Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-
26-02-2014

Европейският парламент търси администратори в областта на парламентарните изследвания

В Официалния вестник на ЕС от 26 февруари е публикувано обявление, че Европейският парламент отправя покана за изразяване на интерес с цел да създаде база данни с кандидати, подходящи за наемане като договорно наети служители – администратори – изследователи в областта на парламентарните изследвания.

Процедурата по подбор ще бъде организирана с техническата подкрепа на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

Базата данни ще бъде използвана от Европейския парламент. Работните места са в Брюксел. Въпреки това в зависимост от нуждите на институцията може да бъдат необходими командировки в другите места на работа на Европейския парламент.

Броят налични работни места е приблизително 50 за 2014 г. Договорът ще бъде с първоначален срок от една година. Той може да бъде подновяван, без обаче общата му продължителност да може да надвишава шест години.

Договорно наетите служители ще извършват посочените по-долу дейности:

 • отговаряне на конкретни искания за информация, анализ и изследвания в областта на политиките на Европейския съюз. Тези искания са отправяни от членовете на ЕП по отделно или колективно, или от парламентарен орган,по-специално чрез информационни, аналитични или изследователски записки;
 • захранване със съдържание в тези сфери на различните външни и вътрешни уебсайтове на Европейския парламент;
 • осигуряване на връзките с аналогичните служби на институциите на Европейския съюз, както и с външните изследователски институти и мозъчни тръстове.

Управлението на процедурата се осигурява от Европейския парламент в сътрудничество с EPSO и с помощта на комисия за подбор. Комисията за подбор е съставена от представители на Европейския парламент.

Ориентировъчният график е, както следва:

 • подбор по документи: април – май 2014 г.;
 • съобщаване на резултатите: юни – юли 2014 г.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:

 • да бъдат граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да се ползват от всички граждански права;
 • да са изпълнили задълженията си по отношение на военната служба съгласно правото на своята държава на произход;
 • да притежават необходимите нравствени качества за изпълняване на служебните задължения.

Кандидатите трябва да подадат своята кандидатура по електронен път на интернет сайта на EPSO на адрес:

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

и да следват инструкциите там, по-специално в указанията за онлайн записване.

Формулярът за записване трябва да бъде попълнен на английски, немски или френски език.

Крайната дата за подаване на кандидатурите (включително валидирането) е 31 март 2014 г., 12:00 ч. (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес — Договорно наети служители администратори (функционална група IV) в областта на парламентарните изследвания.pdf(390.03 KB) 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.