Europe.bg
  Начало - Най-новото в europe.bg
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Най-новото в europe.bg

  • A+
  • A-

КАКВА ЕВРОПА ЖЕЛАЕМ? ВИЗИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

Резултати от дискусията "Граждани за Европа" под надслов "Твоят глас е важен!"

Както Портал ЕВРОПА вече писа, дискусията се състоя в София на 10 и 11 февруари 2007 г. На нея едновременно обсъждаха и съставяха своята визия по три ключови за ЕС теми, случайно избрани граждани от пет държави: България, Чехия, Естония, Ирландия и Словения. Предстои нататък и останалите страни-членки да дискутират същите теми в същия формат - отново в групи от по пет, според предварителен график.

Проектът за общоевропейска дискусия "Граждани за Европа" е подкрепен от Европейската комисия. Финансирането е от Фондация "Крал Бодуен" и Институт "Отворено общество".

Общият бюджет на проекта е 3.4 милиона евро, от които малко под 1.9 млн. евро са дадени от Европейската комисия. ЕК подкрепя специфична част от общия проект за консултации с гражданите - т.нар. "План Д". Останалите пари са дадени от 17 европейски фондации, сред които авторитетната Фондация "Крал Бодуен", уточни специално за Портал ЕВРОПА Жан-Пол Колет, представител на Фондация "Крал Бодуен".

Трите теми са - енергетика и околна среда, социална политика и имиграция. Участниците във форума се разделиха на три групи и на ротационен принцип (така, че всеки да участва в работата на всяка група) формулираха различни предложения по зададените теми. В края на форума предложенията бяха подложени на гласуване изреченията, събрали най-много гласове, оформиха визията на съответната държава за Европа.

Центърът за либерални стратегии, който е партньор от българска страна на инициативата - заедно с Агенция "Алфа рисърч"- предостави на Портал ЕВРОПА както предварителния, така и заключителния документ за българската визия за Европа.

Текстът е формулиран с помощта на модератори, от 65-ма граждани, подбрани на случаен принцип от "Алфа рисърч". Участниците в дискусията са работили с отправна точка, как да изглежда Европа към 2020 година. Във всяка от трите групи е гостувал експерт по съответната проблематика - Георги ГАНЕВ - енергетика, Иван НЕЙКОВ - социална политика и Лазар КОПРИНАРОВ - имиграция.

Мнение на информирани граждани

Ето как изглежда окончателният вариант на българската визия за Европа според участниците в дискусията:

ВИЗИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ОКОНЧАТЕЛНА

Енергетика, околна среда и икономика

Искаме да живеем в Европа с по-чиста околна среда, постигната чрез сигурни, ефективни и икономични АЕЦ, обща енергийна система и алтернативни източници, с енергия на достъпни цени, постигнати на основата на конкурентни пазари, модерни технологии и ефективна употреба.

ЕС трябва да е въвлечен в изработването на обща енергийна система, в създаването на конкурентни условия на енергийния пазар и в създаването на нови технологии.

ЕС не трябва да бъде въвличан в развитието на АЕЦ, в политиките на използване на алтернативни източници и за енергийна ефективност.

Семейство и социална политика

Искаме да живеем в Европа, която осигурява обща правна регулация за закрилата на децата, подкрепя семействата при отглеждането им чрез финансово подпомагане и възможности за гъвкаво работно време на родителите. Европа, в която националните икономики са достатъчно развити, така че хората да не мигрират и осигурява средства за достоен живот на пенсионерите.

Европейският съюз трябва да бъде ангажиран със:
- създаване на обща правна регулация за закрила на децата;
- подпомагане ускореното развитие на националните икономики.
Страните членки на национално равнище да се ангажират с
- финансово подпомагане на семействата с деца;
- създаване на възможности за гъвкаво работно време на родителите;
- осигуряване на средства за достоен живот на пенсионерите.

Имиграцията - проблем на Европейския съюз в глобалния свят
 
Искаме да живеем:
- в Европа на равнопоставеността, в която имигрантите не са дискриминирани и са с равни икономически и социални права с останалите граждани на ЕС
- В Европа на солидарността, оказваща помощ на развиващите се страни
- В Европа на културното многообразие и толерантността, постигани чрез  интеркултурно образование за имигрантите и за гражданите на ЕС
- В Европа на сигурни външни граници, което е приоритет на европейско ниво и се постига чрез техническа подкрепа и обща информационна система

Европейският съюз трябва:
- да определя рамки, норми и правила за постигане на равнопоставеност на имигрантите на пазара на труда;
- да взема решения за отпускане на средства за слабо развити страни, като се отчитат възможностите на всяка една страна на национално ниво;
- да поставя общата рамка за контрол на външните граници;
- да осигурява финансовата помощ за постигане на равни икономически и социални права за имигрантите и гражданите на ЕС;
- да осигурява финансова помощ за постигане на толерантност чрез образователни програми

На национално ниво:
- да се решават конкретните механизми, чрез които ще се постига равнопоставеност на имигрантите на пазара на труда;
- да се приемат специфичните действия за контрол на външните граници;
- на национално ниво да бъде основната тежест при гарантиране на равни икономически и социални права за имигрантите и гражданите на ЕС;
- да се определя съдържанието на образователните програми за имигранти и граждани на ЕС, възпитаващи в толерантност.

Този текст е предоставен под формата на кратък доклад на всички участници, а така също и на двамата български евродепутати, които се отзоваха на поканата да присъстват на форума - Константин Димитров от ЕНП-ДСБ и Евгени Кирилов от ПЕС-БСП. Всички останали български евродепутати ще също получат текста.

Ефектът и продължението

Важен е не само резултатът, а също целият процес на обсъждане, който създава на хората, които участваха в работата ни, усещане, че гласът им има значение, обясни пред Портал ЕВРОПА Антоанета Приматарова, програмен директор в Центъра за либерални стратегии. Според нея това е от особена важност сега, когато България вече е член на ЕС и активно трябва да участва при формулирането на общите европейски политики. Участниците успяха да погледнат надалеч, да формулират заедно дългосрочна визия - приятна изненада е, че у тях съзираме изграждащ се европейски рефлекс, допълва Приматарова.

В заключителната дискусия по проекта, която ще се проведе в Брюксел на 9 и 10 май, ще участва по един представител от държава на участвалите във формулирането на визиите групи - изборът на българския представител е станал с гласуване. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.