Europe.bg
  Начало - Парламент - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Парламент / Анализи

  • A+
  • A-
25-03-2009

Българите, живеещи другаде в Европа, гласуват на евровота: как, кога, къде?

Проучване на Портал ЕВРОПА (последна актуализация – 25.03.2009 г.).

Редакцията получи множество запитвания от наши сънародници, постоянно живеещи или временно пребиваващи в други държави-членки на Европейския съюз, които се интересуват от начина, по който могат да участват в изборите за Европейски парламент през юни 2009 г.

Екип на Портал ЕВРОПА проучи този въпрос и по-долу ви предлага информацията, която събра. На разположение сме за мнения, коментари и въпроси чрез редакционната ни електронна поща .

Датата на изборите

Изборите за Европейски парламент ще се проведат в периода 4 – 7 юни 2009 г. (четвъртък – неделя). Всяка държава-член избира точната дата на национално ниво. Резултатите от гласуването обаче не могат да бъдат обявявани до вечерта на 7 юни.

В самия неделен ден (7 юни) ще гласуват гражданите в Австрия , Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Литва, Люксембург, Португалия, Словения, Финландия, Франция и Швеция.

На 6 юни (събота) ще се проведат европейските избори в Латвия, Кипър, Малта и Словакия.

На 5 юни (петък) ще гласуват в Ирландия

На 4 юни (четвъртък) е вотът във Великобритания и Нидерландия.

В някои държави-членки изборите ще продължат два дни: в Чехия те ще бъдат проведени на 5 и 6 юни (в петък следобед и в събота сутрин); а в Италия – на 6 и 7 юни.

Към 25.03.2009 г. все още не са определили точните дати за провеждане на евроизборите в четири държави-членки: първата от тях е Полша. В останалите три – България, Румъния и Унгария – обикновено се гласува в неделен ден.

Как се гласува в чужбина?

Нашият екип проучи как практически един гражданин на държава-член на ЕС може да упражни правото си на глас в друга държава-член.

Всеки гражданин има право да избира и да бъде избиран в държава-член на ЕС, която не му/й е родна, но в която пребивава. Това важи, когато човекът:

  • Има гражданство в някоя от 27-е държави-членки на ЕС;
  • Законно пребивава в държавата-член, в която иска да гласува, или в която иска да бъде избран; 
  • Отговаря на изискванията, които се прилагат за гражданите на държавата-член, в която пребивава, относно правото на гласуване и кандидатиране. (Тук важи принципът на равенството между гласоподавателите от държавата-член и от другите страни от ЕС). 

 
Граждани на страни от Европейския съюз, живеещи в различна от родната им държава, която обаче също е член на ЕС, имат право да гласуват или да се кандидатират в тази страна, ако решат. Разбира се на едни и същи избори никой няма право да гласува повече от един път и да се кандидатира в повече от една държава-член. Също така всеки, избрал да гласува в държава-член по пребиваване (т.е. в която се намира в изборния ден), няма право да гласува в родината си на същите избори.

 

Как става?

Вие сте български гражданин, намирате се в друга страна-член на ЕС и желаете да упражните правото си на глас в юнския евровот.

Имате две възможности:

  • Да гласувате за местните кандидати;
  • Да гласувате за българските кандидати.

Как българите в чужбина гласуват за българските кандидати?

Ето какво гласят някои от разпоредбите на българския закон за предишния евровот (от 2007 г.):

 
Българските граждани в другите държави-членки, които желаят да гласуват за български евродепутати, заявяват това не по-късно от 20 дни преди изборния ден в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление - подадено лично, чрез писмо или в електронна форма до посолството на Република България в съответната държава; в заявлението се посочват трите имена по паспорт на избирателя, единният граждански номер, адресът на пребиваване в съответната държава, постоянният адрес на лицето в Република България и гражданинът подава декларация по образец, че отговаря на условията на чл. 4, ал. 1. Избирател, който не е включен в избирателния списък, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че е живял постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, и не е гласувал в същите избори за Европейския парламент.

Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България образуват избирателни секции на територията на дипломатическото или консулското представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват.

Предстои Народното събрание да приеме нов закон за юнските избори за Европейски парламент.

Как българите в чужбина гласуват за кандидатите на държавата, в която пребивават?

Ако сте български гражданин, или гражданин на която и да е друга държава-член на ЕС, и се намирате в чужбина (пак на територията на ЕС), вие имате право да избирате и местни кандидати на изборите за Европейски парламент през юни 2009 г.

За да го направите е необходимо да бъдете вписан(а) като гласоподавател в избирателния списък на съответната страна (държава-член по пребиваване). За да бъде вписан в избирателния списък на държавата-член по пребиваване, гласоподавателят трябва предварително да заяви желанието си за това: подава се заявление, придружено от определени документи – принципът е, че за вас важат същите условия, които се прилагат спрямо гражданите на въпросната страна.

Внимание – възможно е да пребивавате в държава-член на ЕС, в която гласуването е задължително за нейните граждани (като Белгия, Люксембург, Гърция, Кипър). В този случай, ако сте вписани в избирателния списък като гласоподавател, и вие сте длъжни да гласувате! Ако не го направите, понасяте санкциите, предвидени в закона на страната, отнасящи се и до нейните граждани.

Крайни срокове за регистриране в избирателните списъци в държавите-членки:

За да може един чужденец, гражданин на европейска държава, да гласува за местни евродепутати в чужбина, пак на територията на ЕС, има две ключови изисквания. Първото е някакъв минимален срок, в който лицето да е пребивавало в съответната държава (например един месец), което се доказва с адресна регистрация. Второто условие е лицето да подаде до префектурата по местоживеене специално заявление по образец, с което желае да бъде вписано в местния избирателен списък, така че в изборния ден да упражни правото си на глас. Разбира се важи и изискването за навършено пълнолетие.

Швеция – за да гласуват за кандидатите от Швеция, гражданите от други страни-членки на ЕС, включително и българите, трябва да направят заявка за това в местната шведска префектура най-късно до 8 май 2009 г. Право да гласуват имат всички над 18 години, чиято адресна регистрация е в Швеция – най-малко от 30 дни преди изборите.

Финландия – в изборите за Европейски парламент граждани на друга държава-член на ЕС имат право да гласуват за финландските листи, ако имат навършени 18 години не по късно от деня на изборите. Също така  регистрацията по местоживеене на лицето трябва да е във Финландия най-късно от 17 април 2009 г. Желаещите да гласуват не трябва да са изгубили избирателните си права в родината. Заявлението за регистрация или отказът от вече направена заявка за регистрация,  трябва да бъдат отбелязани в местната регистрационна служба най-късно 80 дни преди датата на изборите: т.е. 19 март 2009 г. до 16.00 часа местно време. Известието трябва да е отправено в писмен вид до местната служба за адресна регистрация.

Малта – за да гласувате на Малтийските острови, а не сте малтийски гражданин, трябва да бъдете регистрирани като гласоподаватели в избирателния списък за европейските избори. Той се затваря за регистрация на 31 март 2009 г. (това е крайният срок за подаване на заявленията) и ще бъде обнародван през април. На лицата от този списък ще бъде даден документ за гласуване. По същият начин такива лица могат да се явят като кандидати, като за тази цел те трябва да подадат заявление в дните за номинация. За участие в изборите те трябва да попълнят и специален формуляр, който също може да бъде намерен в интернет (виж линка по-горе). Лицата трябва да имат малтийска карта за самоличност (тъй като всички живеещи там са длъжни да имат карта за самоличност), да са навършили 18 години, „да гласуват с бистър ум” (което е сред изискванията!), да се граждани на държава-член на ЕС, да не изтърпяват присъда за лишаване от свобода за повече от една година и да не са лишени от избирателно право в родината си. За да подаде заявление, лицето подписва декларация, че ще гласува единствено в Малта, за кандидатите в Малта, а не в страната, на която е гражданин. Избирателната комисия ще представи списъка на различните избирателни органи във всички държави-членки на ЕС, като по този начин отделните имена бъдат премахнати от съответните местни списъци за тези избори. Въпреки това гласуването в Малта не е задължително. Дадено лице може да е вписало името си в избирателния регистър, дори и да е получило документ за гласуване, но то има право да реши да не участва в изборите.

Изборен календар

Портал ЕВРОПА обобщава за вас крайните срокове за регистриране в избирателните списъци и на държавите-членки на ЕС: 

31 декември 2008 г. – краен срок за регистриране във Франция (вотът е на 7 юни)

28 февруари – краен срок за регистриране в Гърция (вотът е на 7 юни)

9 март – краен срок за регистриране в Италия (вотът е на 6 и 7 юни)

13 март – краен срок за регистриране в Люксембург (вотът е на 7 юни)

24 март – краен срок за регистриране в Словения (вотът е на 7 юни)

31 март – краен срок за регистриране в Австрия (вотът е на 7 юни)

31 март – краен срок за регистриране в Малта (вотът е на 6 юни)

1 април – краен срок за регистриране в Белгия (вотът е на 7 юни от 8 до 15 ч.)

2 април – краен срок за регистриране в Кипър (вотът е на 7 юни)

3 април – краен срок за регистрация в Литва (вотът е на 7 юни)

8 април – краен срок за регистриране в Португалия (вотът е на 7 юни)

17 април – краен срок за регистриране във Финландия (вотът е на 7 юни)

19 април – краен срок за регистриране във Великобритания (вотът е на 4 юни)

22 април – краен срок за регистриране в Нидерландия (вотът е на 4 юни)

26 април – краен срок за регистриране в Чешката република (вотът е на 5 и 6 юни)

27 април – краен срок за регистриране в Словакия (вотът е на 6 юни)

27 април – краен срок за регистриране в Испания (вотът е на 7 юни)

30 април – краен срок за регистриране в Унгария (към 25.03.2009 вотът още не е насрочен)

4 май – краен срок за регистриране в Дания (вотът е на 7 юни)

7 май – краен срок за регистриране в Латвия (вотът е на 6 юни)

8 май – краен срок за регистриране в Естония (вотът е на 7 юни)

8 май – краен срок за регистриране в Швеция (вотът е на 7 юни)

17 май – краен срок за регистриране в Германия (вотът е на 7 юни)

18 май – краен срок за регистриране в Ирландия (вотът е на 5 юни)

Полша, България и Румъния не са обявили крайни срокове за регистриране към 25.03.2009 г. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Избори 2014
 
 
 
    Още 
Специално от Портал Европа
 
 
 
    Още 
Мандат 2009-2014
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Мандат 2007-2009: равносметка
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.