Europe.bg
  Начало - Европейски съюз - Дейности - Конкуренция
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Европейски съюз / Дейности / Конкуренция

  • A+
  • A-

КОНКУРЕНЦИЯ

Договорната основа на политиката на Конкуренция са Членове 81 до 89 от Договора за Европейска общност.

Ефективната конкуренция е от съществено значение за една отворена пазарна икономика. Тя сваля цените, повишава качеството и разширява потребителския избор. Конкуренцията позволява на технологичните нововъведения да се развиват.

За да се случи това, почтеното поведение от страна на бизнеса и правителствата е от ключова важност. Основните раздели на политиката на конкуренция в ЕС са:

  • антитръстовото и антикартелно законодателство
  • контрола върху сливанията
  • либерализацията
  • държавните помощи.


Антитръстова и антикартелна политика

Ако една компания има доминираща позиция на пазара, тя няма право да злоупотребява с пазарните си възможности, за да изтласка конкуренцията. Тя не може да използва предимствата си в отношенията с по-малките си клиенти и доставчици. Комисията наказва тези практики.

Въпреки това, са възможни някои изключения. Комисията може да разреши на компаниите да се кооперират при развиването на технологични стандарти, ако крайният резултат е постигането на единен стандарт за целия пазар. На малките компании се разрешава да се кооперират, ако това ще засили възможностите им да се конкурират с по-големите.

Контрол на сливанията

Комисията може да забрани сливания на две големи компании или поглъщането на една компания от друга, ако новата компания заплашва да доминира пазара. По принцип Комисията само се произнася относно големите трансгранични сливания. Ако повече от две трети от комбинираните продажби на новата компания са в една от Държавите членки или оборотът й е над 250 милиона евро, а световният й оборот е повече от 5 милиарда евро, тя трябва да мине през проверката на Европейската комисия. При това няма значение къде е седалището на компанията: Комисията е забранявала сливане и между американски компании или големи транснационални компании, когато оборотът им е надминавал определения в ЕС праг

Либерализация

В една отворена икономика монополите рядко са оправдани. Изключенията и субсидирането се разрешават за непазарните услуги, които могат да се разглеждат като основно право на гражданите, като например пощенските услуги в селските райони.

Един монополен доставчик обаче не може да използва приходите от монополните дейности, за да финансира търговски такива, особено в конкуренция с други компании. Ако една компания има монопол върху обществена услуга, която всяка друга подобна компания би могла да извършва, процесът на селекция трябва да е прозрачен. Ако инфраструктурата представлява естествен монопол (като газопроводите и някои телекомуникационни инфраструктури) трябва да се осигури достъп на всички желаещи при равни условия.

Държавни помощи

Комисията наблюдава внимателно как Държавите членки подпомагат бизнеса. Тя наблюдава не само явното подпомагане като заеми и грантове, но също и данъчните отстъпки, доставката на стоки и услуги при преференциални условия и финансовите гаранции, които правят кредитоискателя по-благонадежден.

Правителствата могат да финансират законосъобразно някои от обществените услуги като например електронните медии. Комисията обаче следи внимателно дали финансирането на обществените услуги отговаря точно на потребностите им. Надплащането в ущърб на конкуренцията е незаконно.

Предизвикателствата на глобализацията

В епохата на глобализацията глобалните играчи не бива да бъдат оставени да действат, както намерят за добре, изплъзвайки се от контрола на отделните правителства и използвайки пропуските в законодателствата за конкуренцията на някои държави. ЕС работи в рамките на Световната търговска организация (СТО) за подписването на многостранно споразумение за принципите на регулиране на конкуренцията. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.