Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
29-10-2012

По-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи

*  След като наскоро влезе в сила новият Финансов регламент, Комисията прие своите нови подробни Правила за прилагането му, съобщава Рапид. Благодарения на опростените процедури предоставянето на средства на ЕС за предприятията, неправителствените организации, изследователите, студентите, общините и другите получатели ще се подобри от 1 януари 2013 г. С новото законодателство се повишава прозрачността и се въвежда по-голяма отчетност за всеки, който работи със средства на ЕС. В регламента са предвидени по-големи възможности да се използват еднократни суми и единни ставки за по-малки суми, премахва се необходимостта от попълването на едни и същи данни във формуляри всеки път, когато се кандидатства за средства на ЕС, и се въвеждат онлайн приложения, както и много други нови елементи.

„С новия регламент се въвеждат значителни подобрения за всички бенефициери на финансиране от ЕС. Успяхме да намалим административната тежест за получателите на средства на ЕС, което означава по-лесен достъп и по-кратки срокове за получаване на финансиране от европейския бюджет. С новите правила се проправя пътят към по-ефективно използване на средствата на ЕС. Това е от значение за всички европейски граждани, тъй като по време на криза бюджетът на ЕС играе важна роля за увеличаване на работните места и растежа. Една от основните задачи на моя мандат е средствата на ЕС да станат по-достъпни, а отчетността на управляващите тези средства да стане по-добра", заяви Януш Левандовски, комисар на ЕС по въпросите на бюджета и финансовото планиране.

В преразгледания Финансов регламент се съдържат редица подобрения, които ще улеснят живота на получателите на средства на Съюза. Периодът между поканите за представяне на предложения, сключването на споразумения за безвъзмездни средства и сроковете за плащания ще се съкрати. Чрез по-широкото използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи акцентът в системата за безвъзмездни средства се пренасочва от възстановяването на разходи към плащанията за постигането на резултати. За опростяването на административните процедури и увеличаването на насочеността към резултатите на финансирането на ЕС ще допринесе и разширеното използване на награди за победители на конкурси за намиране на решение на предварително зададен проблем („поощрителни награди"). За бенефициерите на фондовете на ЕС ще отпадне задължението да откриват отделни лихвоносни банкови сметки. Освен това дори ако се генерира лихва, тя няма да се връща в бюджета на ЕС, нито ще се отчита като приход по проекта. Това разрешава един от основните проблеми за бенефициерите на безвъзмездни средства и на други заинтересовани страни, по-специално от научните среди и неправителствените организации, който беше повдигнат по време на обществената консултация от 2009 г., предшестваща предложението на Комисията от 2010 г.

Новите правила ще увеличат отчетността на тези, които управляват парите на данъкоплатците в ЕС. Това включва държавите членки, които изпълняват голяма част от бюджета на ЕС, включително регионалната политика на ЕС. В бъдеще органите на държавите членки, управляващи средства на ЕС, ще трябва да подписват и представят на Комисията годишни декларации, удостоверяващи, че средствата на ЕС са били използвани правилно.

Бяха подсилени механизмите за финансови корекции в случаи на нередности, допуснати от бенефициерите и установени при одит, а като възпираща мярка Комисията ще публикува решенията за налагане на санкции за злоупотреба със средства на ЕС.

В бъдеще ще бъдат използвани различни финансови инструменти като заеми, собствен капитал или гаранции с цел подобряване на ефективността на фондовете на ЕС, като по този начин се увеличи тяхното финансово отражение. Създават се нови възможности за по-гъвкаво използване на публично-частните партньорства („ПЧП"), като по този начин се вземат предвид призивите на заинтересованите страни от европейския промишлен отрасъл, които участват в такива ПЧП.

В областта на външните действия ЕС ще може да създава доверителни фондове на ЕС, като обединява собствените си ресурси с тези на държавите членки и други донори, за да координира и да предоставя по-добре външната помощ, както и за да увеличи нейната публичност.

Опростяването на правилата и процедурите няма да спре след приемането на новия Финансов регламент. Комисията ще продължи да работи по многобройните си предложения за опростяване, така че новото поколение програми (2014-2020 г.), по които в момента се водят преговори в Съвета и в Европейския парламент, да стъпят стабилно на тях. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.