Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
11-12-2008

Правителството прие Аграрен доклад `2008

Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад), съобщава пресслужбата на МС. Според документа по данни от 2007 г. пазарът на земеделски земи в страната е активен и динамичен, като търсенето на земи преобладава спрямо предлагането.

Запазва се тенденцията на голям ценови марж в различните райони, като най-ниски остават цените в Шумен и Хасково - 1800 лв./ха, а най-високи - над 4000 лв./ха - в Добрич и Благоевград. Характерно за 2007 г. е, че Северният централен район, а не Северноизточният, както е било досега, реализира най-голям обем продажби.

Стойността на брутната продукция от отрасъл "Селско стопанство" за 2007 г., по текущи цени, възлиза на 6 677,7 млн. лв.; относителният дял на растениевъдната продукция в брутната производствена стойност от селскостопанския отрасъл е 47,2%; стойността на животновъдната продукция заема 38%, а на селскостопанските услуги и неселскостопанските неотделими дейности - 14,7 на сто.

Брутната добавена стойност, създадена в сектор „Селско и горско стопанство", е в размер на 2 883 млн. лв. (6,2% от БДС в икономиката на страната).

Предприемаческият доход в отрасъл "Селско стопанство" за 2007 г. е 2 109,6 млн. лв.

През 2007 г. външната търговия със селскостопански стоки приключва с отрицателно търговско салдо на стойност 140 853 хил. щ. д.


През 2009 г. основни приоритети в дейността на Министерството на земеделието и храните ще бъдат: повишаване производителността и конкурентоспособността на аграрния сектор в условията на членството в Европейския съюз; ефективно прилагане на политиките на Общността за устойчиво развитие на селските райони и подсектор рибарство и аквакултури, както и осъществяване на действен ветеринарен и фитосанитарен контрол за безопасност и качество на храните по цялата хранителна верига.

Министерството на земеделието и храните ще съсредоточи усилията си в осигуряване на условия за усвояване в максимална степен на средствата от европейските фондове за земеделие и рибарство, в подпомагане на процесите на окрупняване и модернизация на производствените структури в земеделието и посрещане на европейските стандарти за качество и безопасност.
Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад), съобщава пресслужбата на МС. Според документа по данни от 2007 г. пазарът на земеделски земи в страната е активен и динамичен, като търсенето на земи преобладава спрямо предлагането.

Запазва се тенденцията на голям ценови марж в различните райони, като най-ниски остават цените в Шумен и Хасково - 1800 лв./ха, а най-високи - над 4000 лв./ха - в Добрич и Благоевград. Характерно за 2007 г. е, че Северният централен район, а не Северноизточният, както е било досега, реализира най-голям обем продажби.

Стойността на брутната продукция от отрасъл "Селско стопанство" за 2007 г., по текущи цени, възлиза на 6 677,7 млн. лв.; относителният дял на растениевъдната продукция в брутната производствена стойност от селскостопанския отрасъл е 47,2%; стойността на животновъдната продукция заема 38%, а на селскостопанските услуги и неселскостопанските неотделими дейности - 14,7 на сто.

Брутната добавена стойност, създадена в сектор „Селско и горско стопанство", е в размер на 2 883 млн. лв. (6,2% от БДС в икономиката на страната).

Предприемаческият доход в отрасъл "Селско стопанство" за 2007 г. е 2 109,6 млн. лв.

През 2007 г. външната търговия със селскостопански стоки приключва с отрицателно търговско салдо на стойност 140 853 хил. щ. д.


През 2009 г. основни приоритети в дейността на Министерството на земеделието и храните ще бъдат: повишаване производителността и конкурентоспособността на аграрния сектор в условията на членството в Европейския съюз; ефективно прилагане на политиките на Общността за устойчиво развитие на селските райони и подсектор рибарство и аквакултури, както и осъществяване на действен ветеринарен и фитосанитарен контрол за безопасност и качество на храните по цялата хранителна верига.

Министерството на земеделието и храните ще съсредоточи усилията си в осигуряване на условия за усвояване в максимална степен на средствата от европейските фондове за земеделие и рибарство, в подпомагане на процесите на окрупняване и модернизация на производствените структури в земеделието и посрещане на европейските стандарти за качество и безопасност. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.