Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
21-04-2009

ЕК засилва сътрудничеството за по-добро насочване на помощта за необлагодетелствените райони

Европейската комисия прокарва пътя за нова класификация на земеделските райони с неблагоприятни природни условия. С помощта на научни експерти Комисията определи 8 критерия, свързани с почвено-климатичните условия, като база за обективно и ясно класифициране на такива райони, предаде Рапид.

Преди да представи законодателно предложение обаче, Комисията се нуждае от повече данни, за да оцени до каква степен критериите са приложими. Поради това тя отправи искане към държавите-членки да предоставят симулации, осъществени въз основа на национални данни, за евентуалните резултати от прилагането на критериите. Националните власти следва да изпратят симулациите си на Комисията до 21 октомври 2009 г.

Новата система за класификация вероятно ще бъде въведена през 2014 г., като до тогава в сила ще остане настоящата система.

Това преразглеждане не засяга планинските райони (които вече са класифицирани въз основа на обективни общи критерии) или районите със специфични неблагоприятни природни условия (напр. островите и крайбрежните райони), които са класифицирани съгласно тези специфични неблагоприятни условия.

Мариан Фишер Боул, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, поясни, че необходимо подходът при определянето на границите на районите с неблагоприятни за осъществяване на селскостопанска дейност природни условия да бъде рационализиран, а помощта - по-целенасочена. „Целта е не да бъде намален или разширен обхватът на необлагодетелстваните райони, а да се създаде ясна и прозрачна система за определянето на границите им, като се държи сметка за спецификата на една толкова обширна и разнообразна територия, каквато е територията на ЕС."

Понастоящем в ЕС съществуват над 100 силно различаващи се национални критерия за определяне дали даден район може да получи плащане в качеството си на необлагодетелстван район. Това разнообразие бе посочено от Сметната палата като възможен източник на неравнопоставеност.

Днешного съобщение на ЕК е в  руезултат на над 100 срещи на ЕК с държавите-членки. Комисиятяа получи  121 становища в резултат от започнатото на 22 май 2008 г. обществено допитване по темата. Те са обобщени в оценката на въздействието.

 

  
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.