Europe.bg
  Начало - Най-новото в europe.bg
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Най-новото в europe.bg

  • A+
  • A-

ЕК ВКЛЮЧИ БЪЛГАРИЯ КЪМ РАЙОНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРУКТУРНИТЕ, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ЕФРР И ОПРЕДЕЛИ ИНДИКАТИВНОТО ФИНАНСИРАНЕ

В Официалния вестник на ЕС са публикувани няколко решения, свързани с членството на България и Румъния в ЕС и финансирането по европейски фондове. Първото е 2007/188/ЕО - с него България и Румъния се добавят към списъка на страните-членки, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд за периода 2007-2013 година.

Другото важно Решение на Комисията от 26 март, е 2007/189/EO и с негосе изменя списъкът с регионите, за които се отпуска финансиране от Структурните фондове по линия на цел "Сближаване". Решението постановява да се включат в списъка и регионите от България и Румъния - за България това са: BG 31 Северозападен, BG 32 Северен централен, BG 33 Североизточен, BG 34 Югоизточен, BG 41 Югозападен и BG 42 Южен централен. Решението се прилага от 1 януари 2007 г., се казва в решението, подписано от еврокомисар Данута Хубнер.

В друго решение на Комисията - пак от 26 март (2007/190/ЕО) се разширява и списъкът с регионите и областите, за които се допуска финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) - трансгранични и транснационални действия за регионално сътрудничество. В това решение фигурират същите шест български района, със същите кодове: от BG 31 до BG 42. Към тях е добавен и подсписък с трансграничните райони - BG 311 Видин, BG 312 Монтана, BG 313 Враца, BG 314 Плевен, BG 321 Велико Търново, BG 323 Русе, BG 325 Силистра, BG 332 Добрич, BG 413 Благоевград, BG 422 Хасково, BG 424 Смолян, BG 425 Кърджали. Съдейки по цифровите кодове на посочените райони, ЕК е възприела териториалното деление в Стратегическата рамка - примерно Плевен е част от Северозападния район.

Комисията определя с Решение 2007/191/ЕО и индикативните суми на бюджетните кредити за регионите на тези държави-членки, които ползват финансиране от Структурните фондове по линия на цел "Сближаване". Това Решение също е в сила със задна дата, от 1 януари 2007 г. Така например, що се отнася до България, размерът на целевата сума за региони, отговарящи на критериите за финансиране по линия на цел "Сближаване", възлиза на 3 863 601 178 евро. В друга таблица е описана годишната разбивка на бюджетните кредити - за 2007 г. сумата за български региони възлиза на 300 892 058 евро. Всяка година размерът й нараства, за да достигне през 2013 г. до 680 380 373 евро. В отделно приложение е описано индикативното разпределение на бюджетните кредити за поети задължения за държавите-членки: там за България размерът на целевата сума е 2 009 650 238 евро, което като годишна разбивка прави 161 567 407 евро за 2007 г.

Междувременно "Дарик" съобщи на 28 март, че ЕК прие на седмичното си заседание нови облекчени правила за получаване и ползване на средства от различните фондове на Европейския съюз. Залегнали в така наречената Нов финансов ррегламент, тези правила предвиждат сериозно намаляване на бюрократичните изисквания с цел да се облекчи достъпът да фондовете. Много по-малко документи ще се изискат при кандидатстване за грантове до 20 000 евро. Предвижда се да бъде премахнато изискването за финансови гаранции при отпускане на суми под 60 000 евро, като в такива случаи само ще се прави оценка на финансовия риск. Увеличава се също сериозно таванът на отпускани средства с различни цели. С цел да се увеличи прозрачността от 2008 г. ще се изисква получателите на средства от структурните фондове на Европейския съюз, на селскостопански субсидии и по линия на програмите за външна помощ, да бъдат публично разгласявани.

Европейската комисия ще засили мерките за борба с евентуални измами и прояви на корупция. Ще бъде създадена централна банка данни за организациите, изключени от получаване на средства от европейските фондове, като тези данни ще бъдат обменяни между институциите на Европейския съюз и страните-членки. В същата банка данни ще бъде заложена и всякаква възможна информация за фирми и организации, осъдени за измами или корупция в страни от Европейския съюз или в трети страни, които се опитват да получат средства от фондовете на Европейския съюз, посочва „Дарик".

По темата 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.