Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Осемнайсетте. Кои да са? - Съюз на свободните демократи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Съюз на свободните демократи

  • A+
  • A-
19-04-2007

Стефан Антонов Софиянски

За Европейския съюз

1. Според Вас в каква степен днес са постигнати целите на основателите на Европейския съюз от 1957 година?

Първоначалните цели са постигнати в значителна степен, но динамиката на световната политика и икономика изисква един по-гъвкав процес на целеполагане и реализация на целите. Европейската бюрокрация и тромавият процес на взимане на решения в Европейския съюз забавят превръщането на Европа в глобален лидер и това в известен смисъл се разминава със стратегическата мисия на Европейския съюз.

2. Накъде според Вас трябва да върви ЕС след своя петдесети рожден ден - към повече солидарност или към повече предприемачество? Моля представете Вашето виждане.

Предприемачество. Целият прогрес на западната цивилизация, развит благодарение и на пазарния капитализъм е базиран на няколко принципа - гарантиране на индивидуалните права и свободи, ефективно използване на ограничените ресурси, силна лична инициатива. От своя страна солидарността е основна християнска ценност, но в контекста на прилагания в мнозинството европейски държави социално-осигурителен модел е нелогично да се залага на солидарността за сметка на икономическия растеж.

3. Според Вас България има ли необходимия капацитет за ефективно участие във формулирането на политиките на Европейския съюз?

И да и не. Има капацитет, защото има подготвени хора да предлагат и реализират политики. За съжаление политическата система и донякъде икономическата среда не допускат голяма част от най-подготвените специалисти до нивата, на които се вземат и изпълняват решенията. Това подтиква тези хора да напускат страната и/или да се занимават с други дейности.

4. Според Вас трябва ли Европейският съюз да продължи да се разширява?

Да но не на всяка цена и с умерени темпове. За държави като Норвегия, Швейцария и Исландия вратата трябва винаги да е отворена, а при определени условия трябва да продължат преговорите с Турция, Хърватска и евентуално Украйна, Русия и други републики от бившия СССР и бивша Югославия.

5. Според Вас трябва ли Турция да стане член на ЕС?

На този етап - не, но в средносрочен план, ако се приемат ефективни механизми за гарантиране правата на гражданите и най-вече ако икономическата среда в България има нужда от това - да.

6. Според Вас трябва ли страните от Западните Балкани да се присъединят към ЕС?

По-скоро да, но трябва да отговорят на условия, дори по-стриктни от тези, които изпълни България.

7. Одобрявате ли тактиката на Европейския съюз в диалога му с Русия?

Европейският съюз трябва да гледа на Русия като на дългосрочен партньор и да се търсят възможности за подобряване на диалога. Очертаващата се ресурсна (не само енергийна) зависимост на Европа от Русия изисква много балансиран подход и определено трябва да се разчита на разширяване на допирните точки покрай някои взаимноизгодни въпроси - борба с тероризма, космически изследвания, демографски проблеми.

8. Европейският съюз или Съединените щати отговарят в по-голяма степен на личните Ви разбирания за свобода и демокрация?

Дотолкова доколкото американската демокрация функционира по-ефективно и ефикасно, в институционален смисъл САЩ са по-близко до представите ми за демокрация. Колкото до свободата обаче, патерналистичните ограничения в САЩ преминават тънката граница между индивидуалната свобода и държавна намеса в полза на държавата. В това отношение Европейският съюз, независимо от някои изключения е за пример.

За Европейския парламент

1. Каква следва да бъде ролята на българските членове на Европейския парламент?

Подобно на представителите от други държави, българските членове трябва да защитават националните интереси, пречупени през призмата на ценностните и идеологическите им предпочитания.

2. Защо е важно България да има представители в Европейския парламент?

Защото в Европейския парламент се обсъждат най-важните за общността и членовете й въпроси и без неговата санкция не могат да се вземат важни решения.

3. Как виждате бъдещата роля на европейските партии в политическия живот на ЕС и ще повлияе ли тя на вътрешнополитическия живот у нас?

Въпреки течащата дискусия за федеративния характер, Европейският съюз има нужда както всяка една федерация от двукамарна парламентарна структура. В едната камара да се защитават интересите на общността, където европейските партии ще играят значима роля, а в долната камара представителите на съответните държави да защитават националните си интереси. Независимо от реализацията на тази идея, европейските партии имат сериозно бъдеще и тепърва че се усеща тяхното развитие и значение в България.

4. Кои от Ваша гледна точка са най-важните задачи пред Европейския парламент до края на настоящия му мандат?

След провала с приемането на Европейска конституция, основна задача пред парламента е да зададе визията за развитието на съюза за следващите години. По-скоро като частен въпрос, много важна задача за всички български представители е да продължим да търсим решение и чрез европейския парламент на казуса с нашите медицински сестри.

5. Каква според Вас трябва да е ролята на Европейския парламент в институционалната реформа на Европейския съюз?

Тъй като класическото разделение на властите в ЕС не съществува, следва да изкристализира законодателната функция на парламента. Също така, на база на легитимността, която имат европейските депутати произтичаща от специализираните избори за евродепутати логично е да се засили ангажираността на парламента при изработването на различни стратегически документи, касаещи развитието на съюза.

6. Как възприемате предложението за излъчване на депутатите в ЕП от националните парламенти, а не чрез пряк избор?

Ако се засили ролята на Европейския парламент, спора пряко-представително избиране на депутати задължително трябва да е в полза на прякото избиране. Към настоящия момент обаче, преките избори за европейски депутати могат да се възприемат и като отклоняване на общественото внимание от по-важни за ежедневието на гражданите въпроси. Положителното е, че чрез тези избори се дава макар и частично осветяване на въпроса с усвояването на средствата от еврофондовете от българското правителство и администрация, което не е на необходимото ниво.

7. Подкрепяте ли призивите за установяване на офисите на Европейския парламент само в Брюксел?

Въпросът с централизацията и децентрализацията на европейските структури е сложен. При всички случаи обаче трябва да се намери правилният баланс кои институции да останат изцяло в Брюксел така че да показват единството на съюза и кои да бъдат деконцентрирани или децентрализирани, така че да са близко до хората.

За България

1. Законът ни за избор на евродепутати според Вас е: хубав, приемлив, лош...?

Приемлив е, защото успяхме да направим пробив с изискването за уседналост на гласоподавателите. Това трябва да се заложи и в другите изборни закони. Освен това новата система по която ще се разпределят гласовете за мандатите ми изглежда по-справедлива. Можеше да се позасили още малко мажоритарният елемент при гласуването, но убеден съм - това ще се случи още на следващите избори.

2. Каква оценка по шестобалната система бихте написали за евроинтеграционните постижения на последните правителства: Костов, Сакскобургготски, Станишев?

5,5; 5; 4.

3. Как ще постигате баланса между българския национален интерес, позицията на партийната група в ЕП, към която принадлежите, и личната си позиция?

Личната ми позиция се формира от непрекъснати срещи с обикновените граждани, представители на бизнеса и различни социални групи. Така че може да се твърди, че в една или друга степен личната ми позиция винаги е на пулса на националния интерес. Колкото до партийната група, не може да се очаква партийната дисциплина да взема връх, когато се засягат интересите на моите сънародници. Още повече аз съм човек, който открито си изразява мнението и винаги ще се стремя да увлека колкото е възможно повече членове на партийната група да ме подкрепят в инициатива за защита на националните ни интереси.

4. Как оценявате поведението на българските евронаблюдатели и депутати до сега?

За всеки оценката трябва да е индивидуална.  Въпреки че чрез обединените ни усилия членовете на Европейския парламент приеха резолюция в подкрепа на българските медицински сестри, този положителен акт не може да компенсира поведението на представителя на Атака или бездействието на някои от колегите.

5. Коя според Вас е личността с най-големи заслуги за европейската интеграция на България?

Кандидатът не е отговорил на този въпрос.

6. Трябва ли България да направи референдуми за следващите разширявания на ЕС?

Най-вече зависи дали съответното разширяване ще има пряко отражение върху живота в България. От друга страна от значение е и цялостната позиция на Европейския съюз по разширяването - например ако всички правят референдуми, редно е и ние да направим.

7. Трябва ли България да направи референдум за членството на Турция в ЕС?

Ако прогнозите за българската икономика от присъединяването на Турция са категорично отрицателни, смятам че хората трябва да решат дали можем да си позволим подобен риск.

За Вас

1. В коя политическа група в ЕП виждате своето място?

Групата на ЕНП, в която съм и към настоящия момент.

2. В коя комисия на ЕП бихте искали да членувате?

Там, където съм най-подготвен да свърша работа -  комисиите за „Регионално развитие" и „Околна среда, здравеопазване и безопасност на храните".

3. Кои чужди езици владеете?

Немски, английски и руски език.

4. Какви сертификати за владеене на чужди езици притежавате?

Дипломи от университети.

5. Имате ли финансови задължения?

Не, нямам.

6. Имате ли участие в стопански и нестопански организации и кои са те?

В стопански нямам. В нестопански - ПП „Съюз на свободните демократи", СНЦ „Международен фестивал на туристическата песен", СНЦ „Настоятелство - Народен театър Иван Вазов", СНЦ „ Софийска енергийна агенция - Софена", СНЦ „Сдружение Български туристически съюз".

7. Подавали ли сте декларации по Закона за лицата, заемащи висши държавни длъжности? Готов/а/ ли сте да ни ги предоставите за публикуване?

Подал съм такава декларация в законоустановения срок и съм готов да я предоставя за публикуване.

8. Гласувахте ли на първия тур на последните президентски избори?

Да, гласувах.

9. В колко партии сте членували?

В три - ОХДЦ, СДС, ССД.

10.  или ли сте член на партия или младежка организация преди 1989 г.?

Да, на Комсомола, което беше задължително за всеки българин.

11.  Свързан ли сте със структурите на бившата Държавна сигурност?

Не.

12.  За мъжете: служили ли сте в армията?

Да. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.