Europe.bg
  Начало - cbc - Начало
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

cbc / Начало

 • A+
 • A-

Съвместен Фонд за Малки проекти България - Румъния BG 2005/017-455.01.03

Грантовата схема е в съответствие със Съвместния програмен документ по Програма ФАР - Трансгранично сътрудничество България – Румъния (2000-2006).

С оглед засилване на сътрудничество в граничните райони, България и Румъния решиха  през 2000 г. да започнат реализацията на Съвместен Фонд за малки проекти.

Включването на СФМП в програмата е логическа крачка напред в цялостния контекст за присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз и по-специално в развитието на трансграничното сътрудничество и еволюция на програма ФАР ТГС като част от предприсъединителния процес.

Настоящата грантова схема ще финансира т.нар.”меки” мерки: бизнес сътрудничество, развиване на предприятия, трансфер на технологии и маркетинг за малки и средни предприятия, обучение, заетост, мерки за обмен в здравеопазването и културата, подобряване на информационния поток и комуникациите между граничните райони.

Главна цел на СФМП е да подкрепя малки проекти, от типа “хора-за-хора” и “меки” мерки за местно развитие включващи местните органи от граничните региони.Ключовите цели на Съвместния Фонд за Малки Проекти на Програма Фар ТГС са подпомагане на българо/румънските  представители от граничния регион да развиват,управляват и изпълняват проекти с ясно изразен трансграничен ефект  да повишат съзнанието и сътрудничеството, да развиват партньорство и да създадат мрежи за сътрудничество от двете страни на границата. СФМП ще финансира дребно-мащабни дейности в следните приоритетни области:

 • Икономическо развитие
 • Околна среда
 • Туризъм
 • Културен обмен
 • Местна демокрация
 • Проучвания в областта на планирането и развитието

 Общите цели на проекта, част от който ще бъде този договор, са следните:

 • Създаване на опит и практически умения за управление на грантов договор от страна на грантополучателите;
 • Индиректен принос към подготовката на българските централни и регионални власти за усвояване на Структурните фондове;
 • Засилване на капацитета на регионално и местно ниво за разработване и изпълнение на мерки в областта на устойчивото развитие. В същото време трябва да се придобие опит като се изпълняват мерки в съответствие с правилата и практиките на Структурните фондове на ЕС.

 Непосредствени цели на този договор са:

 • Да осигури институционално и административно изграждане на бенефициентите за изпълнение и наблюдение на дейностите в индивидуалните договори – чрез осигуряване на консултации, обучение и разработване на всички присъщи документи;
 • Да се организира активна разяснителна кампания за грантополучателите относно изискванията на Изпълнителната агенция, вкл.: провеждане на информационни дни, укрепване на функцията на Техническия Секретариат в Силистра относно подпомагането на грантополучателите в процеса на изпълнение на проектите подготвяне и разпространение на информационни материали.
 • Подпомагане на Изпълнителната агенция в изпълнението и наблюдението на грантовата схема по проекта;
 • Осигуряване на обучения, подпомагане и консултации за грантополучателите, за да се осигури правилно изпълнение на финансираните проекти.

Адрес за кореспонденция с екипа на техническата помощ:

 "Стратегма-Европейски Институт"ООД
ул. Триадица 4. ет. 4, София
тел./факс 02 981 47 38, 02 981 63 48
e-mail: cbc@europe.bg

  
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.