Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-

МЕДИЯ 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Покана за представяне на предложения — EACEA/24/08 — Подкрепа за развитието на продуцентски проекти — Игрално, документално и анимационно кино — Единични проекти, Пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2 етап

В Официалния вестник на ЕС от 2 септември е публикувана покана за представяне на предложения МЕДИЯ 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Покана за представяне на предложения — EACEA/24/08 — Подкрепа за развитието на продуцентски проекти — Игрално, документално и анимационно кино — Единични проекти, Пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2 етап.

Тази покана за представяне на предложения се основава на Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИЯ 2007).

Една от целите на програмата е да подпомага чрез оказване на финансова подкрепа разработването на продукции, предназначени за европейския и международния пазар, представяни от независими продуцентски компании в следните категории: драма, документално и анимационно кино.

Поканата е насочена към европейски компании, чиято дейност допринася за постигането на гореспоменатите цели, и по-специално към независими продуцентски компании.

Кандидатите трябва да са регистрирани в една от следните държави:

 • 27-те държави от Европейския съюз,
 • държавите от ЕАСТ, Швейцария и Хърватия.

Дейностите по развитието на следните аудио-визуални творби (единични проекти или серии) са допустими:

 • проекти в областта на драмата, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по-малко от 50 минути,
 • документални филми, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по-малко от 25 минути (продължителност на епизод, когато става въпрос за серии),
 • проекти за анимационни филми, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по-малко от 24 минути.

Развитието и продуцентските дейности за следните категории творби са недопустими:

 • записи на живо, телевизионни игри, програми от типа „токшоу“ и „реалити шоу“ или образователни, обучителни програми и програми, които дават инструкции в различни области („how-to“ programmes),
 • документални филми, популяризиращи туризма, филми, разказващи за снимането на други филми („making-of“), репортажи, документални филми за животни, новинарски програми и телевизионни предавания, тип „реалити шоу“, в които се обсъждат лични проблеми на участниците („docu-soaps“),
 • проекти, популяризиращи пряко или косвено послания, които противоречат на политиките на Европейския съюз. Например проекти, които могат да бъдат в разрез с интересите на общественото здраве (алкохол, тютюн, наркотици), със зачитането на човешките права, безопасността на хората, свободата на словото и т.н.,
 • проекти, пропагандиращи насилие и/или расизъм и/или са с порнографско съдържание,
 • творби с рекламен характер,
 • институционални продукции, които рекламират определена организация и нейната дейност.

Поканата за представяне на предложения EACEA/24/08 има два крайни срока. За да спази 1-вия краен срок, кандидатурата трябва да бъдат изпратена в Агенцията между датата на публикуването на поканата за представяне на предложение и 17 ноември 2008 г. За да спази 2-рия краен срок, кандидатурата трябва да бъде изпратена между 18 ноември 2008 г. и 17 април 2009 г., датата на приключване на поканата за представяне на предложения.

Максималната продължителност на проекта е до 30 юни 2011 г. за молби за финансиране, подадени в рамките на първия краен срок, и до 30 ноември 2011 г. — за кандидатурите, представени в рамките на 2-рия краен срок, или до датата на започване на продукцията, в зависимост от това коя от тези дати е по-ранна.

Общият брой точки за оценка на всеки проект е 100, разпределени за отделните критерии както следва:

За единичен проект

критерии за квалификацията на кандидатстващата компания (40 точки):

 • качество на стратегията за развитие (10),
 • съгласуваност на бюджета за развитието (10),
 • качество на стратегията за финансиране (10),
 • качество на стратегията за разпространение (10),

 критерии за оценка на представения проект (60 точки):

 • качество на проекта (40),
 • потенциал за продуциране и приложимост на проекта (10),
 • потенциал за европейско и международно разпространение (10).

За Пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2-ри етап

критерии за квалификацията на кандидатстващата компания (60 точки):

 • капацитет на компанията за развитие и продуциране на европейско ниво (15 точки за Пакетно финансиране — 30 точки за Пакетно финансиране 2-ри етап),
 • качество на стратегията за развитие и съгласуваност на бюджета за развитие (15 точки за Пакетно финансиране — 10 точки за Пакетно финансиране 2-ри етап),
 • качество на стратегията за финансиране (15 точки за Пакетно финансиране — 10 точки за Пакетно финансиране 2-ри етап),
 • качество на стратегията за разпространение (15 точки за пакетно финансиране — 10 точки за Пакетно финансиране 2-ри етап),

критерии за оценка на представените проекти (40 точки):

 • качество на проектите (10),
 • потенциал на творческия екип (10),
 • потенциал за продуциране и приложимост на проекта (10),
 • потенциал за европейско и международно разпространение (10).

Общият наличен бюджет възлиза на 17 млн. EUR. Финансовата помощ, която се предоставя, е субсидия.

Максималната финансова помощ, която може да се предостави за единичен проект, е между 10 000 EUR и 60 000 EUR, освен за пълнометражни анимационни филми за прожекция в киносалони, за които максималната сума е 80 000 EUR. Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента (60 % за проекти, представящи интерес за популяризиране на европейското културно многообразие).

Максималната финансова помощ, която може да бъде предоставена за пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2-ри етап, е между 70 000 EUR и 190 000 EUR. Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента.

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция (EACEA) не по-късно от 17 ноември 2008 г. и 17 април 2009 г.  на следния адрес:

Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EACEA) — MEDIA
Constantin Daskalakis
BOUR 3/30
Avenue du Bourget 1
B-1140 Bruxelles

Ще бъдат допускани за разглеждане само кандидатури, представени върху официалния формуляр, надлежно подписани от лицето, което е упълномощено да поема правно обвързващи ангажименти от името на кандидатстващата организация, и съдържащи цялата информация и приложения, посочени в пълния текст на поканата.

Кандидатури, изпратени по факс или електронна поща, ще бъдат отхвърлени.

Пълният текст на указанията, както и формулярите за кандидатстване, могат да се намерят на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/develop/index_fr.htm

Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в указанията, и трябва да се използват предоставените формуляри за кандидатстване. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.