Europe.bg
  Начало - Портал ЕВРОПА представя
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Портал ЕВРОПА представя

  • A+
  • A-
15-08-2008

Устните преводи в институциите на ЕС

Разяснителна публикация от информационно-комуникационната инициатива „Говори с Европа" в рамките на "Тема на месеца" за август 2008 г.: Езиковото многообразие в Европейския съюз.

EС има 27 страни-членки и 23 официални езика. Подобна многоeзикова организация е уникална в световен мащаб и някои считат, че допълнителната работа, която тя налага, надхвърля ползите от ЕС. Това важи особено за Европейския парламент, където депутатите, избрани от гражданите, обсъждат проектозаконите, както и за многото експертни групи към Европейската комисия. Разговорите по време на заседания и преговори са в основата на процеса на взимане на решения в Общността. Ето защо институциите на ЕС наемат много конферентни преводачи.

Устният превод се занимава изключително с вербална комуникация - предаване от първо лице на съобщение от един език на друг, естествено и гладко, възприемайки начина на говорене, тона и убежденията на говорещия.

 
Европейските институции имат десетки хиляди общи заседания годишно и разполагат сред служителите си с 800 конферентни преводачи. Мнозинството от използваните всеки ден устни преводачи, са членове на персонала на Европейския парламент или на Европейския съд, които имат свои отделни служби за устен превод, а също и на Генерална дирекция „Устни преводи" (ГД „Устни преводи") на Европейската комисия. Трите служби за устен превод поддържат тясно сътрудничество, особено в управлението на общия ресурс от 2700 устни преводачи на свободна практика.

ГД „Устни преводи" на Европейската комисия  поддържа тясно сътрудничество с различни университети за осигуряване на обучение с професионална насоченост на най-високо ниво. Тя сътрудничи с учебни заведения в сферата на висшето образование и с институти за устни преводачи в държавите-членки и в страните кандидатки.

Университетите могат да потърсят съдействие от опитни обучители на устни преводачи. Предвидени са субсидии за проекти, които внасят допълнително европейско измерение в курсовете за обучение на конферентни преводачи. През 2004 - 2005 г. такива субсидии са отпуснати на петнадесет университета и на Обединението за европейска магистърска програма по устен превод (EMCI).

Службите за устен превод на ЕС си сътрудничат междуинституционално посредством Междуинституционалната комисия за устни и писмени преводи (ICTI). ICTI е създадена през 1995 г. Комисията представя годишен доклад пред институциите на ЕС, в който разглежда напредъка на междуинституционалното сътрудничество в областта на писмените и устни преводи и прави предложения за неговото по-нататъшно задълбочаване. През 2007 г. и 2008 г. ICTI се председателства от Съвета.


Материалът е подготвен със съдействието на българската служба по многоезичие, отдел "Писмени преводи".

Информационно-комуникационната инициатива на Портал ЕВРОПА и Центъра за модернизиране на политики "Говори с Европа" се изпълнява в рамките на проект по План Д за демокрация, диалог и дебат на Европейската комисия. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.