Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
  • A+
  • A-

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗМУС МУНДУС“

В Официалния вестник на ЕС от 28 февруари е публикувана покана за представяне на предложения — EACEA/06/08 за осъществяване на Действие 4 през 2008 г. от програма „Еразмус Мундус“.

Това е програмата за дейностите на Общността за подобряване на качеството на висшето образование и насърчаване на разбирателството между културите чрез сътрудничество с трети страни.

Основната цел на програма „Еразмус Мундус“ е да подобри качеството на европейското висше образование чрез насърчаване на сътрудничеството с трети страни, за да се подобри развитието на човешките ресурси и да се поощрят диалогът и разбирателството между народите и културите.

Поканата за представяне на предложения обхваща следните дейности:

  • проекти, свързани с популяризирането на европейското висше образование в света,
  • проекти, разработени с цел да подобрят достъпността на европейското висше образование, да улеснят мобилността в Европа на студенти от трети страни, и да подобрят услугите, свързани с чуждестранните студенти,
  • проекти или проучвания по признаването на звания, степени и квалификации от гледната точка на признаването им за академични цели и на пазара на труда,
  • проекти, разработени с цел да анализират тенденциите и развитието на висшето образование в международен план,
  • проекти, целящи да създадат връзки между висшето образование и изследователската дейност, както и между висшето образование и бизнеса, и по възможност да развият потенциални синергии,
  • международни тематични мрежи: тематичните мрежи „Еразъм“ могат да кандидатстват за допълнителни суми за разширяването на своята мрежа и включването в нея на институции от трети страни.

Допустими за участие са следните кандидати:

  • Висши учебни заведения от държавите по цял свят. В член 2 на решението за програмата е дадено определение за „висше учебно заведение“, както следва: „„висше учебно заведение“ означава всяко учебно заведение, което според националните законодателства или практики, осигурява квалификации или дипломи за висше образование, независимо от названието им“.
  • Други обществени или частни организации, които работят в сферата на висшето образование от държавите по цял свят.


Общият бюджет, определен за финансирането на проектите, възлиза на 3,3 млн. EUR. Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи.

Отпуснатите суми ще варират в зависимост от мащаба на проекта. Проектите следва да започнат между 1 ноември и 15 декември 2008 г. и ще бъдат с максимална продължителност от 3 години.

Заявленията за кандидатстване трябва да се изпратят не по-късно от 15 май 2008 г.

Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване са достъпни на следната интернет страница:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

Формулярите за кандидатстване следва да съответстват на изискванията, изложени в пълния текст на поканата, и да се подадат, като се използва предоставения формуляр.

Да се вземе под внимание, че изпълнението на настоящата покана за представяне на предложения е обвързано с приемането от страна на Комисията на годишния работен план за програма „Еразмус Мундус“ през 2008 г. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.