Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
  • A+
  • A-

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА 2007 – 2013

В Официалния вестник на ЕС от 18 март е публикувана покана за представяне на предложения — EACEA/05/08 – Специални дейности на културно сътрудничество със и в трети страни.

Програма Култура 2007 – 2013 е част от продължаващия ангажимент на Европейския съюз към укрепване на културната сфера, споделяна от европейците и основана на общо културно наследство, чрез развитие на културно сътрудничество между създателите, културните дейци и културните институции на страните, които вземат участие в програмата, с оглед поощряване на създаването на европейско гражданство.

Програмата предвижда интервенция от страна на Общността за подкрепа на „специални мерки“ и в тази рамка подкрепа може да се даде на сътрудничество с трети страни и международни организации.

По-конкретно програмата е отворена за сътрудничество с трети страни, сключили споразумения за асоцииране или сътрудничество с Общността, при условие че последните съдържат клаузи в областта на културата и при това въз основа на допълнителни бюджетни кредити и специфични процедури, които следва да бъдат определени.

Тази  покана за представяне на предложения цели да подкрепи проектите за културно сътрудничество, насочени към културен обмен между страните, участващи в програмата, и избраната трета държава, Бразилия.

Проектите за сътрудничество са двегодишни (2008-2010 г.) и включват културно сътрудничество с организации от избраната трета държава и/или включват дейности в областта на културата, провеждани в Бразилия.

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (наричана по-долу „Изпълнителната агенция“) е водещата служба за провеждане на поканата за представяне на предложения.

Общият бюджет, предоставен за настоящата покана за представяне на предложения, е 1 милион EUR.

Степента на общностно съфинансиране не се очаква да преви- шава 50 % от допустимите разходи, свързани с всеки проект (таван от 200 000 EUR за проект).

Допустимите кандидати трябва да бъдат държавни или частни културни организации със статут на юридически лица, чиято основна дейност е в културната сфера и които са в състояние да докажат поне двегодишен опит в сферата на проектиране и управление на културни проекти на международно равнище, по-специално в Бразилия.

Тези организации трябва да участват както в проектирането, така и в изпълнението на проекта и също така трябва да осигурят реален и значим финансов принос към бюджета на проекта. Те трябва да осигурят поне 50 % от общия бюджет на проекта.

Критериите за възлагане могат да бъдат описани както следва:

  • степен, в която проектът може да създаде реално европейска добавена стойност;
  • степен, в която проектът може да създаде реално измерение на международно сътрудничество;
  • качеството на партньорство между европейските културни оператори и асоциирания(те) партньор(и) в избраната трета държава;
  • степен, в която проектът може да покаже подходящо ниво на новаторство и творчество;
  • степен, в която дейността може да създаде трайно въздействие;
  • степен, в която резултатите от предложените дейности ще бъдат подходящо оповестени и разгласени — видимост.

Максималният срок на проектите е 24 месеца.

Крайният срок за подаване на заявления е 1 юни 2008 г.

Условията, които допълват поканата за представяне на предложения EACEA/05/08, са неразделна част от нея. Заявленията трябва да отговарят на изискванията, изложени в условията, и да се подадат, като се използва приложеният за тази цел формуляр.

Условията, пакетът за подаване на заявление и всички съответни формуляри са налични на интернет страницата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.