Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
  • A+
  • A-
10-11-2010

ЕК представя пети доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване

Петият доклад на Европейската комисия за икономическото, социалното и териториалното сближаване показва, че политиката на сближаване на ЕС е допринесла значително за растежа и благоденствието и за насърчаване на балансираното развитие в целия Съюз. С политиката вече трябва да се решават нови предизвикателства, се казва в документа, цитиран от Рапид.

В по-широкия контекст на прегледа на бюджета на ЕС в доклада се подчертава, че инвестициите в бъдещата политика на сближаване трябва да са тясно съгласувани с целите на стратегията „Европа 2020". Предлага се също да се въведат много по-строги условия, както и стимули, за да се гарантира, че заделените за политиката на сближаване средства се използват по-ефективно и се поставя по-силен акцент върху постигането на резултати.

При представянето на доклада комисарят по регионалната политика на ЕС Йоханес Хаан заяви: „ За да гарантираме по-голяма възвращаемост на нашите инвестиции, е необходимо да направим политиката още по-ефективна при постигането на конкретни и измерими резултати. Необходимо е да извършваме разходите си по по-интелигентен начин, да се съсредоточим върху основните приоритети на ЕС и да направим ползите от вече извършваното от националните и регионалните органи още по-осезаеми."

Ласло Андор, комисар на ЕС по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, добави: „Повече от всякога е необходимо Европейският социалиен фонд да послужи за целите на истинска европейска инициатива за заетост, с която да се помага на хората да си намират работа по-бързо. Политиката на сближаване ще способства за постигане на целите на ЕС в областта на заетостта и социалните въпроси като част от новата стратегия „Европа 2020"."

В доклада се представя подробна оценка на икономическото и социалното положение, опазването на околната среда и тенденциите в регионите на ЕС и се излагат няколко различни възможности за адаптиране на политиката след 2013 г.

От извършени оценки е видно, че между 2000 г. и 2006 г. инвестициите по политиката на сближаване:

  • са спомогнали за създаването на приблизително 1,4 млн. нови работни места, оказали са подкрепа на малките предприятия и са насърчили научноизследователската дейност,
  • са създали ценни възможности за обучение на милиони жени, млади хора, лица в уязвимо социално положение и безработни и са помогнали всяка година на около 2 млн. бенефициери по програми за обучение да намерят работа,
  • са модернизирали транспортните връзки, с което е оказана подкрепа за изграждането или подобряването на качеството на хиляди километри от автомобилната и железопътната мрежа, както и модернизирането на пристанища и летища,
  • са подобрили екологичните условия за милиони европейски граждани, като са привели качеството на питейната вода и пречистването на отпадните води към стандартите на ЕС.

В доклада се посочват изключителни по мащаб регионални различия в най-разнообразни области, като производителност, детска смъртност и уязвимост при промяна на климата. Направени са предложения за промяна на политиката.

Докладът съвпада във времето с по-широкия преглед на разходите на ЕС и поставя акцент върху това, че бъдещите средства следва да бъдат съсредоточени в ограничен брой приоритети в съответствие с поставените по стратегията „Европа 2020" цели за постигане на „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж". С него се поставя началото на обсъждане на това как чрез цялостната структура на политиката на сближаване може да се гарантира, че всеки фонд допринася ефективно за постигането на целите на политиката по стратегията „Европа 2020". В доклада се защитава тезата, че циклите на планиране и управление на политиката на сближаване следва да бъдат преработени, за да се гарантира, че тези цели намират израз в инвестиционни приоритети.

Комисията предлага да се създаде всеобхватна обща стратегическа рамка, в която да се конкретизират приоритетите, целите и необходимите реформи за максимизиране на въздействието на инвестициите по политиката на сближаване. Начинът на тяхното постигане ще бъде конкретизиран в договор между държавите-членки и Комисията, основаващ се на бъдещите национални програми за реформа на държавите. Той ще включва определянето на ясни и измерими цели и поставянето на акцент върху важността на националната координация на средствата от различни източници на ЕС, за да се гарантира ефективното изпълнение и постигането на видими резултати.

Друга представена идея е да се предложат стимули, за да може изпълнението на програмите по политиката на сближаване да е възможно най-ефективно и амбициозно. Известна част от средствата по политиката на сближаване може да бъде заделена и предложена на националните и регионалните органи в зависимост от постигнатите от тях качество и напредък по представените програми. В доклада се предлагат и идеи за опростяване на системата за изпълнение, като се намали бюрокрацията и се подобри оценката, осъществяването и резултатите чрез по-ефективното поставяне на цели.

С публикуването на доклада се поставя началото на процес на обществени консултации, който ще продължи до 31 януари. Всички заинтересовани лица се приканват да представят становищата си по различните въпроси, повдигнати в заключенията на петия доклад по политиката на сближаване ТУК .

Пълния текст на петия доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване четете ТУК .Новини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.