Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-
13-02-2014

Европейската служба за подбор на персонал търси секретари с хърватски, английски, френски и немски език

В Официалния вестник на ЕС от 13 февруари е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс с изпити с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения на секретари (степени SC 1 и SC2) за следните езици:

 • хърватски (HR);
 • английски (EN);
 • френски (FR);
 • немски (DE).

Този конкурс има за цел съставянето на списъци на издържалите конкурса, от които да се набират служители за попълване на свободни работни места за длъжностни лица в институциите на Европейския съюз.

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно наръчника относно конкурсите на общо основание на EPSO. Той представлява неразделна част от обявлението за конкурса. Наръчникът ще ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Европейските институции търсят лица, които да изпълняват задачите, възложени на секретариатите в техните служби.

Основната роля е тази на секретар/административен служител. Тези дейности често са свързани с административното управление/управлението на офиса, но могат да се различават в зависимост от работното място. По принцип секретарят оказва съдействие на едно или няколко лица, служби или отдели в институцията. Той обработва информацията, анализира я и я разпространява.

Задачите, които трябва да изпълнява, са разнообразни и могат да включват:

 • подготвяне на досиета;
 • организиране и координиране на дейностите на службите (заседания, служебни пътувания);
 • обработване на документация; обработване на искания за предприемането на действия (получаване, обработка, проследяване и архивиране на документите, докладните записки и кореспонденцията);
 • подготвяне, обработване, финализиране и проверяване на документите (съставяне, оформяне, форматиране, таблици) с помощта на специален софтуер;
 • издирване, съставяне и разпространяване на информация (актуализиране на бази данни и на досиета).

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

 • да сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да се ползвате с пълния обем граждански права;
 • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
 • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO.

Крайният срок за подаване на кандидатури (включително за валидиране) е 18 март 2014 г., в 12:00 часа (на обяд), брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на конкурса можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AST-SC/01/14 – Секретари (степени SC 1 и SC 2) с хърватски, английски, френски и немски език.pdf(413.59 KB) 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.