Europe.bg
  Начало - България - ЕС - Дейности - Регионално развитие - Регионална политика 2007-2013 - Европейско законодателство - Законодателство за периода 2000-2006
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство / Законодателство за периода 2000-2006

  • A+
  • A-

Регламент на Съвета (ЕО) № 1265/1999 от 21 юни 1999 за изменение и допълнение на Приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 1164/94 за създаване на Фонда за сближаване


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент на Съвета (EO) № 1164/94 от 16 май 1994 г. за създаване на Фонда за сближаване,

и по-специално Приложение ІІ, член К от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Икономическия и социаленкомитет,

като взе предвид становището на Комитета на регионите,

(1) като има предвид, че е целесъобразно, с оглед увеличаване ефикасността на Фонда, да бъдат уточнени понятията “проекти”, “групи проекти” и “стадии на проекти”, както и критериите за групиране на проектите;

(2) като има предвид, че е целесъобразно да се опрости системата за финансово управление, като се запази връзката със самото осъществяване на действията;

(3) като има предвид, че по време на преходния период (от 1 януари 1999г . до 31 декември 2001 г.) всяко позоваване на еврото по правило следва да се разглежда като позоваване на еврото като паричнаединица, цитирана в член 2, второ изречение от Регламент на Съвета (ЕО) № 974/98 от 3 май 1998 г., отнасящ се до въвеждането на еврото;

(4) като има предвид, че опростяването следва да бъде съпътствано от засилен контрол върху действителното състояние на разходите и от по-голяма отговорност на държавата - членка по отношение на правилнотофинансово управление;

(5) като има предвид, че Комисията и държавата - членка трябва да подобряват сътрудничеството си в областта на контрола на проектите, и че това сътрудничество следва да бъде систематизирано;

(6) като има предвид, че в случай на нередности, е целесъобразно да се изгради система за финансов коректив, целяща закрилата на финансовите интереси на Общността;

(7) като има предвид, че следователно, е целесъобразно да се измени, Приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 1164/94Европейско законодателство
Законодателство за периода 2000-2006
Законодателство за периода 2007-2013


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.