Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
  • A+
  • A-
28-03-2011

Комисията очертава амбициозен план за повишаване на мобилността и намаляване на емисиите

Европейската комисия прие днес цялостна стратегия („Транспорт 2050") за конкурентоспособна транспортна система, която ще повиши мобилността, ще отстрани основните пречки в ключови области и ще допринесе за растежа и заетостта. Същевременно с предложенията зависимостта на Европа от вноса на петрол ще намалее драстично, а емисиите на парникови газове от транспорта ще спаднат с 60 % до 2050 година.

За постигането на този резултат се налага да се извършат промени в настоящата транспортна система на Европа. Сред ключовите цели до 2050 г. са:

  • - в градовете повече да не се движат автомобили, задвижвани с конвенционални горива;

  • - в авиацията да се използват 40 % устойчиви горива с ниски въглеродни емисии. Емисиите от корабоплаването да намалеят с поне 40 %;

  • - 50 % от превоза на пътници и товари на средни междуградски разстояния да се извършва от железопътен и воден транспорт, вместо от автомобилен;

  • - всичко това ще допринесе за това емисиите от транспорта да намалеят с 60 % до средата на века.

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Транспорт 2050" е пътна карта за конкурентоспособен транспорт, чрез която се увеличават мобилността и намаляват емисиите. Можем и трябва да постигнем и двете цели. Широко разпространеното убеждение, че за борбата с изменението на климата е необходимо да се намали мобилността, просто не е вярно. Конкурентоспособните транспортни системи са жизнено важни, за да може Европа да се конкурира в света по икономически растеж, създаване на работни места и качество на живот на гражданите. Ограничаването на мобилността не е алтернатива. Необходимо е да действаме по нов начин. Можем да прекъснем зависимостта на транспортната система от петрола, без да се жертва ефективността ѝ и без да се застрашава мобилността. Възможно е да се създаде печеливша за всички ситуация."

Пътната карта „Транспорт 2050" към единно европейско транспортно пространство има за цел премахването на основните бариери и затруднения в много ключови области като транспортната инфраструктура и инвестициите, иновациите и вътрешния пазар. Целта е да се създаде единно европейско транспортно пространство с по-голяма конкуренция и напълно интегрирана транспортна мрежа, която свързва различните видове транспорт и дава възможност за коренна промяна в транспортните схеми за пътници и товари. За тази цел в пътната карта се открояват 40 конкретни инициативи за следващите десет години.

В пътната карта на стратегията „Транспорт 2050" се определят различни цели за различните видове пътувания - градски, междуградски и на дълги разстояния

1. За междуградски пътувания: 50% от всички превози на пътници и товари на средни разстояния следва да се извършват от железопътен и воден транспорт вместо от автомобилен транспорт.

- До 2050 г. по-голямата част от пътническия транспорт на средни разстояния около и над 300 км трябва да се осъществява по релсов път.

- До 2030 г. 30 % от пътните товарни превози над 300 км следва да се прехвърлят към други видове транспорт, например железопътен или воден, а до 2050 г. - над 50 %.

- До 2030 г. следва да се изгради напълно функционираща и покриваща целия ЕС основна мрежа от транспортни коридори (по програмата TEN-T), а до 2050 г. следва да се осигури висококачествена мрежа с голям капацитет и съответния набор от информационни услуги.

- До 2050 г. всички летища от основната мрежа следва да бъдат свързани с железопътни мрежи, по възможност високоскоростни. Следва да се гарантира, че всички основни пристанища са свързани в достатъчна степен със системите за железопътен превоз на товари и, когато е възможно, с вътрешните водни пътища.

- До 2020 г. следва да бъде създадена рамката за европейска система за информация, управление и плащания в мултимодалния транспорт както за пътници, така и за товари.

- Следва да се премине към пълното прилагане на принципите „потребителят плаща" и „замърсителят плаща", както и частният сектор да се ангажира в отстраняването на нарушенията, генерирането на приходи и осигуряването на финансиране за бъдещи транспортни инвестиции.

2. При пътувания на дълги разстояния и при междуконтинентални товарни превози ще продължат да преобладават въздушният транспорт и корабоплаването. Новите двигатели, горива и системи за управление на трафика ще увеличат ефективността и ще намалят емисиите.

- Горивата с ниски емисии на парникови газове следва да достигнат 40 % в авиацията. Също така до 2050 г. следва да се намалят емисиите от корабни бункерни (котелни) горива с 40 %.

- До 2020 г. следва напълно да се модернизира системата за въздушен контрол в Европа, с което ще се постигне изграждането на единното европейско небе: по-краткотрайни и по-безопасни пътувания със самолет и по-голям капацитет. До 2020 г. следва да приключи изграждането на Общоевропейското авиационно пространство с 58 страни и един милиард жители.

- Следва да бъдат внедрени интелигентни системи за управление на сухопътния и водния транспорт (напр. ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet и LRIT).

- Следва да се работи с международни партньори и в международни организации като ИКАО и ММО за насърчаване на конкурентоспособността на Европа и изпълнението на целите, свързани с изменението на климата в световен мащаб.

3. Коренна промяна в градския транспорт към по-чисти автомобили и по-чисти горива. До 2030 г. автомобилите, задвижвани с конвенционални горива, трябва да намалеят с 50 %, а до 2050 г. следва постепенно да бъдат изтеглени от употреба в градовете.

- Колите, използващи конвенционални горива в градския транспорт, следва да намалеят наполовина до 2030 г., а до 2050 г. следва постепенно да бъдат изтеглени от употреба в градовете. До 2030 г. следва да бъде изградена практически свободна от въглероден диоксид градска логистика в големите градове.

- До 2050 г. броят на жертвите в автомобилния транспорт следва да бъде сведен до нула. В съответствие с тази цел ЕС се стреми към намаляване наполовина на броя на жертвите в автомобилния транспорт до 2020 г. ЕС следва да се утвърди като световен лидер в безопасността и сигурността на въздушния, железопътния и морския транспорт.Новини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.