Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-

МЕДИЯ 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Покана за представяне на предложения — EACEA/25/08 — Подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби

В Официалния вестник на ЕС от 2 септември е публикувана покана за представяне на предложения МЕДИЯ 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Покана за представяне на предложения — EACEA/25/08 — Подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби.

Тази покана за представяне на предложения се основава на Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИЯ 2007).

Една от целите на програмата е да подпомага чрез оказване на финансова подкрепа разработването на продукции, предназначени за европейския и международния пазар, представяни от независими продуцентски компании в следните категории: драма, документално и анимационно кино.

Поканата е насочена към европейските компании, чиято дейност допринася за постигането на гореспоменатите цели, и по-специално към независимите продуцентски компании.

Кандидатите трябва да са регистрирани в една от следните държави:

 • 27-те държави от Европейския съюз,
 • държавите от ЕАСТ, Швейцария и Хърватия.

Допустими са дейностите по развитието на следните интерактивни творби:

 • интерактивни творби за компютър, интернет, мобилен телефон, игрални конзоли, включително ръчни, със значително ниво на интерактивност, сценарий и иновация,
 • нови концепции за формат, предназначени за цифрова телевизия, интернет или мобилни телефонни слушалки със значителна интерактивност и разказвателен елемент.

Във всички случаи проектите трябва да са предназначени за търговска употреба.

Творби, които не изискват активното участие на потребителя, не се считат за интерактивни.

Следните дейности са недопустими:

развитието и продуцентските дейности за следните категории твори са недопустими:

 • творби за справка (енциклопедии, атласи, каталози, бази данни …),
 • творби, които дават инструкции в различни области (обучителни програми, учебници …),
 • инструменти и софтуерни услуги,
 • информационни или чисто трансакционни услуги,
 • информационни програми и списания,
 • проекти за насърчаване на туризма,
 • мултимедийни проекти на изкуството,
 • проекти, популяризиращи пряко или косвено послания, които противоречат на политиките на Европейския съюз. Например забранени са проекти, които могат да бъдат в разрез с интересите на общественото здраве (алкохол, тютюн, наркотици), със зачитането на човешките права, сигурността на хората, свободата на словото и т.н.,
 • проекти, пропагандиращи насилие и/или расизъм и/или са с порнографско съдържание,
 • творби с рекламен характер (по-специално със съдържане за определена марка),
 • институционални продукции, които рекламират определена организация и нейната дейност.

Поканата за представяне на предложения EACEA/25/08 има два крайни срока. За да спази 1-вия краен срок, кандидатурата за подкрепа трябва да бъдат изпратена в Агенцията между датата на публикуването на поканата за представяне на предложения и 17 ноември 2008 г.

За да спази 2-рия краен срок, кандидатурата за подкрепа трябва да бъде изпратена между 18 ноември 2008 г. и 17 април 2009 г., датата на приключване на поканата за представяне на предложения.

Максималната продължителност на проекта е до 30 юни 2011 г. за молби за финансиране, подадени в рамките на първия краен срок, и до 30 ноември 2011 г. — за кандидатурите, представени в рамките на 2-рия краен срок, или до датата на започване на продукцията, в зависимост от това коя от тези дати е по-ранна.

Общият брой точки за оценка на всеки проект е 100, разпределени за отделните критерии както следва:

критерии за квалификацията на кандидатстващата компания (40 точки):

 • качество на стратегията за развитие (10),
 • съгласуваност на бюджета за развитието (10),
 • качество на стратегията за финансиране (10),
 • качество на стратегията за разпространение (10),

критерии за оценка на представения проект (60 точки):

 • качество на проекта (40),
 • потенциал за продуциране и приложимост на проекта (10),
 • потенциал за европейско и международно разпространение (10).

Общият наличен бюджет възлиза на 2,5 млн. EUR. Финансовата помощ, която се предоставя, е субсидия.

Максималната финансова помощ, която може да се предостави, е между 10 000 EUR и 60 000 EUR, освен за разработването на прототипи за игрални конзоли и компютри, за които максималната финансова помощ е 100 000 EUR.

Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента (60 % — за проекти,  представляващи интерес за популяризиране на европейското културно многообразие).

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция (EACEA) не по-късно от 17 ноември 2008 г. и 17 април 2009 г. на следния адрес:

Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EACEA) — MEDIA
Constantin Daskalakis
BOUR 3/30
Avenue du Bourget 1
B-1140 Bruxelles

Ще бъдат допускани за разглеждане само кандидатури, представени върху официалния формуляр, надлежно подписани от лицето, което е упълномощено да поема правно обвързващи ангажименти от името на кандидатстващата организация, и съдържащи цялата информация и приложения, посочени в пълния текст на поканата.

Кандидатури, изпратени по факс или електронна поща, ще бъдат отхвърлени.

Пълният текст на указанията, както и формулярите за кандидатстване, могат да се намерят на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/develop/index_en.htm

Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в указанията, и трябва да използват предоставените формуляри за кандидатстване. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.