Europe.bg
  Начало - Портал ЕВРОПА представя
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Портал ЕВРОПА представя

  • A+
  • A-

РЪКОВОДСТВО ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В рамките на "Говори с Европа" ви представяме новоизлязлото второ издание на Ръководството за участие в работата на институциите на Европейския съюз. Негови автори са Калин Томов, Кръстьо Преславски, Калоян Симеонов, Живка Станева, Занаида Велева. Издава го Институтът по публична администрация и европейска интеграция.

Ръководството за участие в работата на институциите на Европейския съюз, издадено от ИПАЕИ, бе завършено през декември 2007 г. и отразява не само участието на България като пълноправен член в работата на институциите на ЕС, но и предвижданите изменения, които ще бъдат въведени при евентуално влизане в сила на Договора от Лисабон. Това е второ издание на Ръководството, като негова основна цел е да представи детайлна и практическа информация за механизма на функциониране на ЕС, за правната система на ЕС и за начина, по който българските представители участват в процеса на вземане на решения в ЕС и защитават българските интереси.

Ръководството е предназначено не само за експертите и специалистите, които пряко участват в процеса на вземане на решения в ЕС, но и за по-широк кръг читатели. Информацията е представена на разбираем и достъпен език, като може да послужи също така и за всички, които изучават или се интересуват от европейската проблематика и участието на България като член на обединена Европа.

Преди да се присъедини към ЕС България приемаше политиките на ЕС и се стремеше максимално бързо и точно да се приобщи и да започне да ги прилага. От 1 януари 2007 г. обаче, статутът на страната се промени и тя стана пълноправен член на ЕС. По този начин тя започна пряко, заедно с останалите държави-членки на ЕС, да участва в правенето на нови или изменението на настоящите политики на ЕС. Всичко това изисква не само доброто познаване на механизма на вземане на решения в ЕС, но и изграждане на капацитет за водене на преговори и отстояване на националните интереси в дух на консенсус с останалите европейски партньори.

Ръководството представя първоначално обща информация за институционалната система на ЕС, като разглежда по-подробно състава и функциите на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейския съвет и Съда. То разглежда също така и другите органи и институции на ЕС, а така също и различните Агенции на Общността.

След това Ръководството прави кратък преглед на правната система на ЕС, като последователно представя учредителните договори, другите източници и принципите на европейското право, а така също и процеса на вземане на решения в ЕС. По-подробна информация е представена относно практическата работа в Съвета на ЕС, където най-тясно се защитават интересите на държавите-членки в рамките на процеса на вземане на решения. Направено е описание на различните формати на Съвета на ЕС, на ролята на Председателството на Съвета, на Генералния секретариат и на някои от служби към него. Представени са също така реда за провеждането на заседанията на Съвета на ЕС, ролята и начина на функциониране на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР), на други Комитети и на работните групи към Съвета на ЕС.

След представянето на институционалния механизъм и правната система на ЕС, Ръководството се спира по-подробно на участието на България в работата на ЕС. Специално внимание е обърнато на координационния механизъм по европейските въпроси в България. Описани са също така и документите, които се приемат в рамките на координационния механизъм в страната, в т.ч. рамкови позиции и указания за заседанията на работните групи и КОРЕПЕР и позиции за заседанията на Съвета на ЕС. Направено е също така кратко представяне и на основните моменти при изпълнението на задълженията, произтичащи от пълноправното членство в ЕС.

В Ръководството са предоставени също така практически съвети за участието на българските представители в работните групи към Съвета на ЕС и към Европейската комисия. Накрая е направен преглед на списъка на работните групи към Съвета по европейските въпроси, формата на рамкова позиция, модела за съдържание на предварително съобщение до София и модела на съдържание на доклад за резултат от заседание на институциите на ЕС.

Успешното участие на България в институциите и механизма на вземане на решения в ЕС е процес, който изисква добро познаване на институционалната структура и правната система на ЕС и умения за водене на преговори в мултикултурна среда. Ръководството за участие в работата на институциите на Европейския съюз предоставя от една страна информация за институционалната и правна система на ЕС и координационния механизъм в България, а от друга страна практически съвети как българските представители да участват по-успешно в работата на европейските институции.

РЪКОВОДСТВО ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Портал ЕВРОПА припомня, че първата част на Ръководството беше според статистиката най-четеният материал, поместван при нас, за 2007 г.


Информационно-комуникационната инициатива на Портал ЕВРОПА и Центъра за модернизиране на политики "Говори с Европа" се изпълнява в рамките на проект по План Д за демокрация, диалог и дебат на Европейската комисия.

  
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.