Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
18-12-2008

Европейската сметна палата представи доклад за управлението на помощта на ЕС за операциите на публично съхранение на зърнени култури

Целта на публичното съхранение на селскостопански продукти е стабилизирането на пазарите и осигуряването на добър жизнен стандарт на населението в селските райони. Държавите-членки изкупуват продуктите на определената от Съвета по предложение на Комисията интервенционна цена и ги съхраняват, докато могат да ги продадат, без това да наруши цените на пазарите в ЕС, припомня Рапид. Комисията възстановява на държавите-членки разходите за съхранение и част от първоначалнaта изкупна цена на продуктите (елемент на амортизация).

Европейската сметна палата извърши одит на икономичността в ЕК и в две държави-членки, притежаващи най-големите запаси от зърнени култури още през 2006 и 2007 г.

В своя доклад Палатата достигна до заключението, че въпреки че е налице правилно изпълнение на процедурите, които гарантират изкупените зърнени култури да са в необходимите количества и да са съхранени по подходящ начин, използваните за пласмента им процедури не винаги гарантират, че нетните разходи на интервенцията са сведени до минимум или че запасите не остават на съхранение по-дълго от необходимото.

Прозрачността на бюджетния процес може да бъде подобрена чрез идентифициране на всички компоненти от разходите по дейностите, които не са пряко свързани с целите на интервенционното складиране на зърнени култури, като подпомагането на най-нуждаещите се лица или производството на биоетанол.

Извършените към държавите-членки плащания за съхраняване на зърнените култури се основават на изпратените до Комисията данни. Като се има предвид размерът на сумите, Комисията следва да засили своите процедури за проверка и да въведе проверки на място по отношение на данните.

Методът за изчисляване на възстановяванията на държавите-членки обикновено гарантира, че те не надвишават съответните разходи и че държавите-членки са стимулирани да поддържат разходите на ниско ниво. Въпреки това Комисията следва да провери стандартните си разходи за операции без придвижване на запасите. В допълнение, с оглед насърчаване на държавите-членки да оповестяват своите реални разходи за финансиране и за намаляване до минимум риска от прекомерно компенсиране, коефициентът за изчисляване на разходите за финансиране следва да бъде преразгледан.

Палатата настойчиво препоръчва тези подобрения да се извършат на възможно най-ранен етап, дори и в краткосрочен план да имат ограничено финансово въздействие в настоящата ситуация на силен пазар и при липсата на запаси. Ако запасите от зърнени култури отново се увеличат в бъдеще, те биха могли значително да повлияят на бюджета на ЕС.


Интервенционната политика в областта на зърнените култури датира от 1962 г., когато Съветът я въвежда като инструмент от общата организация на пазара. През последните години съхраняваните запаси от зърнени култури значително са намалели поради нарастване на пазарните цени. Провежданата „проверка на състоянието" на селскостопанската политика включва предложения на Комисията за поддържане на публичната интервенционна политика поне за основния вид зърнена култура (хлебна пшеница), както и за някои други продукти, с оглед запазване на предпазния механизъм в случай на смущения на пазара.

Докладът на Европейската сметна палата е достъпен ТУК. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.