Europe.bg
  Начало - Информация
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Информация

  • A+
  • A-

ПартньориЕвропейска КомисияЕвропейския институт
има за цел да подкрепя усилията на България за присъединяване към Европейския съюз. ЕИ е основан през април 1999 г. в отговор на стремежа на България за ускоряване процеса на подготовка за членство в Европейския съюз (ЕС). Присъединяването към ЕС е първостепенен приоритет за страната и изисква общи усилия както от страна на правителството, така и от страна на неправителствените организации.
ЕИ е частна, неполитическа, нестопанска, неправителствена организация (НПО), специализирана в разработването на анализи и осигуряване на техническа помощ по въпросите на присъединяване към ЕС.
Европейският институт, в сътрудничество с водещи български НПО, създаде Европейския форум - мрежа от аналитични организации, които подкрепят присъединяването на България към ЕС чрез анализи, консултации и инициативи за информиране на общественото мнение.

Европейския институт е лидер на проекта и отговаря за цялостното управлявление на съдържанието на информационната система.


лице за контакти: Даниела Пенкова


Центърът за модернизиране на политики
е неправителствена организация, която се занимава с политиките, свързани с общото развитие на икономиката, управлението на обществения сектор, образованието, науката, културата и технологиите и разработване на концепции, стратегии и модели за тяхното развитие и модернизиране с оглед световните процеси на глобализация и членството на България в Европейския съюз.

Центърът за модернизиране на политики е национален партньор по проекта и отговаря за цялостното техническо управлявление на информационната система. ИТ екипа на Центъра разработи портал ЕВРОПА като използва продукти базирани изцяло на технологии с отворен код.лице за контакти: Анета Ковачева

 


Фондация "Конрад Аденауер"Институт за обществена политика - Прага е международен партньор.

лице за контакти: Lucas Pachta
Мисията на
Института по публична администрация и европейска интеграция е да провежда обучение на служителите от администрацията, с което да допринесе за подготовката на страната за членство в ЕС и за модернизирането на държавната администрация.

В своята дейност ИПАЕИ преследва следните стратегически цели:

- да стане водеща институция в обучението на държавните служители

- да превърне обучението в инструмент за професионално развитие и кариера на служителите от държавната администрация

- да подготви служителите в администрацията за работа в условия на членство в ЕС

- да допринесе за утвърждаване на европейските ценности и принципи на добрата административна дейност, в т. ч. разпространяването на добри практики

- да подготви служителите в администрацията за работа в условията на Е-правителство.Дейността на Институт Отворено общество - София, се основава на следната мисия и стратегическа цел
- Да насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България;
- Да подпомага присъединяването на България към обединена Европа чрез разгръщане на интеграционния процес в цялата обществена сфера.

С финансовата помощ на Институт Отворено общество - София беше разработена Експертна база данни от консултанти, експерти и лектори по европейска интеграция и връзки с международните финансови институции, както и участници в реализирани вече проекти по Европейски програми. Юридическа енциклопедия е информационен продукт, който обхваща цялото действащо и отменено българско законодателство. Продуктът е създаден за ползване и поддържане в Интернет. Логото ”Законите на светло” е наложено в мрежата и се използва като търговска идентификация.

Юридическа енциклопедия съдържа:

# Действащо право - нормативни актове в действащото законодателство в Република България;
# Международни двустранни договори, конвенции, спогодби, споразумения и др. документи, по които Република България е страна;
# Многостранни договори, конвенции, спогодби, споразумения и др. - документи, по които Република България е страна, които са част от българското законодателство по силата на чл.5 ал. 4 от Конституцията;
# Съдебна практика – практика на Върховния касационен съд, практика на Върховния административен съд, практиката на Конституционния съд, решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, решения на Комисията за защита на конкуренцията и др.;
# Отменени нормативни актове – отменени и загубили сила нормативни документи в българското законодателство от 1878 г. в последния им действащ вид;
# Легални дефиниции, определения и термини – всички използвани в нормативните актове законови дефиниции;
# Информация за съдебната система в Република България, съдебни институции и правозащитни организации.
# Връзки към конституционни и върховни съдилища по света;
# Връзки към WEB-сайтове на държавни и съдебни институции и др.

Информацията на Юридическа енциклопедия е базирана на официалното печатно издание на Република България "Държавен вестник" (Вестник"Известия" до 1952 година, преди това "Държавен вестник" на Царство България) и представлява прецизно помощно средство за действащи юристи, научни работници, студенти и граждани.

Подбора на информацията в сайта, актуализираните нормативни актове и помощната информация са собственост на Юридическа енциклопедия и са обект на правна защита по Закона за авторското право.

 

Фондация за реформа в местното самоуправление ФРМС

ФРМС е неправителствена организация, създадена 1995 година, прилагаща през тринайсетте години на своето съществуване проекти и програми, допринасящи за демократизирането на местното самоуправление в България и за повишаване информираността на обществото по проблемите на местното самоуправление.

Фондацията се стреми да стимулира ефективно, основаващо се на партньорства местно и регионално развитие, укрепващо демократичните ценности, стимулиращо включване и просперитет, и допринасящо за пълноценното участие на местните общности в обществения, икономическия и културния живот в България и Европа.

Фондацията стимулира най-добри практики и най-високи стандарти на обслужване и гражданско участие чрез структурите на управлението на областно и местно ниво. Фондацията работи като независима, професионална организация с идеална цел, характеризираща се с прозрачност, честност и ефикасност.

 

Румъно-Български бизнес портал - rbbp.eu - е мястото в интернет, където се срещат румънски и български фирми и граждани. Тук ще намерите изчерпателна бизнес-ориентирана информация за България и Румъния, съдействие и консултиране за развитие на Вашия бизнес в двете страни, практичен отговор на всяко Ваше запитване, бизнес партньори... Без значение каква е Вашата сфера на дейност, Румъния и България предлагат отлични възможности за успешен бизнес. Това е порталът към тях.

Адрес - гр. Русе, ул. „Дондуков-Корсаков" 19.

 

 

  
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.