Europe.bg
  Начало - България - ЕС - Дейности - Регионално развитие - Регионална политика 2007-2013 - Европейско законодателство - Законодателство за периода 2007-2013
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство / Законодателство за периода 2007-2013

  • A+
  • A-

Регламент на Европейския парламент и Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие (проект)


Договорът за Европейския съюз, като възложи на Комисията, по силата на чл. 158, целта за насърчаване на хармоничното развитие, й повери, по силата на чл. 160, Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за да допринася за коригирането на регионалните дебаланси.

Последното разширяване засили регионалните диспаритети в рамките на Съюза чрез силното увеличаване на изоставащите в развитието си региони, чието относително богатство е между 30 и 75% от средното за Общността, които впрочем се сблъскват с предизвикателството на конвергенцията.От друга страна, най-развитите региони се сблъскват с нуждата от засилване на тяхната атрактивност, за да насърчават балансираното и хармонично развитие на територията на Съюза.

Успоредно с това, разширяването предполага увеличаване на броя на границите на Съюза, които се нуждаят от засилване на териториалното сътрудничество, учленено около съвместни проекти за местно развитие в рамките на трансграничното сътрудничество, структуриращи проекти в рамките на транснационалното сътрудничество и мрежи за развитие и обмен.

Разнообразието в ситуациите на регионално развитие в рамките на Съюза се нуждаят от бюджетен и тематичен отговор, който отговаря пропорционално на техните нужди. Действията на ЕФРР ще бъдат диференцирани, макар и концентрирани около приоритетите на Съюза, така както бяха дефинирани в Лисабон и Гьотеборг.
По цел “Конвергенция”, ЕФРР запазва широко поле на намеса, при отчитане значимостта на нуждите на визираните региони. Това трябва да позволи на регионите да валоризират и модернизират своите ресурси и да предприемат процес на интегрирано и устойчиво развитие. Ново ударение е поставено върху изследванията, иновациите и предотвратяване на рисковете, докато инфраструктурата запазва своето важно място.

Менюто на цел “Регионална конкурентноспособност и заетост” е учленено около тематичния триптих: иновация и икономика на знанието, целящи засилване на регионалните икономики, околната среда и предотвратяване на рисковете, за да се осигури устойчив характер на това развитие, а също и достъп до транспортни, информационнотехнологични и комуникационни услуги, за да се преодолее тяхното физическо и цифрово “вклиняване” – условие за тяхната атрактивност.

Териториалното сътрудничество, на което е посветена тази специфична цел, ще се организира около трансграничните и транснационалните компоненти, чрез меню от дейности по темите от Лисабон и Гьотеборг. Колкото до интеррегионалното измерение, то произтича от съвместното управление на програмите по предходните цели, на базата на възходящи инициативи, гарантиращи включването на субекти и успех на провежданите действия. Подкрепата за развитието на мрежите за обмен, анализи и проучвания между региони и местни власти все пак ще се осигурява чрез тази цел. Правилата за програмиране на управлението са опростени и изяснени.

И на последно място, ЕФРР отдава специално внимание на териториалните специфики, съгласно разпоредбите на чл. 299-2 от Договора. За тази цел Регламентът организира отчитането, чрез подходящо използване на менюто, на градските и селските особености и тези, които се свързват със зоните с природни препятствия, при изработването на проектопрограмите, а същевременно той позволява финансиране на свръхразходите за функциониране, които се пораждат от периферността на свръхотдалечените региони.


Европейско законодателство
Законодателство за периода 2000-2006
Законодателство за периода 2007-2013


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.