Europe.bg
  Начало - Програми и проекти - Програми на общността
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Програми и проекти / Програми на общността

  • A+
  • A-

СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА FP7

Седма рамкова програма (7FP) за Научни изследвания и технологично развитие е главният инструмент на ЕС за финансиране на научни изследвания в Европа в периода 2007 - 2013.

Тя е насочена към изграждане на интегрирано Европейско изследователско пространство (ЕИП) за постигане на дълготраен и устойчив икономически растеж. Програмата ще подкрепя провеждането на върхови научни изследвания в нововъзникващи области на познанието. Ще стимулира най-добрите научни колективи в Европа и отвъд да провеждат съвместни научни изследвания в съвременни направления. Активно ще подкрепя създаването на нова генерация талантливи млади учени, които да останат в Европа и да работят за постигането на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и уменията. Ще насърчава обвързването на научната политика с другите политика на Общността - заетост, регионално развитие, конкурентоспособност и иновации - за да гарантира допълване и успешно взаимодействие между тях.

7FP финансира следните дейности:

  • Съвместни научни проекти - подкрепа за изследователски проекти, изпълнявани от консорциуми между партньори от различни страни, имащи за цел разработването на нови знания, нови технологии, нови продукти или обединяване на ресурсите за научни изследвания. Размерът, обхватът и вътрешната организация по проекта могат да бъдат много различни и разнообразни . Проектите могат да обхващат целия спектър от малки и средно големи насочени изследователски дейности до големи интегрирани проекти, които могат да мобилизират значителен обем ресурси за постигане на конкретна цел.
  • Мрежи по компетентност - подкрепа за съвместни изследователски програми изпълнявани от определен брой научни организации интегриращи своята дейност в дадена област, изпълнявани от изследователски екипи в рамките на по-дългосрочно сътрудничество. Въвеждането на тези съвместни програми изисква даване на формално съгласие от страна на участващите организации за интегриране на част от техните ресурси и дейности.
  • Дейности за координация и подкрепа - подкрепа на дейности целящи координиране и подкрепа на научни дейности или политики (работа в мрежи, обмен, транс-национален достъп до научна инфраструктура, проучвания, конференции и др.) Тези дейности могат да бъдат въвеждани и чрез други форми освен покани за участие в конкурси .
  • Индивидуални проекти - подкрепа на проекти изпълнявани от индивидуални научни колективи. Тази схема ще се използва главно за подкрепа на научни проекти в области на границата на познанието, изпълнявани и финансирани в рамките на Европейския научноизследователски съвет.
  • Подкрепа за обучение и кариерно развитие на учените - основно за изпълнение на дейности по програмата Marie Curie.
  • Изследвания насочени към определени специфични групи (по-специално МСП) - подкрепа на научни проекти където основната част от изследванията се извършва от университети, научни центрове или други юридически лица в полза на специфични групи и по-специално МСП или асоциации от МСП

7РП се състои от 4 основни блока дейности, които формират 4 специфични програми плюс една пета, конкретна програма за ядрени изследвания. Тези специфични програми са: Сътрудничество, Идеи, Хора, Капацитети и програма "Евратом".



Програми и проекти
Предприсъединителни финансови инструменти
ПРОГРАМА ИСПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА САПАРД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Програми на общността


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.