Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
23-04-2014 • Конкурси

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ търси директор на дирекция B „Електронни съобщителни мрежи и услуги“

В Официалния вестник на ЕС от 23 април е публикувано обявление за свободно работно място за поста директор на CNECT.B „Електронни съобщителни мрежи и услуги“ (AD 14). Задачата на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (ГД CNECT) е да направи цифровите технологии неразделна част от всекидневието на всеки европеец чрез:...
16-04-2014 • Конкурси

Съдът на Европейския съюз търси генерален директор на Генерална дирекция „Персонал и финанси“

В Официалния вестник на ЕС от 16 април е публикувано обявление, че предстои да се освободи длъжността генерален директор (степен AD15 – AD16) на Генерална дирекция „Персонал и финанси“ на Съда на Европейския съюз в Люксембург. В Генералната дирекция работят близо 100 души. Тя се състои от две дирекции. Едната се занимава с човешките ресурси и...
16-04-2014 • Конкурси

Съдът на Европейския съюз търси генерален директор на службата за писмени преводи

В Официалния вестник на ЕС от 16 април е публикувано обявление, че предстои да се освободи длъжността генерален директор (степен AD15 – AD16) на службата за писмени преводи на Съда на Европейския съюз в Люксембург. Под прякото ръководство на секретаря на Съда генералният директор отговаря за управлението на Генерална дирекция „Писмени преводи“. Тази...
15-04-2014 • Конкурси

Покана за предложения по Съвместната хармонизирана програма на ЕС за проучвания на бизнеса и потребителите

В Официалния вестник на ЕС от 15 април е публикувана покана за представяне на предложения по Съвместна хармонизирана програма на Европейския съюз за проучвания на бизнеса и потребителите. Комисията отправя покана за представяне на предложения за провеждане на проучвания в рамките на тази Програма в 28-те държави-членки на ЕС, и в страните кандидатки Исландия, Черна гора,...
11-04-2014 • Конкурси

Удължаване на срока на валидност на резервни списъци

В Официалния вестник на ЕС от 11 април е публикувано обявление, че с решение на Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз се удължава срокът на валидност на следните резервни списъци с подходящи кандидати, изготвени в резултат на посочените по-долу открити конкурси: *Съвет/420/AD5 – съставяне на резервен списък от кандидати за заместник-администратори в...
10-04-2014 • Конкурси

Покана за предложения за харта за висше образование „Еразъм+“ за периода 2014-2020 г.

В Официалния вестник на ЕС от 10 април е публикувана специфична покана за представяне на предложения относно харта за висше образование „Еразъм+“ за периода 2014-2020 г. Хартата за висше образование „Еразъм“ предоставя общата рамка за качество във връзка с дейностите по европейско и международно сътрудничество. Тези дейности могат да бъдат провеждани...
10-04-2014 • Конкурси

Европейската служба за подбор на персонал търси асистенти в областта на сигурността

В Официалния вестник на ЕС от 10 април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс на общо основание: *EPSO/AST/132/14 – сигурност: *Служители, извършващи наблюдение с помощта на цифрови устройства, и специалисти по разузнаването с използването на открити източници (AST 3); *Координатори по превенцията...
04-04-2014 • Конкурси

ГД „Евростат“ търси директор на дирекция Б „Методика; статистически и ИТ услуги на организацията“

В Официалния вестник на ЕС от 4 април е публикувано обявление за свободно работно място за поста директор (степен AD 14) на дирекция Б „Методика; статистически и ИТ услуги на организацията“ в Генерална дирекция „Евростат“. Евростат(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) е генерална дирекция на Европейската комисия със...
03-04-2014 • Конкурси

Европейската служба за подбор на персонал търси асистенти

В Официалния вестник на ЕС от 3 април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс на общо основание: *EPSO/AST/131/14 – Асистенти (AST 3) – ядрена инспекция. Този конкурс има за цел съставянето на списък на издържалите конкурса. От него ще се набират служители за попълване на свободни работни места...
02-04-2014 • Конкурси

Европейската агенция по лекарствата търси служители

В Официалния вестник на ЕС от 2 април е публикувана покана за набиране на служители за Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). Агенцията отговаря за координиране на оценката и контрола на лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба в Европейския съюз. Тя е създадена през януари 1995 г. Агенцията поддържа тесни връзки с Европейската комисия, 28-те...
27-03-2014 • Конкурси

Европейската служба за подбор на персонал организира конкурс за администратори (AD 7)

В Официалния вестник на ЕС от 27 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс на общо основание: *EPSO/AD/278/14– Администратори (AD 7) в следните области: *Цифрова криминалистика; *Оперативен анализ. Този конкурс има за цел съставянето на два списъка на издържалите конкурса. От тези списъци ще се...
26-03-2014 • Конкурси

Покана за представяне на предложения по Програма „Еразъм+“

В Официалния вестник на ЕС от 26 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ - „Национални органи за професионална подготовка“. Целта на поканата е да се подпомогне въвеждането или модернизирането на професионалната подготовка в първоначалните системи за професионално образование и обучение (ПОО)....
20-03-2014 • Конкурси

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори в областта на одита

В Официалния вестник на ЕС от 20 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс на общо основание: *EPSO/AD/277/14 – Администратори (AD 5) в областта на одита. Този конкурс има за цел съставянето на списъци на издържалите конкурса. От тези списъци ще се набират служители за попълване на свободни работни...
17-03-2014 • Конкурси

Покана за предложения към европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение

В Официалния вестник на ЕС е публикуванa открита покана за представяне на предложения – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/14 ReferNet – Европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение (ПОО). С оглед установяване на Европейска мрежа за ПОО — ReferNet, тази покана има за цел избиране на един кандидат от Гърция и Румъния. Cedefop ще сключи...
13-03-2014 • Конкурси

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за администратори

В Официалния вестник на ЕС от 13 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс на общо основание: *EPSO/AD/276/14 – администратори (AD 5). Този конкурс има за цел съставянето на списък на издържалите конкурса, от който да се набират служители за попълване на свободни работни места за длъжностни лица в...
05-03-2014 • Конкурси

Европейската агенция по лекарствата търси служители

В Официалния вестник на ЕС от 5 март е публикувана покана за набиране на служители за Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). Агенцията отговаря за координиране на оценката и контрола на лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба в Европейския съюз. Тя е създадена през януари 1995 г. Агенцията поддържа тесни връзки с Европейската комисия, 28-те...
04-03-2014 • Конкурси

Европейският парламент търси директори за Дирекция за финансови права и социални права на членовете на ЕП и Дирекция по бюджет и финансови служби

В Официалния вестник на ЕС от 4 март са публикувани две обявления, че Европейският парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността „директор“ на Дирекция за финансови права и социални права на членовете на ЕП и на Дирекция по бюджет и финансови служби. Процедурите за подбор целят разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването.
04-03-2014 • Конкурси

Наръчник относно конкурсите на общо основание на EPSO

В Официалния вестник на ЕС е публикуван наръчник за желаещите да кандидатстват за работа в Европейските институции. Европейските институции подбират бъдещите си длъжностни лица чрез конкурси на общо основание. Конкурсите представляват серия от изпити, при които кандидатите се съревновават помежду си. Тези конкурси са достъпни за всички граждани на Европейския съюз, които...
27-02-2014 • Конкурси

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за асистенти в сферата на сградния фонд

В Официалния вестник на ЕС от 27 февруари е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за асистенти в сферата на сградния фонд. EPSO организира следния конкурс на общо основание: *EPSO/AST/130/14 – Асистенти (AST 3) в сферата на сградния фонд. Този конкурс има за цел съставянето на списъци на издържалите...
26-02-2014 • Конкурси

Европейският парламент търси администратори в областта на парламентарните изследвания

В Официалния вестник на ЕС от 26 февруари е публикувано обявление, че Европейският парламент отправя покана за изразяване на интерес с цел да създаде база данни с кандидати, подходящи за наемане като договорно наети служители – администратори – изследователи в областта на парламентарните изследвания. Процедурата по подбор ще бъде организирана с техническата...
26-02-2014 • Конкурси

Покана за изразяване на интерес за участие в управлението и реализирането на разгръщането на Програма SESAR

В Официалния вестник на ЕС от 26 февруари е публикувана покана за изразяване на интерес за участие в управлението и реализирането на разгръщането на Програмата SESAR. Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ отправя тази покана, за да идентифицира оперативните заинтересовани страни от сектора на управлението на въздушното движение (УВД), които потенциално...
24-02-2014 • Конкурси

Покана за представяне на предложения по Програма „ЕРАЗЪМ+“

В Официалния вестник на ЕС е публикуванa покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“. Поканата се отнася за Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Перспективни инициативи – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието, обучението и младежта – транснационално...
19-02-2014 • Конкурси

Европейската агенция по лекарствата търси правен служител

В Официалния вестник на ЕС от 19 февруари е публикувана покана за набиране на служители за Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). Агенцията отговаря за координиране на оценката и надзора над лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба, използвани в Европейския съюз. ЕМА е създадена през януари 1995 г. Тя поддържа тесни връзки с Европейската комисия, 28-те...
18-02-2014 • Конкурси

Комитетът на регионите търси Генерален секретар

В Официалния вестник на ЕС от 18 февруари е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността Генерален секретар в Генералния секретариат на Комитета на регионите. Под ръководството на председателя, който представлява Бюрото, Генералният секретар на Комитета на регионите (КР) има за задача да осигурява изпълнението на решенията, взети от Бюрото или председателя....
14-02-2014 • Конкурси

ГД „Икономически и финансови въпроси“ търси главен съветник

В Официалния вестник на ЕС от 14 февруари е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността главен съветник (степен AD 14) в Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“. Основната роля на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ГД ECFIN)(http://ec.europa.eu/economy_finance/index_bg.htm) е да допринася за успеха...
14-02-2014 • Конкурси

Покана за предложения за създаване на общности на знание и иновации (ОЗИ)

В Официалния вестник на ЕС от 14 февруари е публикувана покана за представяне на предложения за създаване на общности на знание и иновации (ОЗИ). Набират се предложения за покана с идентификационен номер EIT-KICS-2014. Крайният срок на поканата и всичката свързана с нея информация са дадени в текста на поканата, която е публикувана на уебсайта на Европейския институт за...
13-02-2014 • Конкурси

Европейската служба за подбор на персонал търси секретари с хърватски, английски, френски и немски език

В Официалния вестник на ЕС от 13 февруари е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс с изпити с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения на секретари (степени SC 1 и SC2) за следните езици: *хърватски (HR); *английски (EN); *френски (FR); *немски (DE). Този конкурс има за цел съставянето на списъци на...
06-02-2014 • Конкурси

Генерална дирекция „Развитие и сътрудничество“ – EuropeAid търси директори

В Официалния вестник на ЕС от 6 февруари са публикувани три обявления, че Генерална дирекция „Развитие и сътрудничество“- EuropeAid обявява свободни работни места за постовете директор на дирекцията за човешко и обществено развитие, дирекция D и дирекция Н. В рамките на Европейската комисия ГД „Развитие и сътрудничество“ – EuropeAid(http://ec.eu
05-02-2014 • Конкурси

Покана за предложения за създаване на мрежата Enterprise Europe

В Официалния вестник на ЕС от 5 февруари е публикуванa покана за представяне на предложения за създаване на мрежата Enterprise Europe за периода 2015-2020 г. Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) стартира покана за представяне на предложения за „Мрежата Enterprise Europe: Ориентирани към растежа услуги в подкрепа на бизнеса за подобряване на...
30-01-2014 • Конкурси

Европейската сметна палата търси директор за Одитен състав II

В Официалния вестник на ЕС от 30 януари е публикуванo обявление за свободно работно място за длъжността директор в Одитен състав II. Европейската сметна палата(http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx) е институция на Европейския съюз. Създадена е с Договора, чиято задача е да контролира финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя допринася за подобряване на...
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

 
Заедно
Архив - Юли
пон вт ср чет пет съб нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.