Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-

Обява за свободно работно място за поста главен съветник в Генерална дирекция „Външни отношения” на ЕК

В Официалния вестник на ЕС от 14 февруари е публикувана обява за свободно работно място за поста главен съветник (степен AD 14) в Генерална дирекция „Външни отношения” на ЕК в Брюксел.

Генерална дирекция „Външни отношения“ допринася за формулирането на ефективна и съгласувана външна политика за Европейския съюз с цел засилване на идентичността на ЕС на международната сцена. Едновременно с това тази мисия включва политики и действия, свързани с компетенциите на Общността, включително европейската политика за добросъседство, също както и политики и действия относно общата външна политика и политика на сигурност. В рамките на своята мисия Генерална дирекция „Външни отношения“ осъществява тясно сътрудничество с други генерални дирекции, в частност със Службата за сътрудничество EuropeAid, Генерални дирекции „Търговия“ и „Развитие“ и Генерална дирекция „Хуманитарна помощ“.

Поста на главен съветник. Главният съветник ще работи със заместник генералния директор, който е отговорен за три дирекции в Генерална дирекция „Външни отношения“ (координация на европейската политика за добросъседство; Източна Европа, Южен Кавказ, републиките в Централна Азия; Близкия изток, Южното Средиземноморие). Регионалното сътрудничество е важен аспект от работата на Комисията във всички тези области и в контекста на Европейската политика за добросъседство на ЕС; по-специално Комисията се стреми към засилване на регионалното и субрегионалното сътрудничество.

Той/тя ще отговаря основно за регионалното сътрудничество в областите, за които отговаря заместник генералният директор. Дейностите ще включват:

 • представяне на Комисията на срещи на високо равнище;
 • по-нататъшно развитие на политиката в тази област;
 • връзка между регионалните органи и международните финансови институции (напр. Европейската инвестиционна банка, Евро-средиземноморския механизъм за улеснение на инвестициите, регионалния икономически диалог в Средиземноморието, Северното измерение, Черноморското икономическо сътрудничество, Съветът на държавите от Балтийско море).

Търсят се кандидати, които притежават:

 • задълбочени познания по дейностите относно външните отношения на ЕС, като в идеалния случай имат опит поне в една от посочените области;
 • капацитет за извършване на анализ на политиката в областите на външната политика и международните икономически отношения;
 • капацитет за представяне на Комисията при контакти на високо равнище и за осъществяване на напредък в развитието на политиката;
 • много добри умения за координиране и работа в мрежа, включително с партньори извън генералната дирекция и/или Комисията;
 • много добре развити комуникационни умения.

Кандидатите трябва:

 • да бъдат граждани на държава-членка на ЕС;
 • да притежават университетска диплома, която дава достъп до следдипломно обучение;
 • след дипломирането си да имат минимум 15 години професионален опит на длъжност(и), за която(ито) се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от професионалния стаж трябва да са били на управленска и/или съветническа позиция на високо равнище;
 • да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да могат да ползват на добро ниво още един от тези официални езици. (Кандидатите следва да обърнат внимание, че процедурите за подбор ще се проведат единствено на английски, френски или немски език. Тъй като това може да даде предимство на кандидати с роден език някой от тези езици, тези кандидати ще бъдат изпитани и на един или няколко други езика);
 • максимална възраст: кандидатите не трябва да са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностни лица на Европейските общности е фиксирана в края на месеца, през който лицето навършва 65 години (вж. член 52, буква а) от Правилника за длъжностните лица).

От кандидатите се изисква да потвърдят, че са готови да декларират ангажимента си да действат независимо и в полза на обществения интерес и да обявят всички интереси, които биха могли да се разглеждат като накърняващи независимостта им.

Главният съветник ще бъде избран и назначен от Комисията съгласно процедурите за подбор и наемане на служители. Подбраните кандидати ще бъдат поканени на интервю от Консултативния комитет по назначенията на Комисията и от центъра за оценяване, който се управлява от външни консултанти за подбор на кадри. За заплатата и другите условия на работа се прилагат разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности за степен AD 14.

Кандидатите следва да обърнат внимание, че съгласно Правилника за длъжностните лица всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Европейският съюз прилага политика на равни възможности.

Обявата за тази длъжност се публикува паралелно с редица други обяви за наемане на висши ръководни длъжности. Кандидатите, които желаят да кандидатстват за повече от една длъжност, трябва да подадат отделна кандидатура за всяка една длъжност.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии, и по-специално на изискванията за вида диплома и за професионален опит.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm

и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата.

Ваша е отговорността да попълните онлайн-регистрацията в срок (12,00 ч. на обяд брюкселско време на 13 март 2009 г.).

Настоятелно ви препоръчваме да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате — натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн-регистрацията, преди да сте я завършили, и ще се наложи да повторите целия процес отначало. След като изтече срокът за подаване на регистрации, няма да имате повече тази възможност. Като общо правило закъснели регистрации, получени по  електронна поща, няма да бъдат приемани.

След попълване на онлайн-регистрацията на екрана ще се появи регистрационен номер, който трябва да запишете — това ще бъде вашият референтен номер по всички въпроси, свързани с вашата кандидатура. Когато получите този номер, процесът на регистрация е приключил — това е потвърждение, че въведените данни са регистрирани.

Ако не получите номер, това означава, че вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че трябва да имате адрес за електронна поща. Този адрес ще бъде използван за идентифициране на вашата регистрация и на него ще получите информация за резултата от процедурата. Трябва да уведомите Комисията за всяка промяна на своя адрес за електронна поща.

Към кандидатурата трябва да приложите автобиография във формат WORD или PDF и да въведете онлайн мотивационно писмо (не повече от 8 000 символа). Автобиографията и писмото трябва да бъдат изготвени на английски, френски или немски език.

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на вашата кандидатура по Интернет. Назначаващата генерална дирекция ще се свърже директно с вас във връзка с придвижването на вашата кандидатура.

Ако имате увреждане, което не ви позволява да се регистрирате онлайн, може да изпратите кандидатурата си (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо на адрес: European Commission, Directorate-General Personnel and Administration, Unit for Organisation Chart and Management Staff, COM/2009/10169, MO34 5/103, B-1049 Brussels с дата на пощенското клеймо, не по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Комисията и вас ще се осъществява по пощата. В такъв случай към кандидатурата трябва да приложите удостоверение за инвалидност, издадено от съответния компетентен орган. На отделен лист трябва също така да посочите специалните условия, които според вас ще бъдат необходими за улесняване на участието ви в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми, моля, изпратете електронно писмо на адрес:

ADMIN-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Крайният срок за регистриране е 13 март 2009 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12,00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.