ЕО.
16-24/8 юли
ЕО присъства на втората част от осмото заседание на Третата Конференция на Обединените Нации за Морското право.
17-20 юли
Първото непълно заседание на пряко избрания Европарламент се състои в Страсбург, Франция.  Г-ца Симон Вейл е избрана на балотаж за Председател с абсолютно мнозинство.
25 юли
Среща на Съвета на Представителите на Общото Споразумение за Митата и Търговията (ГАТТ).
31 юли
Комисията предава на Съвета Директива за правото на поданици на страна-членка за постоянно местожителство на територията на друга страна-членка.
18 септември
Започва тридесет и второто заседание на Общата Асамблея на Обединените Нации (ОН).  Председателят на Съвета очертава в общи линии позициите на страните-членки на ЕО по основните точки от дневния ред.  Той обръща по-специално внимание на отношението на ЕО и страните-членки към продължение на диалога между развитите и развиващите се страни и подчертава важността на Европейската Валутна Система (ЕВС) и на преките избори за Европарламент.
19 септември
Общността и нейните страни-членки подписват Конвенция на Съвета на Европа за запазването на европейската дива природа и естествените хабитати.
4 октомври
Европейският Съд издава консултативно становище за правомощията на ЕО относно международни споразумения, особено по отношение за споразумението за естествена гума.
30 октомври
Кирибати се присъединява към Ломската конвенция и става 58мата държава от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТ), подписала конвенцията.
31 октомври
В Ломе, Того, е подписана втората конвенция Африка, Карибски и Тихоокеански басейн(АКТ)-ЕИО (Ломе II).
20 ноември
Съветът одобрява резултатите от многостранните преговори по Общото Споразумение за Митата и Търговията (ГАТТ).
26-30 ноември
На годишната си среща договарящите се страни от Общото Споразумение за Митата и Търговията (ГАТТ) официално одобряват чрез консенсус резултатите от “кръга Токио”.
29-30 ноември
Съветът на Европа заседава в Дъблин, Ирландия.  Дискутираните точки включват: сближаването на работата в сферата на икономиката и бюджетните въпроси на страните-членки, процедурни разпореждания за проучването на доклада на Съвета на старейшините (Committee of Wise Men) за приспособяването на институционалните механизми и процедури и предложения за регулацията на селскостопанските пазари.
13 декември
Парламентът води дебати за резултатите от “кръга Токио” и за редица предложения за търговската политика на Комисията.
17 декември
ЕО подписва споразуменията от “кръга Токио”.

(EU)


 
Заедно
История на ЕС
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.