Europe.bg
  Начало - Портал ЕВРОПА представя
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Портал ЕВРОПА представя

  • A+
  • A-
24-06-2008

Консултативни органи на ЕС

Представяме ви разяснителна публикация на екипа на Портал ЕВРОПА в рамките на едноименната „Тема на месеца” за юни 2008 г. от информационно-комуникационната инициатива „Говори с Европа”.

Европейският съюз е единствен по рода си. Той не е федерална държава като, тъй като неговите държави-членки остават независими суверенни държави. ЕС не е и чисто междуправителствена организация, тъй като страните, членуващи в него, обединяват част от суверенитета си и така стават колективно много по-силни и влиятелни, отколкото когато са поотделно.
Обединяването на суверенните права означава на практика, че държавите-членки създават общи институции и им делегират част от правомощията си за вземане на решения, така че решенията по конкретни въпроси от общ интерес да бъдат демократично взимани на европейско ниво.


Трите главни институции на Съюза, Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия са по-популярни и добре познати на всички, за това сега ще обърнем внимание на по-малко познатите, но също важни консултативни органи на Съюза. Това са Комитетът на регионите и Икономическият и социален комитет.

Комитет на Регионите

Комитетът на регионите е създаден през 1994 г. съгласно Договора за Европейския съюз. Комитетът на регионите (КР) е консултативен орган, съставен от представители на регионалните и местни власти в Европа.

Преди да се вземат решения на ЕС по въпроси, свързани регионалната политика, околната среда, културата, образованието и транспорта — всички засягащи местното и регионалното самоуправление, е необходимо становището на Комитета на регионите.
Комитетът има 344 членове. Броят на представителите на всяка държава от ЕС е приблизително пропорционален на населението й, както следва:

Германия, Италия, Обединеното кралство и Франция24
Испания и Полша21
Румъния15
Австрия, Белгия, България, Гърция, Унгария, Чешката република, Нидерландия, Португалия и Швеция12
Дания, Ирландия, Литва, Словакия и Финландия9
Естония, Латвия и Словения7
Кипър и Люксембург6
Малта5
Общо344


Членовете на Комитета са членове или ключови фигури от местните или регионалните власти в своите региони.
Членовете на Комитета на Регионите са постоянни или заместващи. Когато постоянен член е възпрепятстван да вземе участие в пленарна сесия, заседание на комисия, на работна група или което и да е друго заседание, може да бъде представляван от заместник от своята национална делегация.

Те са номинирани за участие в Комитета от националните си правителства, назначават се от Съвета на Европейския съюз за четири години и могат да бъдат преназначавани. Ако някои от тях загубят изборния си мандат в родната си страна, те трябва да напуснат Комитета.

Един от членовете на Комитета на регионите се избира за председател с двегодишен мандат. Люк ван ден Бранде стана председател на КР през 2008 г.

В Комитета на регионите България е представена от:

постоянни членове: Антоанета Георгиева, Катя Дойчева, Хасан Азис, Владимир Кисьов, Йордан Лечков, Красимир Мирев, Детелина Николова, Кирил Йорданов, Ремзи Юсеинов;

и

заместник-членове: Иван Аспарухов, Станислав Благов, Шукран Идриз, Анастасия Младенова, Владимир Москов, Митхат Табаков, Найден Зеленогорски и Златко Живков.

Ролята на Комитета на регионите е да представя местните и регионални гледни точки относно законодателството на ЕС. Това става чрез доклади и „становища“ по предложенията на Комисията.

Комисията и Съветът са задължени да искат мнението на КР преди взимането на решения по въпроси, засягащи местното и регионалното самоуправление. Комисията, Съветът и Европейският парламент могат да се консултират с КР и по други въпроси. От своя страна, Комитетът може да приема становища по своя инициатива и да ги представя на Комисията, Съвета и Парламента.

Всяка година Комитетът на регионите провежда пет пленарни сесии, по време на които той определя общата си политика и приема становища. Неговите шест „комисии“ се занимават с различни политики и подготвят становищата, които биват обсъждани по време на пленарните сесии:


Комисия по политика на териториално сближаване (COTER),
Комисия по икономическа и социална политика (ECOS),
Комисия по устойчиво развитие (DEVE),
Комисия по култура, образование и научни изследвания (EDUC),
Комисия по конституционни въпроси, европейско управление и пространство на свобода, сигурност и правосъдие (CONST),
Комисия по външни отношения и децентрализирано сътрудничество (RELEX).

Европейски икономически и социален комитет


Тук може да видите сайта на ЕИСК посветен на 50 му юбилей

Създаден през 1957 г. по силата на Римския договор , Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган, който предоставя официална възможност на различните групи по интереси в ЕС, например организациите на работодателите и профсъюзите, както и други сдружения на „организираното гражданско общество“, напр. асоциации на потребителите, да изразят своето мнение по основни въпроси в ЕС. Становищата на комитета се изпращат до по-големите институции — Съвета, Комисията и Европейския парламент.

ЕИСК е мост между Съюза и неговите граждани. Той създава условия за по-активно участие и включване на гражданите в обществения живот и следователно за по-демократично общество в Европа.

Те трябва да се допитват до него преди да вземат решения по икономическата, социалната и регионалната политика и политиката за опазване на околната среда. Той има основна роля в процеса на вземане на решения в Съюза.
Членовете на ЕИСК са 344 — броят на представителите на всяка държава от ЕС е приблизително пропорционален на населението й. Броят им по страни е както следва:

Германия, Италия, Обединеното кралство и Франция24
Испания и Полша21
Румъния15
Австрия, Белгия, България, Гърция, Унгария, Чешката република, Нидерландия, Португалия и Швеция12
Дания, Ирландия, Литва, Словакия и Финландия 9
Естония, Латвия и Словения7
Кипър и Люксембург6
Малта5
Общо344

Членовете се номинират от правителствата на държавите от ЕС, но работят при пълна политическа независимост. Назначават се с четиригодишен мандат и могат да бъдат преназначавани.

Заседанията на комитета се провеждат в пленарна асамблея, чиито дискусии се подготвят от шест подкомисии, известни като „секции”, всяка от които се занимава с определени политики. Комитетът избира своя председател и двама заместник-председатели за срок от две години. Димитрис Димитриадис стана председател на ЕИСК през октомври 2006 г.

Българите в ЕИСК са: Милена Ангелова, Нансен Бехар, Божидар Данев, Пламен Димитров, Любомир Хаджийски, Желязко Христов, Димитър Манолов, Веселин Митов, Донка Соколова, Людмила Тодорова, Пламен Захариев, Румен Атанасов и Стилиан Баласопулов.

Европейският икономически и социален комитет има три основни функции:

  • съветва Съвета, Комисията и Европейския парламент — по тяхна молба или по собствена инициатива;
  • насърчава гражданското общество за по-активно участие при определяне на политиките на ЕС;
  • укрепва ролята на гражданското общество в държавите извън ЕС и допринася за изграждането на консултативни структури.

Членовете на Комитета работят основно в родните си страни и са обособени в три групи, представляващи работодателите, работниците и различни други икономически и социални интереси.

Групата на работодателите включва представители на частния и държавния сектор на промишлеността, на малките и средни предприятия, търговските камари, търговията на едро и дребно, банковото и застрахователното дело, транспорта и селското стопанство.

Групата на работниците представлява всички категории на заетост — от ръчния труд до управленската дейност. Членовете й са представители на националните профсъюзни организации.

Групата за различни интереси представлява неправителствени организации (НПО), земеделски сдружения, малки предприятия, занаяти и свободни професии, кооперации и асоциации с идеална цел, потребителски и природозащитни организации, научни и академични общности и сдружения, които представляват семейството и лицата с увреждания.
Тази година е петдесетия юбилей на ЕИСК.

Информационно-комуникационната инициатива на Портал ЕВРОПА и Центъра за модернизиране на политики "Говори с Европа" се изпълнява в рамките на проект по План Д за демокрация, диалог и дебат на Европейската комисия.


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.