Europe.bg
  Начало - България - ЕС - Дейности - Регионално развитие - Регионална политика 2007-2013 - Българско законодателство
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Българско законодателство

  • A+
  • A-

Закон за регионалното развитие

Съдържание
Глава II - Райони за планиране и целенасочено развитие
Глава III - Стратегическо планиране на регионалното развитие
Глава IV - Планиране и програмиране на регионалното развитие
Глава V - Управление на регионалното развитие
Глава VI - Финансиране и държавно подпомагане на регионалното развитие
Глава VII - Управление, оценка и контрол по изпълнението на програмите и плановете за регионално развитие
Допълнителни, заключителни и преходни разпоредби

Член 6

(1) На територията на Република България се обособяват райони за планиране.

(2) Районите за планиране се формират на основата на областите в зависимост от географското им разположение, икономическото им развитие, броя на населението им и перспективите им за развитие.

(3) Районите за планиране са с наименование и териториален обхват, както следва:
  1. Северозападен район за планиране, обхващащ областите Видин, Враца и Монтана;
  2. Северен централен район за планиране, обхващащ областите Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен и Ловеч;
  3. Североизточен район за планиране, обхващащ областите Варна, Търговище, Шумен, Разград, Силистра и Добрич;
  4. Югоизточен район за планиране, обхващащ областите Бургас, Сливен и Ямбол;
  5. Южен централен район за планиране, обхващащ областите Пловдив, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Смолян и Стара Загора;
  6. Югозападен район за планиране, обхващащ областите София, Софийска, Кюстендил, Благоевград и Перник.

(4) Центровете на районите за планиране се определят от Министерския съвет.

Член 7

(1) В границите на районите за планиране се обособяват райони за целенасочено въздействие.

(2) Районите за целенасочено въздействие са териториална основа за провеждането на държавната политика за регионално развитие чрез система от мерки, насочени към постигане на устойчив ръст на социално-икономическото развитие и преодоляване на вътрешнорегионалните различия.

(3) Районите за целенасочено въздействие обхващат териториите на една или повече съседни общини.

(4) Районите за целенасочено въздействие са:

  1. район за икономически растеж;
  2. район в индустриален упадък;
  3. изостанал граничен район;
  4. изостанал селски район;
  5. изостанал планински район;
  6. Столична община.

(5) Показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие по ал. 4, т. 1 - 5 се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като се отчитат равнището и динамиката на икономическото развитие, структурата на икономиката, заетостта и безработицата, степента на изграденост на транспортната, техническата и социалната инфраструктура, демографската и селищната структура, географското положение и наличния потенциал за постигане на целите за развитие на съответния вид район.

(6) Териториалният обхват на видовете райони за целенасочено въздействие по ал. 4, т. 1 - 5 се определят в регионалните планове за развитие в съответствие с критериите и показателите по ал. 5.

(7) Територията на една община може да бъде включена към повече от един вид район за целенасочено въздействие по ал. 4, т. 2, 3, 4 и 5 в случаите, когато отговаря едновременно на критериите и показателите за тях.


Регионална политика 2007-2013
Българско законодателство
Европейско законодателство
Законодателство за периода 2000-2006; Законодателство за периода 2007-2013


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.