Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
22-01-2009

Отворени мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)

Представяме ви преглед на отворените мерки по Оси 1, 2, 3 и „Лидер“ от ПРСР – Програмата за развитие на селските райони /2007-2013 г./.

Забележка: последна актуализация на таблицата: 04 март 2009 г.

ОС 1
Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти!
МяркаДата, от която се приемат заявления за кандидатстванеНаредба
мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”01/08/2008; край 31/10/2008НАРЕДБА № 23 от 14.07.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г., в сила от 5.08.2008 г.

мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”

По темата: разяснителна публикация!

 

17/04/2008 – продължава до края на 2009 г. с по-високия размер на помощ. НАРЕДБА № 9 от 3.04.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 42 от 25.04.2008 г., изм. и доп., бр. 107 от 16.12.2008 г., в сила от 27.12.2008 г.

мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”

По темата: разяснителна публикация!

01/09/2008

НАРЕДБА № 28 от 5.08.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 74 от 22.08.2008 г., в сила от 22.08.2008 г.

И още: таблица за изчисляване размера на земеделското стопанство (xls) и Инструкция за попълване (word).

мярка 142 „Създаване на организации на производители”01/09/2008НАРЕДБА № 27 от 5.08.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации на производители” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г., в сила от 19.08.2008 г.
мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния”03/04/2008 - до края на 2009 г. НАРЕДБА № 10 от 3.04.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.

мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

По темата: разяснителна публикация!

17/04/2008Наредба № 8 от 3.04.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 41 от 22.04.2008 г., изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 23.12.2008 г.
мярка 122 „Подобряване икономическата стойност”01/12/2008НАРЕДБА № 21 от 07.07. 2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”03/11/2008НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 61 от 8.07.2008 г., в сила от 8.07.2008 г.
ОС 2
Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти!
МяркаДата, от която се приемат заявления за кандидатстване
Наредба
мярка 214 „Агроекологични плащания”4/03/2008; край 15/05 2008 г.

НАРЕДБА № 12 от 3.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 41 от 22.04.2008 г., изм. и доп., бр. 70 от 8.08.2008 г.

НАРЕДБА №11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания"

Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ
Обн. ДВ. бр.22 от 24 март 2009г.

мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”01/08/2008НАРЕДБА № 22 от 07.07. 2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ бр.77 02.09.2008 г.

мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

По темата: разяснителна публикация!

01/08/2008НАРЕДБА № 20 от 07.07.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн.ДВ бр.65 2008 г.

мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони"

По темата: разяснителна публикация!

 

4/03/2008НАРЕДБА № 11 от 3.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 40 от 18.04.2008 г.
мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони"4/03/2008НАРЕДБА № 11 от 3.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 40 от 18.04.2008 г.
ОС 3
Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти!
МяркаДата, от която се приемат заявления за кандидатстванеНаредба
мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”01/12/2008НАРЕДБА № 30 от 11.08.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ бр 77 от 02.09.2008 г.

мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

По темата: разяснителна публикация!

01/01/2009НАРЕДБА № 29 от 11. 08. 2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ бр. 76 от 29.08.2008 г.

мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

По темата: разяснителна публикация!

 

01/10/2008НАРЕДБА № 32 от 12.09.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 83 от 23.09.2008 г.

мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

 

По темата: разяснителна публикация!

01/09/2008НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ бр. 72 от 15.08.2008 г.
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”01/09/2008НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн. ДВ бр. 71, от 12.08.2008 г.

ОС 4

ЛИДЕР


Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти!
МяркаДата, от която се приемат заявления за кандидатстванеНаредба
Подмярка 431 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”18/09/2008 г.НАРЕДБА № 14 от 03.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните. Обн. ДВ, бр. 39, 15 април 2008 г.
Подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)18/09/2008 г.НАРЕДБА № 14 от 03.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2. Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ, бр. 39, 15 април 2008 г.

 

Схеми и мерки за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2009-2014 г. (презентация)

Оперативни програми за плодове и зеленчуци (презентация)

Европейска схема за подпомагане "Училищно мляко" (презентация)

Национална програма "Пчеларство" 2008-2010 г. (презентация)

Промоционални програми на земеделски и хранителни продукти (презентация)Проектът "Общата селскостопанска политика /ОСП/ – двигател за развитието на българските селски райони” се реализира от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Европейския институт.

Проектът се финансира от Европейската комисия /ЕК/.


Проектът е финансиран в рамките на покана на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони”на ЕК за представяне на предложения 2007/C 238/08 относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.