Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
29-04-2009

Започва приемът на документи по мярка 214 от ПРСР

От 15 май започва приемът на документи за субсидии по мярка 214 „Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Всичките 236 общински служби по земеделие ще приемат заявления съгласно изискванията на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ /Обн. ДВ. бр.22 от 24 март 2009г./ част от което е приложението за кандидатстване за агроекологични плащания, съобщава Министерство на земеделието.

От интернет сайта на МЗХ могат да бъдат свалени инструкции за попълване на Заявлението за регистрация и Общото заявление за плащанията на площ 2009 .

Петте под-мерки, които са обект на подпомагане са:

  •  „Биологично земеделие"
  •  „Управление на земеделски земи с висока природна стойност"
  •  „Характеристики на ландшафта"
  •  „Опазване на почвите и водите"
  •  „Традиционно животновъдство"

На 30 април изтича срокът за подаването на общото заявление на плащания на площ по две направления:

  • „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите" от под-мярка „Опазване на почвите и водите" 
  • „Поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места" от под-мярка „Управление на земеделски земи с висока природна стойност"

Условията и редът за подпомагане извършването на земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда, са определени в Наредба №11 от 6 април 2009 г . за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Основните изисквания към кандидатите за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания" са свързани с регистрацията им в Интегрираната система за администриране и контрол и със спазването на изискванията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, с ограничено използване на минерални торове и продукти за растителна защита, със спазването на правила за добра земеделска практика. Необходимо е да бъдат изпълнявани и специфичните изисквания към всяка агроекологична дейност или направление.

За улеснение на земеделските стопани при подготовката им за кандидатстване, е разработено подробно ръководство , в което са описани стъпките при кандидатстване по мярката и специфичните изисквания по под-мерките и направленията.

Поемането на 5-годишен ангажимент на земеделските стопани по мярка „Агроекологични плащания" не е пречка те да кандидатстват по която и да е мярка за извършване на инвестиции по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Кокви са периодите за кандидатсване по част от мерките по Програмата  за развитие на селските райони и бюджетите по тях четете ТУК . Пълно описание на мерките  от ПРСР /2007-2013 г./ вижте ТУК 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.