Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
 • A+
 • A-
25-09-2013

Без силна индустриална база европейската икономика не може да просперира

Въпреки че промишленото производство се стабилизира, делът на промишлеността в БВП на ЕС спадна от 15,5 % преди една година до 15,1 % през лятото на 2013 г. Публикуваните днес от Европейската комисия два доклада за конкурентоспособността на промишлеността показват, че страните членки са постигнали напредък в подобряването на условията за бизнес, износа и устойчивостта. Въпреки това все още има много проблеми, съобщава Рапид. Сближаването между страните с най-конкурентоспособна индустрия и тези със средни резултати в това отношение е в застой. Освен това разходите за енергия нарастват в почти всички страни членки, което допринася за деиндустриализацията на Европа. Други сериозни пречки са достъпът до финансиране и намаляването на инвестициите в почти всички страни от ЕС. За да може европейската индустрия отново да просперира, трябва да се подобри значително ефективността на публичната администрация, както и връзката между училищата и предприятията. Необходимо е да се положат повече усилия, за да се стимулират иновациите, с бърза пазарна реализация.

Рамката за растеж на ЕС е стратегията „Европа 2020“. Комисията последователно е предлагала инициативи в различни области с цел постигане на растеж и създаване на работни места. Днес заместник-председателят на Комисията Антонио Таяни подчерта, че понастоящем Европа се нуждае от силна индустриална база за реализирането на целите на „Европа2020“. Промишленото производство оказва силно въздействие върху останалата част от икономиката и по-специално върху общата производителност. На промишлеността се дължат 80 % от иновациите в частния сектор, ¾ от износа и значителна част от новосъздадените работни места.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: „Все още сме много далеч от целта за 20 % за 2020 г., предложена от Комисията през 2012 г. Комисията предприе няколко инициативи, за да реагира спрямо високите цени на енергията, трудния достъп до кредити, намаляването на инвестициите, липсата на умения и бюрокрацията. По-късно през есента ние ще предложим инициатива в областта на промишлеността, за да продължим напред и да стимулираме действията в тази сфера. Инициативата трябва да изиграе ролята на катализатор с оглед на планирания през февруари 2014 г. Европейски съвет, за да се увеличат значително растежът и конкурентоспособността на промишлеността. Комисията ще предостави на Европейския съвет своето предложение до няколко седмици“.

Състояние на европейската промишленост

Наблюдават се обезпокоителни тенденции в две основни за всяка икономика области: производителност и заетост. Производителността в ЕС отново се влошава в сравнение с тази в САЩ, а безработицата продължава да бъде ежедневие за 11 % от работната сила в Европа. Промишлеността е засегната особено тежко, загубвайки 3,8 млн. работни места от 2008 г. насам.

Основните резултати от двата доклада са:

Положителни моменти:

 • износът е основният двигател на промишлената дейност, като ЕС изпреварва САЩ и Япония. през 2012 г. ЕС е имал търговски излишък от 365 млрд. евро, което е равно на 1 млрд. евро на ден.
 • в областта на иновациите има подобрение от 2008 г. насам, но сближаването като че ли е спряло през 2012 г.;
 • бизнес средата се е подобрила в повечето страни членки, но това важи и за останалата част от света;
 • повечето страни членки са подобрили базата от умения на работната си сила.

Слабости:

 • инвестициите трайно се задържат на ниско равнище;
 • високите енергийни цени представляват значителен проблем за промишлените отрасли;
 • достъпът до финансиране се влошава в много страни членки;
 • за някои страни членки повишаването на ефективността на публичната администрация е ключът към възобновяване на растежа.

В доклада по-конкретно са предложени следните приоритети:

 • максимално улесняване на ежедневната стопанска дейност на предприятията;
 • намаляване на производствените разходи в Европа (например за енергия и суровини);
 • подобряване на достъпа на компаниите до финансиране и капиталови пазари, и по-специално на достъпа на МСП;
 • отваряне на пазари за европейските компании — както в рамките на вътрешния пазар, така и в страни извън ЕС;
 • улесняване на инвестициите в нови технологии и иновации, като се обърне особено внимание на 6-те приоритетни области, определени в съобщението за индустриалната политика от 2012 г.;
 • гарантиране, че уменията и наличието на работна ръка в Европа съответстват на нуждите на икономиката през ХХI век.

Секторни измерения на подхода на ЕС към промишлеността

Европа е световен лидер в редица промишлени сектори, като повечето от тях включват разнообразни вериги на стойността, в които водещи корпорации са свързани с множество малки и средни предприятия. Комисията вече предложи серия от политически мерки за стратегически сектори като автомобилостроенето, стоманодобива, сигурността и отбраната.Новини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.