Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
08-08-2013

Със 7,5 млн. лв. се увеличава бюджетът по процедура за общинските администрации

С решение на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) се увеличава общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество за общински администрации с бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 по подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” от 6,5 млн. лв. на 14 млн. лв. Причина за предложената промяна е изключително високият интерес и доброто качество на подадените проектни предложения по процедурата.

 

Чрез процедура за неприсъствено вземане на решение КН одобри още две промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПАК за 2013 г.:

  • Включване на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) като конкретен бенефициент по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на ОПАК. Министерството е основната институция за въвеждане на електронното управление в България и има хоризонтални функции в тази сфера, включително „да подпомага методически звената в администрацията, ангажирани с внедряването на информационни и комуникационни технологии”. Като отговорна за електронното управление институция МТИТС е идентифицирала нужда от обучения за служители от централната администрация: софтуерни архитекти, бизнес аналитици, дизайнери на бази данни, инженери на бази данни, Java програмисти, системни администратори и т.н. Това дава основание за включването на МТИТС като конкретен бенефициент по подприоритет 2.2 за организирането на специализирани обучения за отговорните служители от администрацията. В същото време нито едно от обученията, предлагани от Института по публична администрация, няма обхвата и предмета на обученията, които министерството има капацитета да организира.
  • Включване на нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент МТИТС по приоритетна ос ІІ, подприоритет 2.2 на ОПАК в ИГРП 2013. За целите на провеждането на обучения в сферата на електронното управление и информационните технологии УО на ОПАК предоставя 2 млн. лв. по процедурата, която е планирана за третото четиримесечие на 2013 г.


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.