Europe.bg
  Начало - cbc - Финансирани проекти
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

cbc / Финансирани проекти

 • A+
 • A-

Проект "Монтана и Калафат - Утре" BG2005/017-455.01.03.01.14

Бенефициент: Фондация "Монтана Утре"

Цялостната цел  на проект „Монтана и Калафат – утре” е заздравяване на сътрудничеството между общностите на Монтана и Калафат в сферата на икономическото развитие, и подобряване на съвместната работа между общинските служби, местните малки и средни  предприятия и неправителствени организации.

Специалната цел на проекта  е изграждането на Българо-Румънски Център за Трансгранично Сътрудничество (ТГС), подкрепящ икономическото развитие и от двете страни на границата, осигуряващ услуги за български и румънски предприятия и организиране на изяви с висок ТГС ефект.

Времетраене на Проекта „Монтана и Калафат – утре”:
12 месеца / от 11.11.2007 до 11.11.2008/

Партньор:Неправителствена организация (PLIMM), Калафат, Румъния

Крайни ползватели:

 • Обществото в Монтана и Калафат – минимум 100 000 хора
 • Населението на граничния район – минимум 300 000 хора

Целева група: 

 • 60 малки и средни по големина бизнеси в регионите на Монтана и Калафат
 • 4 от местните и общинските служби в Монтана и Калафат
 • 8 местни организации в Монтана и Калафат, работещи в сферата на икономическото развитие

Резултати от проекта: 

 • Изграден Българо-Румънски Център за Трансгранично сътрудничество, подкрепящ икономическото развитие от двете страни на границата, осигуряващ услуги за български и румънски предприятия.
 • Изготвена  интернет страница на български, румънски и английски език.
 • Изработени  и разпространени, от двете страни на границата,  500 брошури. 
 • Изработени и разпространени  500 каталози на български, румънски и английски език.
 • Проведен  двудневен тренировъчен семинар през м. Юни с цел обучение  за изработване на проекти и определяне на възможностите за финансирането им, на който ще  вземат участие фирми от Монтана и Калафат за да бъдат разгледани и обсъдени възможности за кандидатстване и  развитие на съвместни българо-румънски проекти, финансирани от Структурни фондове.
 • Проведен  българо-румънски Форум за трансгранично сътрудничество през м. Септември. На него се изгради партньорска мрежа от   заинтересованите страни  от Монтана и Калафат, обмени се   информация отностно бъдещи парньорства и съвместни проекти и се заздравиха връзките между малките и средни по големина предприятия, регионални и общинските и служби и заети в местното икономическо развитие от двата региона. Главната идея на събитието беше обмяна на информация за успешни практики, финансови модели, за обсъждане на възможности за съвместни проекти, размяна на know-how, но основно да консолидира усилията на много участници за създаване на трайно присъствие на Българо-Румънско.
 • Подписан Меморандум за партньорство на Българо- Румънския Форум от представителите на местните власти, на малките и средни  предприятия и на организациите, работещи в сферата на икономическото развитие на Монтана и Калафат.
 • Установен  Проектен център за подготовката на съвместни проекти, които да бъдат финансирани от Структурните фондове, включително отделните оперативни програми и Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013 година.

Дейности на Българо-Румънския ТГС Център. 

 • Изработена  специална матрица за най-важните черти на структурно определяне на предприятията от Монтана и Калафат.
 • Създаден  специален въпросник за установяване специфичните нужди на малките и средни предприятия от Монтана и Калафат. Въпросникът  бe предоставен на много Български и Румънски предприятия с цел разработването на базата данни.
 • Създадени специфични за всяко едно от събитията анкетни карти, които спомогнаха за правилното развитие на Проекта и ТГС Центъра, чрез предложения и оценка. 
 • Изпращана  информация от служителите на Центъра за предстоящи събития, не само организирани от настоящия проект, до предприятията в Монтана и Калафат. Тази дейност популяризира още повече настоящия проект. 
 • Разработена  база данни за съществуващи Български и Румънски малки и средни предприятия.
 • Разработени презентации  за двата региона – Монтана и Калафат – подпомагани ежедневно от Българо-Румънския Център за Трансгранично сътрудничество, както и презентации, осигурени от малки и средни предприемачи от Монтана и Калафат.       
 • Изготвена  три годишна маркетингова стратегия за трансграничния регион на Монтана и Калафат. След извършен анализ на съществуващия икономически потенциал на регионите на Монтана и Калафат, бяха определени приоритетните сфери, стратегическите мерки и проекти за три годишен период. Важна част от определянето на приоритетите на маркетинговата стратегия бе създаването на партньорски гнезда.
 • Разработената  Българо-Румънска интернет страница – www.mc-tomorrow.eu. на Български, Румънски и Английски език предоставя информация за Центъра за трансгранично сътрудничество, за Монтана и Калафат, местната област на икономическо развитие, и за структурното определяне на малки и средни предприятия в регионите на Монтана и Калафат. Интернет страницата  съдържа линкове до съществуващи бизнес страници, както и до други интернет сайтове, свързани с Българо-Румънско сътрудничество в сферата на икономическото развитие. Друга основна цел на интернет страницата е да популяризира дейностите на Проекта. Тя  публикува новини и информация за проекта, доклади от конференциите, дневен ред на срещите, предстоящи събития, др.
 • Изработен и публикуван  каталог на три езика – Български, Румънски и Английски език- за структурното определяне на малки и средни предприятия в регионите на Монтана и Калафат. Каталозите  съдържат обща информация за икономическото развитие на Монтана и Калафат, и за предприятията от двата региона.
 • Записан  5 минутен рекламен филм (преведен на Български и Румънски), който  популяризира Българо-Румънския Център за Трансгранично сътрудничество  в Монтана и неговите дейности. Филмът  се базира на изпълнението на дейностите на Проекта и се излъчи шест пъти за по-добро популяризиране на развитата партньорска мрежа и потенциала за съвместни проекти, можещи да бъдат финансирани от Структурни фондове. Бяха записани и безплатно разпространени 300 DVD-та с този филм.
 • Изготвени и разпространени 5 презентации на CD. Във връзка с двудневния тренировъчен семинар Центъра  осигури записването и разпространението на CD-та с петте презентации, представени на обучителния семинар.
 • Разпространени  брошури и други свързани материали за Българо-Румънско сътрудничество.
 • Всеки потребител на Центъра на Проекта попълни анонимен въпросник, който съдържа оценка на работата на Центъра и препоръки за подобрение. Това създаде успешен модел за самооценка.

Ключов момент на Проекта бе ангажирането на целевите групи – малки и средни предприятия , местни и регионални служби от Монтана и Калафат, и организации, работещи в сферата на местното икономическо развитие - в дейностите на Проекта. Всеки от партньорите в създадената партньорска мрежа, познавайки собствените си  нужди, намери нови хоризонти в различните дейности на проекта благодарение на нови контакти, осигурени от Българо-Румънския ТГС Център в Монтана и организирани събития със значителен Трансграничен ефект. Представителите на малките и средни предприятия се оказаха коректив на дейностите на Проекта, както и активен партньор за бъдещи проекти. Въвличането на местните власти – регионални и общински служби -  в Проекта осигури трайно присъствие и подкрепа за всички важни проекти за граничните региони. Осъзнавайки важността на трансграничната инициатива, всички целеви групи  участваха активно в създаването на партньорската мрежа и подкрепиха всички бъдещи съвместни проекти.

Участвайки заедно в годишните Българо-Румънски TГС Форуми след завършването на Проекта, властите и неправителствените организации ще подкрепят откритията на партньорите и ще доразвият подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от Структурни фондове.

Контакти:
e-mail: montana_utre@dir.bg
  
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.