Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
  • A+
  • A-

ФРАНЦИЯ ОПОВЕСТИ СПИСЪКА СЪС 150 ПРОФЕСИИ, ДОСТЪПНИ ЗА БЪЛГАРИ

Огласен беше списъкът на професиите, които българи могат да упражняват във Франция от декември 2007 година. Сред търсените специалисти в секторите Строителство, Хотелиерство и Ресторантьорство, Земеделие и Риболов са 150 професии.

5.12.07: Оказа се, че все още е много рано да се кандидатства за тези позиции.

От 1ви май 2006 г., 61 професии бяха отворени за граждани на нови осем държави-членки. Подбрани предвид трудностите за наемане на работа, които ги окачествяват и след консултация с професионалните федерации, те произтичаха от 7 професионални области, главно в строителството и благоустройството, хотелиерството и ресторантьорството и земеделието. Отворените сектори представляваха 25% от предложенията за заетост.

Премина се през знаменателен период с взетото решение от правителството по време на заседание на Междуведомствения комитет за контрол на имиграцията: списъкът бе разширен с 89 нови професии, довеждайки по този начин броя на отворените професии за новите държави-членки до 150, които съответствуват вече на 40% от регистрираните предложения за работа от Националната агенция за заетостта от 2006 г. (тоест 1 372 000 предложения за заетост). По-голяма част от професионалните области (17 от 22) са засегнати: по този начин към списъка определен на 1ви май 2006 г. се добавят професии от областта на информатиката, поддръжката, управлението и админстрацията на предприятия, банки и осигурителни дружества, областта на дървоообработването. Става въпрос едновременно за ниско или средно квалифицирани професии, но също така и за високо квалифицирани като компютърните специалисти, кадрите на одита и счетоводния и финансов контрол.

Списък на 150 професии отворени през 2007 г.


Строителство

Асистент в строителството
Работник в строителството
Бъркач на бетон
Зидаро-мазач
Монтьор на метални конструкции
Монтьор на дървени конструкции
Работник по покривите
Работник по изолацията
Работник по твърд добив
Електротехник
Работник по врати и ключалки
Монтажист на оборудване (щандове, кухни и др.)
Монтажист на твърди плоксости (напр. плочки)
Монтажист на меки плоскости ( напр. мокети)
Оператор на машини за строителството
Оператор на елеваторни машини
Чертожник
Техник по геометрична работа
Лице за технически проучвания в строителството
Ръководител на строеж
Лице управлявящо строителна дейност
Техническо лице при експлоатация на полезни изкопаеми

Хотелиерство, ресторантьорство и хранене

Работник по поддръжката на стаите в хотел
Готвач
Поливалентен работник в ресторантьорството
Сервитьор
Работник в кухненска пекарна (тестени изделия)
Лице приготвящо месни изделия (месар)

Земеделие, морски култури, риболов

Лице отглеждащо зеленчуци
Лозар
Лесовъд
Дървосекач
Сезонен помощник в селското стопанство (като гроздоберач)
Лице отглежащо и лекуващо коне (като помощник в конюшна)
Лице отглежащо млекодайни животни
Лице отглежащо прасета, зайци, пилета
Водач на машина за селскостопанска и горска експлоатация

Океански риболов

Работник на риболовен кораб
Моряк в риболовния флот
Механик в риболовния флот
Работник на палуба на риболовен кораб
Кадрови персонал в риболовния флот

Механика, метолообработване

Работник по металорязане
Кондуктор на машина за формоване
Казанджия
Оператор на индустриални машини
Монтьор на метални конструкции
Заварчик
Работник по поддръжка на индустриална водопроводна инсталация
Механошлосер
Формовчик на ламинирани изделия
Контрольор в производството на метални конструкции и в металообработването
Настройчик на машини
Механик на строителни и селскостопански машини
Оператор на машини за първична обработка на метали
Моделчик
Работник по рамкиране на метални изделия
Дизайнер проектант в производството на механични конструкции
Дизайнер в производството на механични конструкции и в металообработването
Техник в производството на механични конструкции и в металообработването
Техник по качеството в производството на механични конструкции и в металообработването
Техник по инсталиране и поддръжка на асансьори ( и други механични системи)

Електричество, електроника

Оператор на електрически автоматични машини
Свързочник на електрически и електротехнически уреди
Контрольор на електрически и електротехнически уреди
Оператор по рамкиране в производството на електрически и елктронни уреди
Технически служител по проучване и развитие на електрически и електронни уреди
Дизайнер-проектант на елктрически и електронни уреди
Дизайнер на електрически и електронни уреди
Техник по контрол и изпробване на електрически и електронни уреди

Поддръжка

Механик по поддръжката
Техник по поддръжката в авио-механиката
Техник по поддръжка на електро-уреди
Техник по поддръжката на бордови уреди и електрически уреди
Поливалентен техник по поддръжката
Оператор по рамкиране на поддръжката
Техник по инсталиране на индустриални и професионални съоръжения
Техник по инсталиране и поддържане на автоматични системи
Инспектор по привеждане в съответствие
Техник по поддържане на термични, климатични и фризерни системи
Техник по поддържане на електроника

Инженери, кадри в индустрията

Технически служител по производството
Техник по поддръжка и изпълнение на нови дейности

Транспорт, логистика и туризъм

Наемател на транспортно средство
Техник по програмиране и планиране в промишлеността
Технически служител по програмиране и планиране
Отговорник по логистика

Индустрия

Технически служител по инсталиране в химическата индустрия и енерго-производството
Оператор на уреди за физическа и химическа трансформация
Оператор на машини за формиране на пластмаса и каучук
Технически служител по инсталиране в хранително-вкусовата индустрия
Оператор на машини и уреди за производство в хранително- вкусовата индустрия
Технически служител в метало-производството
Оператор в метало-производството
Технически служител в производството на стъкло
Оператор за трансформация на стъкло
Технически служител за инсталиране на съоръжения за производство на цимент
Оператор в производството на керамика и строителни материали
Оператор в производството на дървени плоскости
Оператор в производството на дървесна каша за хартия и картон
Оператор в производството на хартия и картон
Оператор по фасониране
Оператор по преработка на месо /клане, приготвяне и опаковка/
Оператор по ферментация /занаятчийско производство на вино, ябълково вино, бира, сирена.../
Помощник при производство на храни
Служител по наблюдение в поточната индустрия
Техник по производство в поточната индустрия

Меки материали, дърво, графична индустрия /лека промишленост/

Оператор на секачно-добивна машина
Водач на производствена машина в дървената и мебелна индустрия
Работник за обработка на дървен материал и свързващи материали / серийно производство/
Монтажист на дървени изделия и свързващи материали /серийно производство/
Производител на дървени изделия и свързващи материали
Служител по наблюдение в дървената и мебелна индустрия
Техник в дървената и мебелна индустрия

Управление, Администрация на предприятия

Консултант по обучение
Счетоводен кадър
Кадър от одита и финансово-счетоводния контрол
Финансов специалист
Анализатор на управлението
Кадър по управление на човешки ресурси
Отговорник по организацията
Юрист-финансист
Отговорник по анализ и развитие

Информатика

Компютърен специалист по операционни системи
Компютърен специалист по проучване /вкл. ръководител на проект/
Компютърен експерт
Компютърен специалист по организация


Проучване и изследване

Технически сътрудник при научни изследвания и зъдълбочени проучвания
Технически сътрудник при индустриално проучване, изследване и развитие

Банково и застрахователно дело

Съветник по банков кредит
Оператор на капиталовия пазар
Отговорник по опериране на застраховки
Завеждащ финансови проучвания в застрахователно дело

Търговия

Технически сътрудник по продажби от разстояние
Търговски представител на промишлено оборудване
Търговски представител на продукти в производство и суровини
Търговски представител на услуги за предприятията
Представител по домовете
Индсутриален закупчик
Продавач-проектант /концепционист на търговски места и щандове/
Търговско-технически кадър
Фирмен инженер

Частни и обществени услуги

Чистач/ка по домовете
Домашен помощник
Дегтегледач/ка
Мияч на промишлени стъкла
Работник в чистотата
Работник по поддръжка и чистота

Здравеопазване, социална, културна и спортна дейност

- Санитар

Поддръжка

Механик по поддръжката
Техник по поддръжката в авио-механиката
Техик по поддръжка на електро-уреди
Техник по поддръжката на бордови уреди и електрически уреди

Коментари (152)

Линк към оригинал | изпратено от emacs | 21-11-2007 08:57
В такива случаи е добре да се дава линк и към новината в оригинал или самия текст в оригинал. Има доста думички, които могат да се преведат по няколко начина в текста по-горе.
изпратено от Анонимен | 21-11-2007 18:56
mnogo dobre a kakvo stava c ispania
Въпрос | изпратено от Пирин | 23-11-2007 09:34
Подкрепям "Анонимен": За да се избере и кандидатства по дадена професия, мисля, че е най-добре да има съответен линк. А сега какво? Трябва за всяка една професия да ходим в посолството за справка ли? Или да тръгнем за Франция и да питаме наред???
изпратено от Mila | 24-11-2007 00:28
Publikuvanata tuk lista na 150 profesii e samo predlojenie opovesteno na 8 noemvri na preskonferencia dadena ot ministura na imigraciata i integraciata na Francia g-n Hortefeux. Be6e opovesteno, 4e novata lista 6te bude obekt na naredba na dve ministerstva - na Ikonomikata i na Integraciata. Molia, avtorite na sajta da opovestiat izto4nika si na informacia ot kojto stava iasno 4e spisaka e v sila ot m.dekemvri 2007g, a ne ot proletta na 2008g. Blagodaria im predvaritelno.
СПИСЪК СЪС 150 ПРОФЕСИИ, ДОСТЪПНИ ЗА БЪЛГАРИ | изпратено от Maria | 25-11-2007 21:21
изпратено от maria | 04-12-2007 19:59
kade i kak moje da se kandidatstva za vaprosnite profesii? ima li srok za tova?Blagodarq
франция | изпратено от Анонимен | 10-12-2007 18:06
Добре но как да отидеме на работа там ?няма фирма която може да те прати бъдете сигурни.
listata | изпратено от Eva Maria | 12-12-2007 14:43
I kak da stignem do rabotodatel sled vsichkata taia informacia, koiato ni predostaviate_
franciq | изпратено от Мари | 04-01-2008 18:39
Моля нзкой да даде по-подробна информация!!!Какжи документи са необходими за канидатстване за дадена позиция, какво ниво на френски??
Francia | изпратено от Diana | 16-01-2008 12:28
Ne znam dali moje da se kandidatstva ot razstoianie. Nai-veroiatno triabva da se doide vuv Francia i da se tursi rabota.
Az sum tuk ot 3 meseca, v na4aloto se opitah da nameria rabota bez da sum prou4ila obstoino vuprosa, ne znaeh 4e ima spisuk i tn. Dokolkoto uspiah da razbera ot vsi4kite bg i frenski saitove, izliza, 4e za da rabotim vuv Francia triabva da imame "carte de séjour" (karta za prestoi), koiato se izdava ot prefekturata, i "permis de travail" (razre6itelno za rabota), edva kogato imate podpisan trudov dogovor. V niakoi slu4ai samata carte de séjour predstavliava razre6itelnoto za rabota i neinata produljitelnost se opredelia v zavisimost ot produljitelnostta na podpisania trudov dogovor. Do tuk dobre. Samo 4e, ako ne kandidatsvame za niakoia ot gorespomenatite profesii, tova razre6itelno za rabota 6te ni bude izdadeno mnogo trudno, za6Toto 6te gledat suma-ti ne6Ta po dogovora, 6te razu4avat 4oveka dali ima nujnite danni i tn i tn i tn, demek po-veroiatno 6te e da otkajat. Ina4e ako se kandidatstva za niakoia ot 150-te profesii, ne bi triabvalo da ima problem pri izdavaneto na carte de séjour, a samoto izdavane stava po4ti mlignoveno (v su6tia den)
Tova e gore-dolu koeto razbrah.
Problemut s koito az se sbluskah be6e, 4e za da podpi6a trudovia dogovor mi poiskaha N° na 'carte de séjour' i sled kato im obiasnih 4e ne moga da im go dam, za6toto niamam vuprosnata karta, rabotodateliat se otdrupna i ne poiska da me 4ue pove4e...edin poro4en krug ot koito niama izlizane!
Da jivee frenskata administracia!
Do Eva Maria | изпратено от Diana | 16-01-2008 12:30
Predpolagam 4e v tozi sait edva li 6te dadat imeto na rabotodatel.
Predpolagam triabva da se doide vuv Francia i da se tursi rabota po obiavite. Ako znae6 frenski, eto edin sait s obiavi za rabota: www.monster.fr
po4ti nevazmojno | изпратено от minexia | 16-01-2008 19:35
napalno sam saglasna s komentara na "francia",vsi4ko e to4no taka, napravo e nevazmojno da zapo4ne6 legalno rabota, az sam tuk po4ti ot tri godini i tarsia rabota ot 1, i vapreki 4e sam mnogo dobre integrirana i vladeia ezika, ima tolkova mnogo administracia ,koiato e bavna i neto4na, 4e pove4e ne moje i da bade................no predi tova vaprosat e da si nameri6 rabotodatel ,koito e goov da te naeme,no kakto i da e. ako slu4aino niakoi e ve4e minal po tozi pat, za men 6te e goliamo udovolstvie da razbera kak sa protekli ne6tata, na vsi4ki ostanali pojelavam kasmet
Francia | изпратено от Diana | 29-01-2008 14:22
Suglasna sym s Minexia. Naistina na nai-pyrvo miasto triabva da se nameri rabotodatel, koito 6te e syglasen da naeme 4ujdenec (do kolkoto znam rabotodatelite pla6tat niakakvi dopylnitelni taksi, kogato naemat 4ujdenci), koito na vsi4koto otgore niama neobhodimite dokumenti.
Vse pak tova ne e tolkova ot4aiva6to, za6toto rabotodatelite v niakoi slu4ai predpo4itat 4ujdestrannia personal, tyi kato francuzite sa myrzelivi, dyrjat da po4ivat prez vsi4kite po4ivni dni, nikoga niama da porabotat malko pove4e ot opredelenoto im rabotno vreme, dori da im byde zaplateno. Dokato v pododni slu4ai, 4ujdencite sa po-sklonni da rabotiat izvunredno. Taka 4e vse pak tova uslovie za namiraneto na sklonen rabotodatel ne e 4ak tolkova stra6no.

Men me e iad, 4e otvorenite profesii za bulgari sa vse niakakvi niskokvalificirani ili stranni i ne4esto sre6tani...
rabota | изпратено от georgi | 21-03-2008 16:11
imali rabota v monaco i kakva
za Diana | изпратено от Milena | 02-04-2008 19:32
Minalata godina, oktomvri mesec po to4no, bqhme v Paris.Hodihme v prefecture de police s dogovor ot rabotodatelq. Tam ni dadoha 4as za convocasion na 11 qnuari t.e. sled 3 meseca i kazaha 4e 3 meseca ne mojem da rabotim dokato ne minem vaprosnoto intervju. Estestveno rabotodatelq kato razbra i se otkaza ot nas-koi 6te 4aka 3 meseca?Ako si vav Franciq molq te nameri slujbata DDTE, imat sait v koito pi6e adresa im v Paris. Za6toto tuk v Bg ne mojem da se doberem do nikakva informaciq za tezi 150 profesii. Pi6e 4e procedurata bila oprostena i sakratena, no trqbva da hodim za 4-ti pat vav Franciq da razberem kak i dali voob6te sa sakratili tozi ubiistven srok ot 3 meseca da 4aka6 za autorisation de travail. V nqkakav balgarski sait puk pi6e, 4e ve4e mojelo da po4ne6 rabota samo s contrat de travail, ne ti trqbvalo razre6enie za rabota. Ako nqkoi znae ne6to novo po vaprosa 6te badem mnogo blagodarni da spodeli informaciqta si s nas.
france | изпратено от alex | 02-05-2008 02:12
vishte kvo as sam tuk ot 2000 god moga da vi obesnq nai tochno vsichko e edna laja koeto govorqt v bg vsichko tuk e tolkova obarkano che nqma na kade da se zapochne rabota trabva razreshitelno za rabota koeto se izdava samo ako nqkoi rabotodatel ti napravi trudov dogovor do tuk ok no nqma takav rabotodatel koito da ti napravi kato znae che nqmash pravo na rabota nqma pravo na doktor vsichko e fars na frenskata administraciq da se kazva che sa tolerantni i davat pravo na rabota as govoreh s moq rabotodatel da napravi dogovor na moqta priqtelka toi i napravi vsichko tragna i izvednash administratorite blokiraha vsichko i mu pratiha pismo v koeto pisheshe zashto vzima balgarka na tovo rabotno mqsto pri nalichieto na francuzoiki koito tarsqt abe vsichko e tolkova porochno neka izleze nqkoi koito e vzel pravo na rabota sled vlizaneto ni v evropa ta da mu kaja evalla as mislq che nqma takav ima i drugi nachini da se otvori firma sega opitvam taka dano stane koiiiiiiiiiii znae blagodarq na vsichki koito moje da dadat nqkva informaciq do chuvane
До Алекс | изпратено от Огнян Бояджиев | 02-05-2008 11:24
Здравей, Алекс, напълно съм съгласен с това, което казваш. В този ред на мисли виж това - http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=14077&category=248 - Как ти се струва? Поздрави, О. Бояджиев, Портал ЕВРОПА.
razre6itelno za rabota | изпратено от stoqn | 23-06-2008 19:33
ne vsi4ko e taka kakto izglejda.dosta e po slojno.
razre6itelno za rabota | изпратено от stoqn | 23-06-2008 19:33
ne vsi4ko e taka kakto izglejda.dosta e po slojno.
vnimanie | изпратено от sali_82 | 05-07-2008 11:53
vijte a z ot 2 god sim b fr v grad lille bratovchet mi onya den vzema pravo za rabota s dogovor rabotehme zaedno v furna toy vze 10 godishno pravo za rabota iskat 4 parcheta hartiya diploma i nekvi gluposti stava vsichko az sim jiv svidetel za viprosi sali_82@abv.bg
France | изпратено от Поля | 11-07-2008 22:24
от както сме в евросъюза сме във Франция за около 3 месеца ни станаха документите и ни извадиха карт десажур. Направиха и и соц. осигуровки така че не е толкова трудно да се извадят документи стига да искаш. И сега си подновихме картата и нямаме проблем. Тук си родих и детето ми ползва всички права на едно френско дете включително и детски
do sali | изпратено от alex | 11-07-2008 23:06
sali as sam ot 2000 god tuk v lyon 10
razreshitelno | изпратено от alex | 21-07-2008 00:41
naistina e po lesno ot kakto sme v evro saqza no pak ima dosta bumashtina takache si ostava slojno po princip kazvat che pravo na rabota imat balgarite no trabva da se nameri rabotodatel koito da vi naeme na rabota da prestavi dokumentite v buroto po truda da plati edna taksa i chak togava q stanalo q ne nqkoi ako ima nqkva po lesna vazmojnost molq da spodeli a za zdravnite osigorovki e po lesno trabva samo nqkoi rabotodatel da vi dade edin fi6 sas 60chasa rabota tva sa 6 dena i gotovo davavise vednaga pravo na rabota abe slojna istoriq dano stane po lesno
carte de sejour | изпратено от mystify | 29-07-2008 16:57
az sushto sum jertva na frenskata burokraciq i veche 3-ta godina tarsq nachini za legalen i spokoen jivot vuv France , no uvi za sega takiva izgledi nqma.
Chuh obache che ot 2009 god veche shte sme kato chehite i ungarcite - nqma da se iziskva catre de sejour ,a samo trudov dogovor CDI ili CDD za poveche ot 6 meseca.
Nqkoi znae li neshto po-podrobno?
France | изпратено от Поля | 15-08-2008 13:45
Вече ни издадоха карт десажур за 10 год. за това не мисля че е толкова трудно да се направят документи. Просто трябва да се намери някой да ви направи договор или предложение за работа и от там с него се ходи във префектурата.
franciq | изпратено от petq | 17-09-2008 18:54
zdraveite na vsi4i tyk sam ot 3 mesecai nemoga da si namerq nikakva rabota.Ako nqkoi ima nqkakvi kantakti molq pratemi gi stava vapros za paris email petq_dzver4eto@abv.bg
do Diana | изпратено от Milena | 19-09-2008 07:48
Диана явно намери DDTE и се покри. Едно мерси не каза. Някои хора като си намерят работа в чужбина и забравят от къде са тръгнали.
150 professions BG/FR | изпратено от Vasko | 25-09-2008 03:28
tapite francuzi | изпратено от alex | 02-10-2008 15:45
zdr na vsichki as sam v fr ot 10 god chuvase che shte davat ot qnuari 2009 da se raboti samo s bg pasporta nqkaksi zvuchi nerealno no koi znae moje i da se izlajat DANO DANO ako nqkoi znae neshto neka pishe , jelaq uspeh4eta na vsichki!!!!
zdraveite | изпратено от Nikola | 26-10-2008 15:08
Molja vi ,kajete mi kak da kandidatstvam za rabota vav francija na e-mail:lilqna1@abv.bg. Kakvi dokumenti da podgotvja? gsm- 0888375656
fr. rabota | изпратено от marin | 07-11-2008 10:32
za tezi 150 profesii vav francia deto samo gi pi6qt,i kazvat 4e imame pravo na rabota ne e to4no taka.Az sam ot 7 godini vav Fr. i vse o6te nemoga da si namerq legalna rabota,za6toto parvo trqbva da si namerq rabotodatel i toi da me osigori,a ne vsi4ki iskat da pla6tat osigorovki.4uva se 4e ot 2009 6te se raboti samo bg pasport.dano da e taka.jelaq vi kasmet na vsi4ki.
do Milena | изпратено от joro | 13-11-2008 16:16
zdr na vsi4ki.
jelaia vi uspeh v fr,na vsi4ki koito imat dokumenti i na tezi koito niamat. govori se 4e 200 qnuari 6te moje da raboti legalno.dano
.interesuva me kakvo e DDTE i kakva polza moje da se izvadi ot tam.mersi za jesta
France rabota | изпратено от Tanya | 03-12-2008 20:53
Izchetah vsichki komentari...i za sujalenie ste pravi vsichki...Az sum tuk ot mart mesec .Iskam da ostana , no se sbluskah sus sushtite problemi za dokumenti.Niamam postoianen trudov dogovor tuk i da si prashtam CV e vse taia , zashtoto ti se obajdat samo za cherna rabota i to na pochasov dogovor....Nadiavam se prez 2009 tezi problemi da otpadnat.Inache pojelavam na vsichki uspeh i veselo posreshtane na Novata Godina s poveche usmivki i viara , che neshtata shte se promeniat !Ako niakoi ima poveche iformacia neka pishe...BLAGODARIA
rabota | изпратено от Veselin | 12-12-2008 09:56
Az raboteh dve godini 4rez bulgarska firma , kato lozar v raiona na Tours.Spriatelih se s edin ot rabotodatelite ni, koito pojela da me naeme na rabota direktno.Onzi den polu4ih otgovor ot nego 4e go zadaljavat da naeme francuzi na tazi dkajnost v protiven slu4ai shte mu badat nalojeni finansovi globi.E za kakvo govorim?
rabota | изпратено от ra4o bg | 05-01-2009 01:03
zna4i jiveq vav toluza ot 3 meseca i si tarsq nqkakva rabota pomognete mi no da znaete ne govorq frenski a samo bulgarski i gore dolu angliiski
rabota | изпратено от ra4o bg | 05-01-2009 01:08
ako namerite ne6to za men molq pratete mi go na rmen@mail.bg raz4itam na podkrepata vi mersi
ako ne namerite ni6to.davam vi maila si za6toto ne moga da vlizam mnogo 4esto v mrajata;)mersi
rabota | изпратено от VVV | 05-01-2009 12:50
a niakoi da dade savet kak se registrira firma za rabota v 4ujbina
do vvv | изпратено от joro | 13-01-2009 10:28
firma v fr ne se registrira mn trudno v fr
prosto triabva da znae6 fr na prili4no nivo
i da otide6 3 institucii i da spodeli6 s tiah za kakvo stava duma
zdraveite. BIh iskala da vi popitatm znaetili kak stava sazdavneto na edna firma | изпратено от neizvestna | 24-01-2009 23:42
???
rabota | изпратено от magdalena | 11-02-2009 18:18
zdraveite ,prisaedinqvam se kam tarse6tite rabota vav francia .az sam tyk ot 2meseca i malko .jiveq v ren i yporito tarsq ravota molq daite nqkakvo info kak da tarsq kade za sektor agrikyltyra...
merci predvaritelno
Do Joro | изпратено от Milena | 13-02-2009 15:37
Ako slu4aino o6te ne si razbral kakvo e DDTE, za6toto vijdam 4e si hodil v 3 institucii da si registrira6 firma, 6te ti kaja.
DDTE e instituciq, v koqto e zadaljitelno da se otbie6, no samo pri 1 uslovie, koeto e mnogo vajno:da ima6 rabotodatel tvardo re6en da te naeme na legalna rabota vav Franciq. Tova 6te e parvoto, koeto 6te te popitat-ima6 li rabotodatel.
Sa6to taka e vajno da govori6 otli4en frenski i da si mnogo, mnogo gentil- med da ti kape ot ustata.
Nqma drug na4in za spravqne s frenskata bjurokraciq.S bulgarskata stava samo s karanici, vikove i zaplahi, s frenskata-s mnogo, mnogo ljubeznost i licemerno ov4edu6ie.
работа във Франция | изпратено от Тонита | 03-03-2009 18:14
здравейте! И аз пиша със същите въпроси-как се намира работа и какво се изисква преди и след заминаването.Аз искам да замина само за лятото, за около 3 месеца - да работя като сервитьорка или в някоя ферма- да бера плодове, грозде или нещо такова.Надявам се да мога да замина само с лична карта , а там да си намеря работа!Давайте съвети и опит!Поздрави и усмивки от мен
kak moga da nameria frma koiato predlaga rabota | изпратено от badova | 17-04-2009 12:21
v Francia sam ot 3 godini i e mnogo trudno da si namerish legalna rabota.Povecheto rabotodateli t vzimat na cherno i ne im se razpravia s doumenti i prfekturi.rabota na cherno no tva ne e odgovora za prestoiat mi v Francia,triabva da nameria hora koito d iskat da npraviat kontrakt za rabota,no za sega vse oshte niama takiva bih iskala ako niakoi znae dali im$a takiva firmi koito predlaga rabota tuk v Franca da napishat adres ili sait n koito mozhe da se napravi kntakt.
RODIH DETETO SI V RANIA | изпратено от TONI | 24-04-2009 01:19
RODIH DETE V FRANCIYA NO NE OLU4AVAM NIKAKVA PARI4NA POMOSHT OT CAF MI OTKAZAHA ZAHTOTO NJAMAM CARTE SEJOUR A OT PROFERAKTURATA NE MI IZADAVAT TAKAVA ZASHTOTO NJMAM PRAVO DA RABOTJA V MOMENTA NJAKOI MOJE LI DA ME POSAVETVA KAM KOGO DA SE OBARNA
KITO PRO'ETOXME S PRIQTELQ VA6ITE REDOVE SE 4USTVAXME 6EFOVE XAX | изпратено от MaF | 16-05-2009 19:01
6tom imame nqkoite karte se dejour i ostanaloto vsi4ko zna4e i vie mojete da gi imate e kwo pa revete i 4akate da va saberat ot taq izostanala tipa DIRJAVA
Има ли смисъл да се живее в Фанция | изпратено от Че | 26-05-2009 15:32
Здравейте на всички...Напоследък все по-често се замислям дали и аз да не емигрирам в Фр.,но като чета този форум малко се обезкоражавам...Как е живота там ? Има ли работа ? Пишете някакви мнения...Отпадна ли нуждата от всякакви документи вече?
do TONI | изпратено от *** | 17-06-2009 13:53
obarni se kam men-az imam rabota za teb
работа | изпратено от мира | 17-06-2009 20:22
Има ли смисъл да гледаме сайта http://ec.europa.eu/ и да се опитваме да кандидатстваме от България? Като чета този форум си мисля, че нищо не може да се направи, поне за Франция. Синьото флагче пред обявите не означава ли, че работодателят е заинтересуван да наеме хора от новите страни-членки?
DO *** | изпратено от TONI | 25-06-2009 19:29
KAK DA SE SVARJA S TEB?
rabota | изпратено от Stoil | 06-09-2009 12:23
mai veche vsichki si namerihte rabota i ne pishete veche :) ... i az iskam da jiveja vav Fr., no ne znam frenski , shte moga li da si namerja rabota i jilishte ? Znam, che shte e trudno ...
rabota | изпратено от Stoil | 06-09-2009 12:26
ako njakoi reshi da pomogne moje da mi pishe i na e-maila stoilt@abv.bg , blagodarja :)
France | изпратено от Tsveti | 16-09-2009 23:52
Zdraveite na vsi4ki :)
ot 3 godini jiveq vuv france no ot skoro se premestih v paris tuk sum po4ti mesec i nemoga da si namerq rabota ako nqkoi moje da mi pomogne molq vi pi6ete mi na e-mail : tsvetelina.m@abv.bg
blagodarq vi predvaritelno
kak da zapo4a | изпратено от Анонимен | 12-10-2009 16:55
iskam da popitam nqkoy namerih si seriozen rabotodatel kakvo trqbva da napravq parvo
rabota | изпратено от anonimen | 16-10-2009 20:54
Ot vsi4ko pro4eteno do tuk si vadq izvoda ,4e e mnogo trudnoda si nameri6 rabota tam,NO NIKOI
NE PI6E ,4E SE VRA6TA V BG. Zna4i vse pak e po -dobre tam,a ne vBG .
изпратено от iuri | 16-11-2009 19:16
zdraveite vsi4ki. sled kato si hameri6 rabotodatel kakva e procedurata ponatatak.. stava va pros za carte de séjour.ako ima nyakoi ot Lille da kaje kak stava tam.merci
do iuri | изпратено от Анонимен | 19-11-2009 01:42
Iuri tribva da otidesh v perfecturata s dogovora v direction de travail i shte ti dadat kakvo triabva da populnish ... Taka shte napravish zapitvane za rabota i sled tova veche te shte ti pratiat vsichki dokumenti kum tvoia shef ...Dogovara triabva da e za 35 chasa na sedmica i da prisustva v tozi spisuk inache niama da stane ! I rabotodatelia ti triabva da plati taksa 900 evro ako e za poveche ot 12 meseca dogovora , a ako e za tri e kum 70 evro ... Uspeh!
по темата | изпратено от Milena | 08-12-2009 11:19
Винаги е било трудно да си намериш работа във Франция, а сега е още по-трудно. При всички случаи е добре да има къде да живееш. Защото може да минат и месеци преди да си намериш работа.
А за френския го казах по-горе. Трудно ще накарате французин да ви говори на английски.
Но ако пък случайно ви проговори на английски-то ще е с такъв акцент, че ще ви трябва време да осъзнаете какво ви казва:)
по темата | изпратено от Наско | 05-01-2010 17:41
Здравейте след 3 месеца и аз се грабвам за франция сега уча даже и езика казаха ми че в трудовите борси може да подаваме документи за работа аз си търся от типа морските професии това съм работил само:)) ако знаете нещо ново пишете
по темата | изпратено от Наско | 05-01-2010 17:45
Здравейте бихте ли ми да ли малко инфо дали от 2010 имаме право да подаваме документи в бюрата по труда във франция и опростена ли е процедурата яе като прочетох по горе споделеното ме заболя главата:)))
tarsq si rabota | изпратено от Sema | 12-01-2010 13:32
po profesiq sam stroitelen tehnik s 5 godi6en staj no moga da rabotq i druga rabota ako ima predlojeniq ili naptstviq da mi pi6at namiram se v Parij
rabota | изпратено от pavel | 17-01-2010 21:25
Tarsq rabota kato operator na stroitelni ma6ini(JCB i drigi bageri).Na 23 gogini sam i sam ot Ruse
tarsq rabota | изпратено от neli 28.01.2010 | 28-01-2010 21:33
tarsq rabota vav fabrika,govorq dobre frenski,moje li nqkoi da mi pomogne
rabota | изпратено от maketo | 28-01-2010 21:39
nqkoi znae li firma ,koqto izprachta vav Franciq za brane na plodove-qgodi,praskovi,grozde i.t.nMolq,poso4ete q,ako ima takava
tursq rabota govoriq frenski raboteh tam 12.meseca. | изпратено от bobi na 22-godini | 07-03-2010 12:15
asistent v stroitelstvoto
работа | изпратено от juli | 20-04-2010 15:19
е защо не си оставяте кординати като търсите работа в франция
работа | изпратено от juli | 20-04-2010 15:23
и аз търся работа в франция каквато и да е!!! абе не се ли отиде на място от тук няма шанс!!!! знам го от опит!!!!ако има авантюристи като мене където са готови да спят и на улицата да тръгваме заедно!!! SKYPE yuli_000 ако някой му се рискува да спи на улицата да тръгва с мен аз отивам сега май месец или юни
работа във франция | изпратено от Milena | 17-05-2010 11:42
Аз си търся работа във Франция в сферата на хотелиерството, ресторантьорството като домашна помошничка или нещо такова. Работила съм 2 лета във Франция, зная езика. Искам да се установя там със съпруга и детето си. Ако някой може да ми помогне със намирането на постоянна работа оставям имеила си - milena.1982@abv.bg Благодаря предварително!
DOKUMENTI | изпратено от TONI | 29-05-2010 03:17
KAKVI DOKUMENTI TRYABVA DA IMASH V FRANCIA ZA DA POLUCHAVASH POMOSHTI ZA BEZRABOTEN I DECKI
работа във Франция | изпратено от Красимир | 30-05-2010 08:39
Здравейте.Интересувам се от работа във Франция.Работил съм като мебелист шивач и тапицер.Владея и малко френски и английски език.Бих работил обаче и всякаква друга работа.
За мен в България вече няма бъдеще.Ако някой може да помогне ще му бъда безкрайно благодарен защото за мен това е въпрос на живот и смърт.
е-мейл brus69@abv.bg skype brus692 tel 359878613436
франция | изпратено от Анонимен | 03-06-2010 12:46
Здравейте намирам се близо до град нант и до град сент назер ако има сънародници тук да ми пишат на електронната поща atanasvelchev@yahoo.com .в градчето което се намирам няма българи и искам да осъществя някакви контакти.
france | изпратено от pepi | 12-08-2010 17:44
http://migration-conseil.fr/titre-de-sejour...vailler-en-france/
poglednete tuk za dokumentite i na4inite za rabota
france | изпратено от akman_@mail.bg | 22-08-2010 21:20
tarsq si rabota v stroitelstvoto;Kofraj i armatura
rabota v parij | изпратено от anonimen | 17-09-2010 21:53
zdraveite,jiveq v parij,no govorq angliiski i nemski ezik,frenski ucha v momenta,ako nqkoi moje da pomogne,neka pishe na shokoladche@abv.bg blagodarq predvaritelno
rabota v parij | изпратено от dani siamkata | 29-09-2010 21:32
6te ti pomogna s nai goliamo udovolstvie zavar6ila sam vis6e s frenski i balgarski znam i engli6 mnogo dobge pismeno i goborimo no s uslovie 4e 6te mi nameri6 i na men rabota v parij 6te 4akam s netarpenie otgovora ti
rabota v parij | изпратено от dani siamkata | 29-09-2010 21:32
6te ti pomogna s nai goliamo udovolstvie zavar6ila sam vis6e s frenski i balgarski znam i engli6 mnogo dobge pismeno i goborimo no s uslovie 4e 6te mi nameri6 i na men rabota v parij 6te 4akam s netarpenie otgovora ti
franse | изпратено от Kot D'Azur | 09-10-2010 17:31
rabotila sym vav fr 6 mes . i mi be[e mnogo lubopitno ,4e vseki 2 -ri francuzin vladee ruski i vav na4aloto taka se razbirahme
rabota | изпратено от vesela | 22-10-2010 21:46
zdraveite v momenta jiveia v holandia (den haag) rabota se namira trudno dori i na 4erno . niakoi moje li da mi pomogne s informasia za braneto na grozde v fransia . tuk se komentira 4e se zaplahta mnogo dobre i ima rabota ili informasiata ne e viarnba
rabota | изпратено от zvezda | 14-11-2010 20:15
Privet na vsi4ki!ot dve godini sym vyv Franciq i oste nqmam razre6itelno za rabota.4 pyti sym podavala dokumenti,no qvno raiona e kofti.ve4e govorq dobre frenski.ne gubq kuraj ,dano skoro polu4a tazi typa cart ce jour.uspex
france | изпратено от rabota | 18-11-2010 15:39
ako iskate da rabotite v fr triabva da imate zlatni ruce.da prvuzhojdate s mnogo mestnite.kolkoto do dokumentite vsi4ko e pulen ad.pisanoto pogore e istina daje po trudno.vsu6nost sa pravi za6to im e o6te izmet imat si dostata4no vzimat samo nai dobroto.a nas bg ni predstavjt skupiteni cigani.kakvo o4akvate da si mislat za nas.perfekten ezik super preporuki diplomi vsi4ki bg dokumenti prevedeni kakvito se setite i ot vrata na vrata uspeh
за работа | изпратено от юлия | 23-11-2010 21:44
много е хубава
търся работа за мен-камириерка или кавато ида е работа а съпругами е дърводелец
тел-0899943381
за работа във франция | изпратено от гошо | 23-11-2010 22:34
дърводелец във франция
тел-0884514715
rabota | изпратено от zahari | 29-07-2011 15:26
tarsq rabota bez pretencii
tel: 0033658683699
spe6no
zdr na vsi4ki | изпратено от dani | 05-09-2011 13:38
zdravete na vsi4ki as s1n mom4e na 23 godini t1rsa si rabota v fr kakvato i da e sega s1m v ispanq no tuk nqma ni6to iskam da rabota no nqma vazmojnos ako nekoi slo4aino s smili na edin malt 4ovek za rabota neka da ne misli a da zvane na :0034689381665
travailer en France | изпратено от viv4eto_971 | 13-09-2011 16:49
Здравейте, и аз като всички тук се опитвам да си намеря работа. По професия сyм ИТ инженер, а приятелят ми строител. Опитваме се да се устроим във Франция, но за сега това не се получава. Намираме се в района на Орлеанс. Ако някой може да помогне - работата може и да не е по нашите специалности на първо време. Пък и за момента може и да не е най-легалната - просто нещо за начало - бране на плодове или зеленчуци, почистване по домовете, миене на стъкла -наистина никакви претенции. Предварително благодаря и успех на всички в това сложно начинание. vileto_971@abv.bg
rabot | изпратено от kris | 21-09-2011 16:25
4esno kazano n6to ne rzbiram imame ili niamame pravo da rabotim vav francia koga otpada ograni4eniato koia godina moge6 da otide6 i da podpi6e6 dogovor s tvoite li4ni dokumenti kakto e vav ispania naprimer
rabota v france | изпратено от kiki | 08-10-2011 16:04
kak da namerq obqva za rabota vav france
rabota vc franciq | изпратено от mimi | 01-12-2011 18:24
Zdraveite az sym na 22 i ot edna godina sym tuk vyv franciq dosega sym se opitala i prodyljavam da tyrsq rabota,no naistina e mnogo trudno..Tuk francuzite iziskvat mnogo ot nas chujdencite ne e tolkova lesno,podavala sym nqkolko pyti dokumenti za cart sejour no ne e lesno(za tozi dokument moje da chakash i edin mesec,no moje i da chakash s meseci,no tova e nai-vajniq dokument koito trqbva da imash za da zapochnesh rabota tuk) i naistina nqma rabotodatel,koito she te vzeme na rabota vednaga bez da imash nujnite dokumenti.Taka che pojelavam na vsichki,koito sa kato men borqt se i ne se predavat makar che e mnogo trudno kogato si dalech ot doma i si sam,no vseki den trqbav da si davash kuraj i da kazvash,che she uspeesh makar che nqma da e lesno,nqkoi pyt she ti se iska da plachesh i da se vyrnesh,nqkoi pyt da si kajesh mainata mu na vsichko,no tova ne trqbva da vi predava BYDETE SILNI i KYSMET ot men
paris | изпратено от tandy | 21-02-2012 12:51
Naistina e minute trudno v Paris , kakto za rabota, taka I za dokumenti. Az usileno si tarsq rabota na dogovor, no ot 1 godina bez uspeh. Ako nqkoi predlaga rabota ili znae kak da postapq, za da imam dokumenti... : 0659314158, merci
изпратено от ROSEN | 22-02-2012 00:06
Здравейте намирам се в Монпелие,вече съм на ръба да се прибера в бг, моля се ,ако има някой добър човек ,който прочете това да каже ако знае, къде тук имам някакъв шанс да си намеря работа каквато и да естествено. rosko_78@abv.bg
rabota | изпратено от kati | 24-02-2012 16:28
zdr na vsi4ki ; az se namiram v beaune ;blizo do dijon
;kakto tuka taka i v dijon ima mnogo balgari ;predimno za grozdobera :no pak ne naemat ako nqma6 dokumenti ;ili nqkoi poznat da te uredi :znam samo 4e moje da se izdade vremenno razre6enie za rabota :ob6to vzeto francetata sa egoisti i nacianolisti i ne naemat 4ujdenci az makar da jiveq s fancizin i toi ako ne garantira za men ; ne iskat da me naemat
zapoznanstvo | изпратено от tatyana | 26-02-2012 12:53
zdravete kazvamce tania i sam v frantsia ot dve godini ne rabotia ziveiav gr. biarritz64200.ako niakoi zivee na blizo.bix zelala da ce zapoznaem. blagodaria
zapoznanstvo | изпратено от kati | 27-02-2012 18:18
zdraveite hodih lqtoto v biarritz;sapruga mi rabote6e za nqkolko dni tam v novo postroeniq muzei na okeana; prepora4vam vi da go posetite ;4udesen

prekrasno e ;imam mnogo snimki ottam
zapoznanstvo | изпратено от tatyana | 28-02-2012 12:46
az sam xodila niakolko pati v mozeia naistina e xubav.ako iskate da ci piwem.tovae emailatmi tatyanadelcheva@yahoo.fr
zapoznanstvo | изпратено от kati | 02-03-2012 19:01
zdr .nqmam imeil ;osven v fc- ?
zapoznnstvo | изпратено от kati | 02-03-2012 19:02
ot koi krai ste na bg
zapoznanstvo | изпратено от tatyana | 03-03-2012 22:44
ot Chirpan a vie?
zapoznanstvo | изпратено от kati | 04-03-2012 11:08
ot varna;predi 2 sedmici ima6e sabirane na bg v dijon;vii v fr omajena li ste?
zapoznanstvo | изпратено от tatyana | 05-03-2012 19:19
da caprugatmi e frantczuzen zaedno cme ot 7godini.a vie?
zapoznanstvo | изпратено от kati | 06-03-2012 13:48
da imoqt e francuzin;nii sme ot 5 g zaedno
zapoznanstvo | изпратено от Sonia | 02-04-2012 21:19
Zdraveite sanarodnitsi, Jiveya v Longwy, grad vav Frantsiya blizo do Luxembourg. Ako ima balgari, jiveechti v raiona, molya, svarjete se s men po e-mail adresa mi sonia58@abv.bg
zdraveite | изпратено от nikito | 05-04-2012 13:30
zdraveite na vsichki vuv francia doidox tuk fevruari i nemoga dasi namerq rabota as sum v bordo iskat dokumenti a kato nqmash nete vzimat e ka dasigi napravq kato rabotodatela trqbva damigi pusne zada izlqzat nqkoi ako moje da pomogne za rabota da pishe predvaritelno blagodarq
rabota | изпратено от vasil | 16-04-2012 14:01
zdr asam vasil na 23gd vav mometa se namiram vav fracia gr toluza besraoten sam
tarsq si rabota kakvato idae molqvi pomognetemi stevi bada mnogo blagodaren ako nekoi se svarje sas mene predvaritelno vi blagodarq tel:0787184304 dom:0561094860
rabota | изпратено от kati | 17-04-2012 17:18
niki v bordo bi trqbvalo da ima rabota po lozqta sega se vrazvat,za vremenna rabota moje da si plati6 50e v,,consel jeneral,, i vednaga ti davat razre6itelno i ne se 4aka,uspeh ti jelaq
Zdraveite | изпратено от SVETLIO | 20-04-2012 18:15
Svetlio se kazvam i az sam tuka ve4e ot edna godina ,i az sam bez dokumenti i se boriq da gi vzema ,dal bog pone rabota imam stroitel sum vze me edin tur4in na rabota ,nai lo6oto e 4e nie bg nesi pomagame a daje kato se sre6tnem na ulicata kato 4uem bulgarsi ezik se obru6tame na drugata strana i se pravim 4e nego razbirame,jelaq uspeh na vsi4ki koite sme tuka i nese predavame i se borim sami namiram se s grad cluses ako ima bulgari 6te se radvam da se zapoznaem .
domashna pomoshnica | изпратено от margarita | 24-04-2012 23:04
Zdraveite kazvam se margarita i sam vav franciq tarsq si rabota kato dom.pomoshnica ili gledane na nqkoi.Jiveq v region Ron-Alpi. Ako ima nqkoi koito da mi pomogne neka mi izprati na imeila margarita.bocheva@yahoo.fr
iskam da rabotia legalno | изпратено от toma6 | 25-04-2012 12:08
iskam da rabotia legalno s moia firma vav francia kakvi dokumenti trqbva da imam zada moga? ako nqkoi znae kak neka mi pomogne 6te sam mnogo blagodAREN
rabotav | изпратено от viva 1331 | 27-04-2012 19:58
zdr na vsi4ki vav france i nie sme stroitelli i tarsim ba4kane syho stroitelstvo wpaklovka boia yspex na vsi4ki piwete na skype viva1331
rabota | изпратено от toni | 30-04-2012 13:14
zdravete na vcichki iaz tarcia rabota dalgogodishen shofior cam.namiramse v biarritz ako niakoi moze da pomogne shtevibada mnogo blagodaren.
bonsoir plovdiv | изпратено от smail live | 04-05-2012 22:39
mnogo e trudno ne e za vseki ot 1995 do DNES I DA SVIRCHI KARTATA I SI OTIVAM SLED 2020
rabota | изпратено от tania | 07-05-2012 12:09
Zdraveite na vsichki iaz kakto povecheto balgari tarsia rabota ako niakoi znae newto za loziata v bordo. mnogovi molia abadetemise na tel.
0635303423.
здравейте | изпратено от bon courage | 09-05-2012 21:58
има ли някой в Поатие?
odgovor | изпратено от na bon courage | 10-05-2012 00:59
moje i da ima koi si ti
rabota | изпратено от doktor | 19-05-2012 21:20
Tarsja rabota kato endokrinolog.Ako moge da mi sadejstvate obadete se na tel o887805702
zapoznanctvo | изпратено от tatyana | 31-05-2012 20:52
ZDAVEITE NA VCICHKI ISKAM DA POPITAM IMALI NIAKOI V bayonne64100
rabota | изпратено от nevelina | 08-06-2012 09:47
Tarsia rabota vav Francia kato doma6tna pomoshnica, pomosht v domakinstvoto ili 4istene na 41g.moiat email nevelina@abv.bg
rabota | изпратено от pavlina | 02-07-2012 21:07
tarsia rabota vav Francia - Bordo za grozdobera m. septemvri moiat email pavla64@abv.bg imam mnogo dobar opit v selskoto stopanstvo .
РАБОТА | изпратено от МИМИ | 03-07-2012 22:46
DO TATQNA
AZ SHTE HODQ DO BAYONNE PREZ 07.2012
zapoznanstvo | изпратено от mimi | 03-07-2012 22:49
do Tatqna pishi ako iskash na mimeto_sp@abv.bg
zapoznanstvo | изпратено от dany | 11-07-2012 01:00
Zdraveite jiveia v Metz , d_ruseva@orange.fr
kvartira | изпратено от tanya | 09-08-2012 12:14
Zdraveyte,nie sme dvoika rabote6ta v ispaniq y si tarsim kvartira /staq pod naem/za mesec septiemvri vav francia.za predpo4itane bordo,montpelie,marcilia ili paris.
Здравейте! | изпратено от Веселин | 25-08-2012 14:58
Здравейте!
Търся спешно работа. Зная това и това, мога това онова. Е-майл: veselin(at)windowslive.com
TRAVAILLE EN FRANCE | изпратено от tofo61 | 30-08-2012 16:34
JE PARLE ET J ECRIE FRANCAIS

MOI SHERSHE DU TRAVAILLE N IMPORTE QUELLE...

SI VOUS VOULEZ AIDER ECRIREZ MOI

tofo61@abv.bg skype cecka_76


MERCI BEAOUCOP!!!
TRAVAILLE EN FRANCE | изпратено от tofo61 | 30-08-2012 17:13
JE PARLE ET J ECRIE FRANCAIS

MOI SHERSHE DU TRAVAILLE N IMPORTE QUELLE...

SI VOUS VOULEZ AIDER ECRIREZ MOI

tofo61@abv.bg skype cecka_76


MERCI BEAOUCOP!!!
zdraveite | изпратено от gabi | 05-09-2012 18:57
naistina e mnoga trudno da zapocneh rabota v francia asam vece 4 godini tuk i ne si spomniam da sam rabotila dori 1 den zahtoto se iskat mnogo dukumenti tuk
RABOTA | изпратено от KRASI | 15-09-2012 20:43
AS SAM RABOTILA OPERATOR V TEC MARICA ISTOK-2 ISKAM DA ZNAM JENI VZIMAT LI ZA OPERATORI NQMAM PROBLEM S TEXNIKATA
NQMAM AVARII V CENTRALATA
rabota | изпратено от mubr | 25-09-2012 21:08
Zdraveite tarsih si rabota v Marsilia no nemojah da namerq ,ako ima nqkoi predlojeniq da se svarje blagodarq predvaritelno skype jivko20666 tel 0896893775
rabota | изпратено от az | 29-09-2012 01:25
nikak ne e lesno i da rabiti pak ne e lesno az vece 2 ra godina idvam vav fransiya ako znaes frenski moje da nameris nacin da rabotis cujdenes lisi i to ot bilgariya i da rabotis sas tursi ne e za prikazvane no rabotata ti e tejka da kajem ce pecelis na meses 1400E to kvartiratati e 200E ostavat ti 1200 na den nay malko 20 evro ti otivat ey taka30x20 sa ti600E ostanahati 600E tok voda 50 ostavat ti 550 i kat ti zakasneyat zaplatite ostavatti kirlivi 200E dali dagi ispratya vav bg ili ne tova sa ti 400bilgarski leva to i vav bilgariya ako rabotis si gi pecelis daje i povece kade ti etormoza. no problema e ce nyama rabota vav bilgariyo to ako imase az kakvo da pravya vav fransiya dano dase opravi bilgariya imam nadejda ce se se opravi ne iskam da sam dalec ot rodinata si
rabota | изпратено от Анонимен | 02-10-2012 10:45
tarsq rabota za mlado mom4e v momenta e v parij . v stroitelstvoto ili ob6ta rabota . ako nqkoi tarsi rabotnik molq da se obadi n skaipa ... miglemaal
kvartira | изпратено от anonimen | 07-10-2012 20:17
zdr.tarsim spe6no staq za dvoika vav montpelie ili tuluza ot mesec noemvri redv@abv.bg
rabota | изпратено от Анонимен | 14-10-2012 20:25
zdraveyte tarsya rabota v francia .Stroitelstvo,obsht rabotnik,rabota v sklad e-mail basri_jackson@abv.bg
rabota i policia | изпратено от s i | 15-10-2012 21:13
Ami ase pridrah v blgaria na 01 102012 ot francia raboteh v sivia

sektor prosto nyana problemi za rabota koyto raboti nikoy nisto ne vika as ikah legalna rabota nemi razresiha prosto policiata mmi kaza cce namalsim pravo da rabotya v francia ida pribivavam v stranata povece ot 3meseca imikszaha do 1enasedmica da napusna pridelite na stranata moya priatel otkaza igo vrnaha prinuditelno v blgaria ase virnah dobrovolno .ceno raboti nyama problemi
as bih v alis bo nims
rabota | изпратено от anonimen | 25-10-2012 12:28
za6to se vaikate ;nii balgarite sme slavni s svoq 4ar ;q si namerete po dobre po edin francuzin ili francuzoika i rabotata e ope4ena
изпратено от romski angel | 12-11-2012 19:49
tova sa vse me4ti za bulgari na6ite deca se ogramotiha v EU irbotiat
с гръцки език | изпратено от теодора | 08-12-2012 23:08
АЗ СЪЩО ИСКАМ ДА ЗАМИНА ФРАНЦИЯ В ПАРИЖ С ГРЪЦКИ ЕЗИК МОГА ЛИ ДА НАМЕРЯ НЕЩО. da4o1985@abv.bg
Zdraveite | изпратено от Emily | 10-12-2012 23:50
Zdraveite, ima li nqkoi koito da jivee blizo do Saint Etienne? iskam da se zapoznaq s balgari :) mojete da se svarzvate s men na skype so_so_amazing :)
trsam rabota | изпратено от TETOVO-MAKEDONIA | 28-12-2012 21:40
Za posrednika za rabota v Francia davam 5oo evro.As imam makedonski pasport i ako nekoi mi nameri rabota she mu bidam zablagodaren.V momenta rabotam v Dania no tuk sum do 10-15 januaria posle ? 004552477266 ili nesim_durmishi@hotmail.com
zdraveyte | изпратено от sezgin | 03-01-2013 15:22
zdr.na vsi4ki v foruma.az sam edin ot novite prisaedenil se kam vas ot tazi godina.V paris sam ot 3 god govorq malko v sferata na stroitelstvoto .Prez minalata god potarsih rabota v fr.firma kato stroitel no te mi kazaha 4e s moite dokumenti ne stava ,za6toto sam nqmal catre se juur.da li prez ve4e 2013 god mojem da imame pravo na rabota s li4ni karti v fr.nikoga ne sam hodil v prefecturata,za6toto postoqno nie balgarite tam izpla6vame edin drug 4e e trudno za dokumentite .ako ima nqkoy koyto da ni pomogne s obesnenieto i da ni kaje kakvo 6te ni pitat tam predvaritelno da mi pi6e,a sa6to taka i da mi obqsni nqkoy kak i kade moje da se zapi6em na u4ili6te ili kursove za fr.ZNAM 4E IMA HORA KOITO BIHA PODALI RAKA ZA OBQSNENIE,i se nadqvam da ima takiva za da pomogna i az na moite priqteli koito sme v paris za6toto nikoy ne ni obesnqva i pomaga.ako nqkoy i moje da ni zapoznae i sas seriozni rabotodateli sa6to moje da pi6e.e-mail sezgin79@abv.bg .blagodarq na vsi4ki koito daje sa se zamis
kvartira | изпратено от españa | 13-01-2013 13:53
zdraveyte na vsi4ki,az sam na 35g.jiveq v ispaniq,no si tarsq nqkakva rabota v franciq.parvo bih iskal da si namerq kvartira, pone za 2 sedmic iili mesec/ne me barka kade vav franciq/za da moga da si probvam kasmeta.ako nqkoi ima ne6to v predvid y re6i da sloji edno ramo/sas namirane na kvartira/o4akvam negovite predlojeniq na kde@mail.bg sa6to taka,ako ima nqkoi v ispaniq,koito e na sa6toto dereje i e re6il tvardo da si probva kasmeta vav franciq,moje da pi6e,taka bihme se organizirali y mojem da izmislim ne6to.do skoro
tarsia rabota | изпратено от machta | 24-01-2013 14:58
tarsia rabota v restorant imam dokument za gotvachka niakade v ujna france govoria frenski e -mail horo28@abv.bg pomognete ste vi zgotvia nai vkunata balgarska goztba
rabota | изпратено от onemillione | 06-02-2013 18:11
Koito tarsi rabota da probva na re4en korab, parite sa dobri rabotata e mnogo no si struva.

probvaite, eto vi sait s kontakti na mnogo re4ni, morski, cargo kompanii

http://job-on-ship.blogspot.com
изпратено от Анонимен | 13-02-2013 19:31
tirsiyaa nyakakva rabota v fraanciya kakivto da emoje stroitelstvo maystorsim kata dirvodeles
работа във Франция | изпратено от АНОНИМЕН | 18-04-2013 09:38
ТЪРСЯ ПОСРЕДНИК .КОИТО ДА МИ САДЕИСТВА ЗА РАБОТА ВЪВ ФРАНЦИЯ КАТО КАМЕРИЕРКА. ИЛИ ХИГИЕНИСТКА PISHETE NA tradescancia1234@mail.bg
france | изпратено от billy | 19-04-2013 14:09
za da rabotite v France trabva da znaete ezik
rabota | изпратено от gotinia | 29-04-2013 06:17
i az si tarsq rabota kato doktor ginekolog,chuval sam che sa hubavi tezi frenski kifli...hora ne se zabliujdavaite za tazi darjava che shte rabotite prosto ne gi poznavate kakva nacia sa tezi francuzi tova sa nai golemite nacionalisti i vse pak ako namerite neshto sega nqma da e zashtoto vse oshte trudoviq pazar e zatvoren moje da stane sled 01.01.2014 i tova shte e nqkoq mizerna rabota.
t1rsene na rabota | изпратено от galina | 03-05-2013 16:16
zdr jiveia v francia ot 1 g imam kart de se jur no nemoga da si nameria rabota
Кредит | изпратено от Mr James Smith | 23-08-2013 01:48
Това е публично обявяване на услуги. Нашата компания вече предлага кредити на физически лица и бизнес организации с намалена лихва от 2%. Свържете се с нас днес, за да се възползват от нашите, бърз, сигурен и много надеждни услуги. Свържете се с нас по електронната поща на emeraldloans@gmail.com и ще се радвам, че го направих.
работа | изпратено от Пролет | 24-08-2013 22:07
Мъжът ми е международен шофьор, а аз съм начален учител със завършена френска гимназия. Търсим работа във Франция.Пътувах 8 месеца с него и минавахме през Франция, но не успяхме да намерим работа.Ако някой може да помогне, пишете на:prolet67@abv.bg.Благодаря.
rabota i kvartira | изпратено от zara | 10-11-2013 21:13
mnogo e slojno namirane na kvartira v FR osobenno v Poatiers(krasivo grd4e)vska agenciq iska garant.Nkoi 6te mi pomogne li kak da si namerq kvartira i rabota
rabota i kvartira | изпратено от zara | 10-11-2013 21:17
eto i email-a na koito da pi6ete ako mojete da mi pomognete za rabota i kak da namerq kvartira v Poatiers.Da6terq mi y4i tam i jivee v ob6tejitie,no 6te e po dobre da se nastanim zaedno v kvartira.zara.pavlova@gmail.com
I stumbled upon your site parlament.europe.bg | изпратено от Morty | 03-06-2014 05:12
Hello, my name is Morty Goldman; I just stumbled upon your site - parlament.europe.bg - I'm sorry to write in such an odd manner, I thought to call you but I didn't want to take up your time. What I have to say may be of great interest to you. Did you know that an overwhelming majority of businesses, organizations and celebrities buy likes and followers? What, you thought your competitor's likes and followers are organic and naturally gained? Ha ha. Just recently Gangman Style ( http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 ) reached a record 2 billion views. Now imagine the scale of Gangnam Style's popularity being applied to your business! This is exactly how I deliver results to my clients - and I assure you that you'll be overwhelmingly pleased with the outcome.

Give us a call: +1 (877) 410-4002
or visit us at http://www.SuperbSocial.net
Добрий день, | изпратено от Elizabeth Henderson. | 16-09-2014 20:50
Смятате ли, изисква финансиране и сте се разочаровани от банките. Ние можем да предоставят пряко финансиране на до 5 милиона в удобно лихвени проценти. Ние предлагаме 100% финансиране на услуги, които включват: - Конвенционална и Лични кредити на физически лица; Търговските заеми за средни и големи бизнес начинания; Малък бизнес администрация (SBA) заем за малък мащаб бизнес начинания, Angel финансиране и стартиране на бизнес заеми; инвестиционни заеми, както и заеми за недвижими имоти, жилищни и търговско финансиране, и финансиране Warehouse. Свържете се с нас за повече информация по - elizabethloaninvestment@live.com
изискват | изпратено от Elizabeth Henderson. | 30-10-2014 22:56
Смятате ли, изискват финансиране и сте се разочаровани от банките. Ние може да осигури директно финансиране на до 5 милиона в удобно лихвени проценти.
Свържете се с нас за повече информация по - elizabethloaninvestment@live.com

Благодаря.
Г-жа Елизабет Хендерсън.

Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.