Europe.bg
  Начало - Парламент - Европейският парламент
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Парламент / Европейският парламент

 • A+
 • A-
08-02-2010

Мария Неделчева: Проблемите ни в земеделието вече може да бъдат защитавани активно в ЕП

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове проведе изнесено заседание в гр.Правец и за първи път покани за участие и български евродепутат -  Мария Неделчева /ЕНП, ГЕРБ/.

КЕВЕФ представи годишен доклад за усвояването на средствата от ЕС в България за 2009 г., след което заедно с представители на изпълнителната власт в лицето на зам.министрите по земеделие, околна среда, регионално развитие, транспорт, социална сфера и евродепутатът Мария Неделчева обсъдиха данните от доклада.

„За нас, евродепутатите тези срещи ще бъдат изключително важни, защото с Лисабонски договор нашите правомощия стават по-големи и България има нужда да защитава своите проекти не само пред ЕК, но и в ЕП. В рамките на Общата селскостопанска политика например, проблемите ни в земеделието вече може да бъдат защитавани активно в ЕП", каза пред колегите си от НС Мария Неделчева.

Очертани бяха проблемите, а после и препоръките на КЕВЕФ за подобряване изпълнението на програмите, финансирани със средства от ЕС.

Ключовите проблеми през 2009 г, посочени в доклада са:

 • изключително ниско ниво на усвояване на средствата по ОП-само 1,3%;
 • значително разминаване между договорени (1,4 милиарда евро европейско финансиране) и реално платени средства (72 милиона евро);
 • недостатъчно ниво на сертифицираните средства-0,8% от разполагаемия ресурс от ЕС;
 • липса на одобрени оценки за съответствие по ОП;
 • риск от неусвояване на голяма част от предоставената от ЕК предприсъединителна помощ;
 • спиране на одобрението на лимити за извършване на разплащания по всички ОП поради пропуски при въвеждането на данни в информационната система;
 • липса на приоритети при обявяване на схеми за безвъзмездна помощ по ОП Транспорт и Околна среда;
 • завишени стойности на проектите, неефективна обосновка на нуждите и липса на икономическа ефективност на избраните технически решения
 • ниска степен на проектна готовност по ключови инфраструктурни проекти;
 • тромави процедури за оценка на проектните предложения и забавяне при сключването на договори;
 • нередности при провеждане на процедурите за обществени поръчки и чести случаи на конфликт на интереси. Прекалено използване на процедурата за директно договаряне в сектор Околна среда;
 • забавяне при изпълнението на сключените договори за безвъзмездна помощ. Чести случаи на обжалване на обявените процедури и липса на средства за рефинансиране;
 • бавен процес на плащания към бенефициентите;
 • недостатъчен административен капацитет;

Председателят на КЕВКЕФ Светлин Танчев обяви, че са предприети мерки за преодоляване на проблемите сред които ускорен темп на договаряне през последното тримесечие на 2009 г.; увеличаване размера на авансовите плащания към бенефициентите-общини по ОПОС и ОПРР, както и по проекти с бенефициент АПИ; възстановяване на одобрението на лимити за извършване на плащания от СО към УО в периода октомври-декември 2009 г. и ускоряване на плащанията по проектите; промяна в структурата за координация на управлението на средствата от ЕС и съсредоточаването й в МС; въвеждането на Методика за проверка и корекция на цените на строително-монтажни работи в количествено-стойностните сметки на всички проектни предложения за инфраструктурни проекти по ОПРР. Предприети са редица нормативни промени, сред които Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Наредба за осъществяване на предварителен контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС, ЗИД на Закона за водите и Закона за управление на отпадъците и др.

За подобряване на изпълнението през 2010 г. КЕВКЕФ препоръчва с оглед на заложените в държавния бюджет средства (приблизително 3 млрд. лева) по линия на предприсъединителните програми, структурните инструменти на ЕС, ПРСР и ОПРСР, максимално да бъдат ускорени изпълнението и плащанията по програмите. Това обаче да не става за сметка на качеството, за да не бъде формирана сериозна разлика между планирано и изпълнено в края на годината и да бъдат избегнати евентуални финансови корекции от страна на СО и ЕК.

Администрацията следва да вложи всички усилия за минимизиране на загубите по предприсъединителните програми и най-вече програма ИСПА. Необходимо е поддържането и развитието на административния капацитет на всички нива, както и подготовка на администрацията за предстоящите междинни оценки по програмите, както и укрепване в тази връзка на капацитета за извършване на дейности по наблюдение и оценка. Според КЕВКЕФ трябва да стартира процесът на подготовка за следващия програмен период 2014-2020 г.Европейският парламент
Комисии


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Избори 2014
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.