Europe.bg
  Начало - Европейски съюз - ЕС институции - Финансови институции
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Европейски съюз / ЕС институции / Финансови институции

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Основаната на 14 април 1991 г. със седалище в Лондон банка за възстановяване и развитие (Източноевропейска банка) подкрепя чрез заеми - подобно на Европейската инвестиционна банка - частни и фирмени инициативи и инфраструктури, които спомагат за прехода към отворено пазарно стопанство в Централна и Източна Европа. Тя действа в общо 27 държави. Като инициатори Европейският съюз и неговите държави членки притежават по-големия дял от капитала на Източноевропейската банка - 51%. През 1996 година банката финансира 95 нови проекта в равностойност на 2,19 милиарда екю.

Република България става член на ЕБВР през 1990 г., като дяловото участие в капитала на банката към 31 декември 2003 г. е 158.0 млн. евро, представляващи 15.800 броя акции.

На 15 октомври 2003 г. Съветът на директорите на ЕБВР утвърди Стратегия за България за периода 2003 - 2005 г. Основните приоритети на ЕБВР, залегнали в стратегията, са следните:

Подпомагане на страната за развитието на частния сектор

Банката ще има основна роля и ще съдейства за осигуряване на инвестиции по проекти за индустрията, туризма и агробизнеса. Банката ще разшири дейността си по отпускане на кредитни линии за малкия и среден бизнес, като включи допълнителен брой банки посредници. Предвижда се предоставянето на техническа помощ за по-ефективно и целесъобразно изпълнение на кредитните програми. Банката ще подпомага и небанковия финансов сектор, включително развитието на пенсионната реформа, частния застрахователен пазар, лизинговото и ипотечно финансиране.

Инфраструктурно развитие

Приоритетни области са енергетиката, далекосъобщенията, процесът на децентрализация на общините.

Кофинансиране и предприсъединителни фондове

Банката ще продължи да бъде основен участник в процеса по мобилизиране на ресурси за кофинансиране от местни и чуждестранни банки, други международни финансови институции и по съвместни програми с Европейския съюз (ЕС).

В резултат на отчетения напредък в реформите и положителните икономически резултати ЕБВР е активизирала дейността си, като за последните две години е увеличила портфейла си за България с 42%. Към края на 2003 г. общият обем на дейността на банката възлиза на 847.6 млн. евро в сектори като банково дело, енергетика, общински проекти, преработка на селскостопанска продукция, промишлено производство, туризъм и малки и средни предприятия, от които 40% са реализирани през последните две години. Текущият портфейл на банката за страната възлиза на 604.9 млн. евро, като съотношението на частния към държавния сектор е 82/18. Разпределението на портфейла в България е широко, без доминиращ сектор.

Относително най-голяма е експозицията в енергетиката – 35.9%, следвана от финансовия сектор – 19.4%, и промишленото производство – 12.3%. Наред със собствените си инвестиции ЕБВР е съдействала за мобилизирането на 2.4 млрд. евро под формата на съинвестиции за периода 1991 г. – юни 2003 г. Съвместно с други партньори банката е участвала в проекти на обща стойност 3.2 млрд. евро.
 

The EBRD
One Exchange Square
London
EC2A 2JN United Kingdom
Tel: +44 207 338 6000
Fax: +44 207 338 6100

България
ул. "Московска" 17
София 1000
тел: + 359 2 987 66 11
факс: +359 2 981 53 36

Европейска банка за възстановяване и развитие

Стратегия за България.pdf (905.98 Kb)

Bulgaria strategy.pdf (600.3 Kb) 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
История на ЕС
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.