Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
09-12-2008

Европейската сметна палата критикува прилагането на “кръстосаното съответствие“ в ОСП

Европейската сметна палата извърши през 2008 г. одит на политиката на кръстосано съответствие в рамките на Общата селскостопанска политика в Европейската комисия и в седем държави-членки, представителни за разнородния характер на селското стопанство в Европа.

Новата обща селскостопанска политика (ОСП), влязла в сила през 2005 г., се характеризира с изплащане на всеки бенефициент на единична сума, независимо от производителността („отделяне" на помощта от производството). При все това, важен елемент от новата ОСП представлява фактът, че дължимите плащания могат да бъдат намалени, ако бенефициентите не са спазили определени съществуващи правила в областите околна среда, безопасност на храните, опазване здравето на животните и растенията и хуманно отношение към животните, или ако не са спазили новото изискване селскостопанската земя да бъде поддържана в добро селскостопанско и екологично състояние, припомня Рапид.

Следователно единно плащане на цялата сума е вече подчинено на спазването на условия, а политиката на кръстосано съответствие е разширена от 2007 г. с оглед да обхване плащания, извършени за определени мерки за развитие на селските райони.

Палатата заключава, че целите на тази политика не са били определени като конкретни, измерими, актуални и реалистични и че на ниво земеделско стопанство много задължения остават формални и поради това твърде малка е вероятността да доведат до очакваните промени, независимо дали става въпрос за намаляване на обема на плащанията или за промяна на земеделски практики.

По-точно Палатата установи, че:

  • държавите-членки не са въвели всички стандарти на кръстосаното съответствие като задължения, приложими на ниво земеделско стопанство;
  • контролът за спазването на тези задължения е слаб, а в определени случаи несъществуващ. Една от причините за тази ситуация е, че проверките се извършват предимно през летните месеци и поради това голям брой задължения, свързани със земеделски практики от други сезони, не могат да бъдат щателно проверени;
  • наблюдаваното до този момент минимално намаляване на директните плащания се дължи в някои случаи на слабостите на контрола или на неадекватна система за санкции. Например при одита не беше открито нито едно нарушение на кръстосаното съответствие след 11 633 проверки във връзка с директивата за птиците и след 14 896 проверки във връзка с
  • директивата за местообитанията, извършени в рамките на две години в четири държави-членки;
    въвеждането на кръстосаното съответствие е отслабило ключови елементи на системата за контрол и санкции по отношение на развитието на селските райони. Освен това границата между кръстосаното спазване и агроекологичните мерки все още не е ясна;
  • данните, изпращани от държавите-членки до Комисията, не са надеждни и надценяват нивото на контрол на земеделските стопани, както и степента на спазване на правилата от тяхна страна. Системата на Комисията за контрол на тези данни е несъвършена и по-специално страда от липсата на показатели за изпълнение и базови нива.

Като цяло Сметната палата счита кръстосаното съответствие за основен елемент от ОСП, но достига до заключението, че така както се управлява понастоящем от Комисията и се прилага от държавите-членки, то не е ефективно.

В случай, че управляващите желаят кръстосаното съответствие да стане напълно ефективно, те следва да определят специфични и измерими цели, които могат да бъдат превърнати в задължения, контролирани на ниво земеделско стопанство. Палатата препоръчва действащите мерки да бъдат опростени, изяснени и подредени по приоритет.

Можете да се запознаете подробно с доклада на Сметната палата на ЕС за т.нар. "кръстосано съответствие"-  Специален доклад № 8/2008 на този адрес на български език.

  
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.