Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
05-02-2013

Покана за участие на неправителствени организации в избор на представители на неправителствения сектор в работната група за разработването на новата Оперативна програма „Добро управление” за програмния период 2014-2020 г.

С Решение № 57 от 31.01.2013 г. на Министерския съвет (МС) беше допълнен списъкът на програмите за програмния период 2014-2020 г. по чл. 2 от Решение № 328 от 2012 г. на МС с нова оперативна програма „Добро управление", с водещ министърът по управление на средствата от Европейския съюз.

Оперативната програма ще финансира мерки в следните три области:

1. Повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната система.

2. Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдие.

3. Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС.

В изпълнение на чл. 5, ал. 1 от Постановление № 5 от 2012 г. на МС, за разработването на програмата предстои да бъде създадена тематична работна група. В състава на работната група следва да участват и неправителствени организации, чиито представители са определени на база на утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз механизъм.

В тази връзка, неправителствените организации, желаещи да участват в дейността на работната група за разработване на новата оперативна програма „Добро управление" за периода 2014-2020 г., са поканени да подадат заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група.

Заявление могат да подадат организациите, представляващи някоя от посочените групи:

1. Социални организации;

2. Екологични организации;

3. Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;

4. Организации, работещи в сферата на политиките за развитие.

5. Организации, работещи в сферата на развитие на съдебната система1

За да вземат участие в избора, неправителствените организации трябва да отговарят на изискванията, описани в чл. чл. 5-8 от Раздел II „Работни групи за разработване на програмите" на Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г., утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз.

Организациите, подали заявление за участие в избора на представители и отговарящи на изискванията, залегнали в Механизма, ще бъдат поканени да излъчат общ представител на съответната група организации и негов заместник.

Писмените заявления за участие се предоставят заедно с декларация, удостоверяваща, че съответните организации отговарят на заложените изисквания. Заявленията и декларациите се попълват по утвърден образец и се приемат в срок до 18 февруари 2013 г. (понеделник) на адрес: гр. София 1000, ул. „Сердика" № 6-8, Администрация на Министерския съвет, на вниманието на Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ" (важи датата на пощенското клеймо).

За контакти:

Тел.: +359 2 940 36 46

E-mail: opta@government.bg

Механизъм

Декларация

Заявление


1. Под организации, работещи  в сферата на развитие на съдебната система попадат организации, които работят за отстояване на принципите на върховенството на закона; организации, които работят в сферата на реформа в съдебната система; организации, които изследват и развиват практики за по-добро правораздаване; организации, които работят за улесняване достъпа до правосъдие; организации, които работят за модернизиране на съдебната система; организации, които работят за качествено, предсказуемо, прозрачно и ефективно правосъдие и други, свързани с подобряване дейността на правосъдната система. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.