Europe.bg
  Начало - Събития
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Събития

  • A+
  • A-
27-08-2011

Ефективни, устойчиви и екологични практики в трансграничния регион

На 26.08.2011 г., в х-л „Плаза”, гр. Бургас, се проведе пресконференция за обявяване на старта на проект „Ефективни , устойчиви и  екологични практики в трансграничния регион” (Договор № RD-02-29-166/01.07.2011), изпълняван от Института за регионални стратегии – Бургас, в партньорство с Фондация Европейски институт – клон Бургас и Сдружението на производители на земеделски и млечни продукти, гр. Одрин и провинция.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI номер 2007CB16IPO008), съфинансирана от ЕС.

Сред основните цели на проекта са:
- да повиши капацитета на фермери и МСП от преработвателната промишленост в пограничния регион между България и Турция  (Бургаска, Ямболска и Хасковска област, Одрин и Къркларели) за прилагане на земеделски практики за опазването на околната среда и природосъобразното поведение на фермерите с оглед опазване на почвите, ландшафта и водите в пограничните райони;
- да подобри познанията за европейската политика за развитие на селските райони, чрез обмяна на добри практики и инициативи за опазване на околната среда и природосъобразно поведение на фермерите с оглед укрепване и повишаване на капацитета за развитието на устойчиво и екологично земеделие (с помощта на учени специалисти от трансграничния регион, работещи в сферата на селското стопанство и опазването на околната среда);
- ефективно постигане на заложените цели предвид предстоящите промени в ОСП, свързани с опазването на природния потенциал и въвеждане на добри земеделски практики;
- да стимулира изграждане на мрежа за трансгранично сътрудничество за прилагане на земеделски практики, щадящи околната среда, което допринася за подобряване и усъвършенстване на качеството на продукцията от МСП и фермери в областите на изпълнение на проекта.

Специфичните цели на проекта включват: повишаване капацитета на земеделските производители и преработватели за устойчиво управление на земята и елементите на околната среда в селското стопанство; създаване на мрежа от представители на целевите групи за обмяна на опит и прилагане на добри земеделски практики; формулиране на възможност и работни проекти за популяризиране на мерки за опазване на природното богатство, чрез дейности и мероприятия, щадящи околната среда.

В рамките на проекта ще бъдат проведени:
Проучване на условията и практиките по устойчиво управление на земята и елементите на околната среда в селското стопанство;
  • 4 еднодневни обучения в България и Турция за фермери и МСП в областта на преработката на селскостопанска продукция ;
  • 2-дневна визита на български фермери и преработватели на първична земеделска продукция  за обмяна на добри практики в Турция;
  • 3-дневен дискусионен форум между представители на научни институти и университети от трансграничния регион, работещи в селскостопанския сектор;
  • 1-дневна заключителна международна конференция;
  • Информационна кампания за устойчиво управление на земята;
  • Промоция и публичност на проекта.

 

 

 

 
 
 

     
 


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.