Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
17-11-2008

ЕК предлага основна реформа на политиката за рибарство

Европейската комисия предложи нов регламент на Съвета, преработващ системата за контрол на рибарството в ЕС. Това включва модернизирана система чрез хармонизираните процедури за инспекции, наблюдение, контрол, надзор и правоприлагане на правилата на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) по цялата пазарна верига, от улова до търговеца на дребно, предаде Рапид. Въвеждат се хармонизирани възпиращи санкции в целия ЕС, основани на икономическата стойност на съответния улов.

Новият регламент ще замени съществуващата правна рамка, определена в Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета. Регламентът ще въведе и нов подход при управлението и предаването на данни от контрола чрез обезопасени национални уебсайтове с достъп от разстояние за Комисията.

ЕК плани рамерки за насърчаване на култура на спазване на правилата в сектора, включително опростяване на регулаторната рамка и въвеждане на хармонизирани възпиращи санкции. Ще се увеличат възможностите на Комисията да се намесва, за да гарантира ефективното прилагане и налагане на правилата на ОПОР от страна на държавите-членки.

Съгласно новата система за контрол всички държави-членки ще трябва да инспектират дейностите по цялата пазарна верига на риболовните продукти, включително разтоварването на суша, преработката, транспорта и пускането в продажба. Използването на модерни технологии за инспекции като спътниковата Система за наблюдение на корабите, електронния дневник и докладването на данните за улова по електронен път, трябва да бъде увеличено. Ще бъде въведена всеобща система за проследяване на риболовните продукти, която ще позволи проследяването на всички рибни и риболовни продукти по цялата пазарна верига.

Другите обхванати нови области включват наблюдението от страна на държавите-членки на определени критерии за управление на флота като риболовния капацитет и мощността на двигателя. Определени са общи стандарти за специфични мерки за контрол, свързани с плановете за възстановяване и многогодишните планове, защитените морски зони и изхвърлянията. Ще се въведе и нова схема за наблюдение в морето. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.