Europe.bg
  Начало - България - ЕС - Дейности - Регионално развитие - Регионална политика 2007-2013 - Европейско законодателство - Законодателство за периода 2007-2013
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство / Законодателство за периода 2007-2013

  • A+
  • A-

Регламент на Съвета за създаване на Кохезионен фонд (проект)

В член 161, параграф 2 от Договора, се предвижда, че Кохезионният фонд ще допринася финансово за осъществяването на намеси в областта на околната среда и трансевропейските транспортни мрежи.

Кохезионният фонд беше създаден с Регламент (СЕ) No 1164/94 и за първи път се осигури рамка за неговото изпълнение. След това този Регламент беше допълнен с регламенти (EС) No 1264/99 и (EС) No 1265/99.

След разширяването на Съюза на 1 май 2004 г., Кохезионният фонд се прилага за 10-те нови държави членки до края на 2006 г., а също така и за трите държави членки – предишни бенефициенти (Гърция, Португалия и Испания) до края на периода 2000-2006 г.

Регламент (EС) n° ... определя общите разпоредби за функциониране на Структурните фондове и Кохезионния фонд за програмния период 2007-2013 г. и предвижда, че Кохезионния фонд допринася за постигането на цел “Конвергенция” на по-слабо развитите държави членки и региони чрез финансово участие в оперативните програми по тази цел. В рамките на реформата на системата за реализация на кохезионната политика, интервенциите на Кохезионния фонд са интегрирани в многогодишно програмиране на Структурните фондове, включвайки големи проекти. Реформата беше обявена в Третият кохезионен доклад, който беше възприет от Комисията през февруари 2004 г. При запазване на основните принципи, които придават стойност на политиката (многогодишно програмиране, партньорство, оценка, споделено управление), тази реформа осигурява общ баланс между засилването на стратегическото измерение и опростяването на системата за реализация. Опростяването настъпва особено чрез намаляването на броя фондове, опростяването на програмирането, изясняването на ролите на Комисията и държавите членки от гледна точка на финансово управление и контрол, и чрез приспособяване на начините на реализация в зависимост от интензивността на приноса на Общността.

В областта на трансевропейските транспортни мрежи, действията, финансирани от Кохезионния фонд, трябва да следват ръководните насоки за тези мрежи, които бяха приети от Съвета в ревизирано решение (ЕС)1692/96.

В областта на околната среда, Кохезионният фонд допринася за постигане на целите на политиката на Съюза, предвидени в член 174 от Договора.

Разширяване на областите на интервенция е оправдано от присъединяването на новите членове на 1 май 2004 г., всички от които са избираеми(1) за Кохезионния фонд и които изпитват нови и значителни финансови нужди. По този начин Фондът може също да финансира действия в подкрепа на устойчивото развитие и с ясно екологично измерение, като енергийна ефективност или възобновяеми енергии. В областта на транспорта извън трансевропейските мрежи, като жп, речни и морски плавателни пътища, също се допускат мултимодални действия в областта на транспорта и тяхната интероперабилност, управление на пътния и въздушния трафик, чист градски транспорт и общински транспорт. Това разширяване в областта на интервенциите e в съответствие с разпоредбите на Договора, и следва приоритетите, определени от Европейските съвети в Лисабон (март 2000 г.) и Гьотеборг (юни 2001 г.)

Целта на този Регламент е да определи задачите на Кохезионния фонд и начините на неговото специфично прилагане, особено що се отнася да условията на помощта и областите на прилагане на фонда.

Държави членки, които са бенефициенти на Кохезионния фонд, трябва да спазват условията, които са определени в Договора относно програмите за конвергенция и условията за прекомерните дефицити за държавите членки, участващи в Икономическия и валутен съюз. Помощта по Кохезионния фонд се обуславя от удовлетворяването на тези условия. Ако Съветът по предложение на Комисията констатира, че е налице прекомерен дефицит и, че въпросната държава членка не предприема ефективни действия, плащането ще бъде преустановено към 1 януари следващата година. Преустановяването спира действието си, когато Съветът реши, на същата основа, че въпросната държава членка е предприела коригиращи мерки, позволяващи връщане към положението, което съответства на Договора и решенията на Съвета.__________________

(1) Бел. прев.: “избираеми” - отговарящи на критериите за достъп до Структурните фондове


Европейско законодателство
Законодателство за периода 2000-2006
Законодателство за периода 2007-2013


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.